Instagram

Facebook

Energimyndigheten välkomna klimatsatsningar i vårändringsbudgeten


2019-04-12

Bland regeringens förslag i vårändringsbudgeten finns flera positiva besked inför Energimyndighetens fortsatta arbete med omställningen till ett hållbart energisystem. Inte minst satsningarna på stödet till solceller och Industriklivet - som nu också kommer att omfatta särskilda insatser för negativa utsläpp från industrin.

– Det här är viktiga besked från regeringen. Sverige står inför många utmaningar i arbetet med att nå de energipolitiska målen och att minska klimatutsläppen, och budgetsatsningarna visar att politiken ser vikten av långsiktigheten i arbetet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

De föreslagna 300 miljoner kronorna till investeringsstödet till solceller innebär att fler kommer att kunna ta del av stödet. Att stödnivån sänks från 30 till 20 procent är helt i linje med Energimyndighetens tidigare rekommendationer, eftersom kostnaderna för solceller har sjunkit ordentligt och att marknaden är redo för den förändringen.

– Men eftersom det är många som vill söka stödet och köerna är långa, blir det också viktigt med långsiktiga besked om vad som händer med stödet efter år 2020, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar el.

Fortsatt fokus på industrin
Satsningarna inom Industriklivet har redan fått stort genomslag i svensk industri. Det industrigemensamma initiativet Hybrit, där SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt driver ett utvecklingsprojekt för koldioxidfri ståltillverkning, har även fått stor internationell uppmärksamhet och visar stor potential för både utsläppsminskningar och exportfördelar.

Den föreslagna förstärkningen av Industriklivet med ytterligare 200 miljoner, och utökad bemyndiganderam för myndigheten, innebär att fler svenska företag kommer att våga satsa på utvecklingsprojekt som minskar de svenska utsläppen av växthusgaser. 100 miljoner kronor av de nya medlen till Industriklivet är vikta för en ny satsning på investeringsstöd för minusutsläpp från industrin. Investeringsstödet ska kunna användas för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp, exempelvis investeringar i teknik för infångning och användning av biogen koldioxid.

– Det här kommer att öppna nya möjligheter för svenska företag, och det ska verkligen bli spännande att se vilka projekt som startas tack vare den här satsningen, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri.

Vårändringsbudgeten kommer att beslutas av riksdagen senare under våren/sommaren.Källa: Energimyndigheten


Skriv utNu startar projektet Framtidens fjärrvärme om lagring av solvärme från sommar till vinter

Absolicon har beviljats 500 000 kr av region Västernorrland till projektet Framtidens Fjärrvärme som skall visa hur säsongslagring av solvärme från sommar till vinter kan ge billigare fjärrvärme.

Läs mer
Göta energi


Schneider Electric gör tio åtaganden för att tackla framtidens klimatutmaningar till 2030

Schneider Electric deltog nyligen under One Planet Summit i Nairobi, Kenya - det första regionala klimattoppmötet efter Parisavtalet. Under toppmötet tog ledande aktörer inom...

Läs mer
Co2pro

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya lagstiftningen för vattenkraft och miljökvalitetsnormer ska tillämpas, beslutade de att man...

Läs mer
Petrobio

Ny bedömning av nationellt betydelsefulla områden för energiproduktion

Energimyndigheten har gjort en förnyad bedömning av Nuteks beslut om riksintressanta områden för energiproduktion från 1990-talet och kommit fram till att åtta...

Läs mer
Dekon 550
Heleneholmsverket i Malmö.

Risk för elbrist i Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktion

Regeringens förslag att chockhöja koldioxidskatten gör det ekonomiskt omöjligt att producera el i Heleneholms kraftvärmeverk. Därför stängs produktionen i...

Läs mer
Cortus Energi

Han har utsetts till ny vd på Telge Energi

Johannes Boson, vd Telge Energi från och med 2019.

Telge Energis styrelse har utsett Johannes Boson till ny vd för Telge Energi. Johannes Boson har bred erfarenhet från företag som riktar sig till både privatpersoner och fö...

Läs mer
Blade Solutions
Skapaskolan är en av skolorna som får energi från solen.

Nu kan privata skolor få solceller utan investeringskostnad

Nu har alla privata förskolor och skolor i Sverige möjlighet att få en solcellsanläggning installerad utan kostnad. Solcellsföretaget Friendly Power erbjuder ett...

Läs mer
Enerbrokers


Framtidens elvägar ska bidra till klimatmålen

Vägsträckor som kan ladda elfordon under färd kommer att testas på två platser i Sverige – Gotland och Skåne. Ramboll är med i konsortiet Elväg Syd...

Läs mer
Swel


Svenska kraftnät har förstärkt störningsreserven

Svenska kraftnät ansvarar för att kraftsystemet alltid kan hantera störningar och snabbt återställa de automatiska frekvensstyrda reserverna. Ansvaret omfattar också...

Läs mer
Ferroamp
Dunant – världens snabbaste fiberförbindelse.

Snart sätts nya rekordhastigheter – under vatten

Nästa år ska Googles nya kabel under Atlanten vara klar. Då räknar man med att sopa mattan med Facebook och Microsofts gamla rekord och vara 56 procent snabbare.

Läs mer

Tiden när fastighetsbranschen bara är en användare av energi är förbi

I det helt förnyade kvarteret Karmen finns all den teknik som behövs för att bli en energileverantör.

I Örebrobostäders fastigheter kan man nu göra det som hittills aldrig gjorts – leverera energitjänster som bidrar till det nationella kraftnätets behov av...

Läs mer

Han är ny ledare vid Jämtkraft

Andreas Gyllenhammar kommer vara hållbarhetsansvarig samt ledare för ett nystartat team av experter på bland annat hållbarhet, smarta städer och innovation.

Klimatprofilen Andreas Gyllenhammar tar rollen som ledare för Jämtkrafts strategi- och innovationsarbete. Han kommer att få en viktig roll i bolagets förflyttning i...

Läs mer

Axfood väljer Circle K som drivmedelsleverantör – ökar användningen av förnybara drivmedel

Axfood väljer Circle K som drivmedelsleverantör.

Axfood och Circle K förlänger sitt samarbete vilket gör att Circle K fortsätter som drivmedelsleverantör till Axfood:s samtliga bolag i koncernen i ytterligare tre år.

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se