Instagram

Facebook

Goda råd är inte dyra


2018-11-05

Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem.
Bild: Karlstads Universitet
Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem.

Att använda energin effektivare inom både industri, transporter och byggnader är en väg till ett mer hållbart samhälle. Råd är enkelt att få av oberoende energi- och klimatrådgivare i de flesta kommuner och dessutom kostnadsfritt. En ny studie från Karlstads universitet visar att energirådgivningen kan utvecklas för att bättre nå målgrupperna.


Internet är annars den vanligaste sökvägen och digitala tjänster ger många möjligheter, men den viktiga personliga kontakten med en energirådgivare går inte att ersätta fullt ut. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem, i sin lic-avhandling "Goda råd är inte dyra! Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitaliserat samhälle".

Knappt 200 personer arbetar hel- eller deltid som rådgivare i en verksamhet som huvudsakligen finansieras av Energimyndigheten. Rådgivarna arbetar med småföretag, organisationer och hushåll, inte minst villahushåll. Uppdraget är att minska energianvändningen och få in mer förnybar energi. 

– Rådgivningstjänsten är dåligt känd och borde användas av fler, konstaterar Are Kjeang. Det är bra att människor använder internet för att skaffa sig information, men ett samtal med en rådgivare är ett tidsbesparande alternativ eller ett viktigt komplement.

Samtalet per telefon eller ännu hellre i möte blir ett utmärkt sätt att testa sina insamlade kunskaper och pröva idéer mot en person med god överblick och ett helhetstänkande när det gäller till exempel hushållet och energin. Det är lätt att ställa följdfrågor direkt i samtalet. Alternativet mejl finns också, men innebär fler begränsningar.

Energirådgivningen kan bli mer framgångsrik
Forskningen, som inneburit litteraturstudier och intervjuer med rådgivare, villaägare och olika intressenter, visar att energirådgivningen kan utvecklas för att bättre nå målgrupperna. Verksamheten kan bli mer framgångsrik, men då krävs ett större kommunalt engagemang och en tydligare samverkan med andra statliga styrmedel. Det kan handla om att rådgivaren knyts till kommunens bygglovshantering eller att ROT-bidraget ges en energisparprofil.

– Jag har i min studie tittat på vilka som använder möjligheten till personlig energirådgivning och vilken typ av frågor som dominerar, säger Are Kjeang. De som söker hjälp är ofta nya husägare, eller på väg att bygga nytt eller bygga om respektive ska byta uppvärmningslösning. Den typiskt rådsökande idag är en något äldre person, men eftersom det här rör sig om komplexa sammanhang har även yngre mycket att vinna på att nyttja tjänsten. En familj som nyligen skaffat sig ett småhus, kan spara tusenlappar per år genom att med hjälp av rådgivaren göra ett antal kloka justeringar i de dagliga rutinerna i bostaden.

Energieffektivisering ger minskad miljöpåverkan
Ytterst handlar det om att fler kan och har goda skäl att vidta energiåtgärder i sina hus och byggnader. Inte minst i samband med att andra större åtgärder ändå planeras, som ombyggnad av kök och bad, omläggning av tak eller fasadrenoveringar. Med samtidiga kloka val av belysning, vitvaror, fönster och tilläggsisoleringar kan de extra energiinsatserna bli än mer lönsamma. Med en minskad energianvändning följer alltid en minskad miljöpåverkan vilket gynnar natur, hälsa och klimat.

Studien har finansierats av Energimyndigheten via projektet "Bo och leva energieffektivt", som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Linköpings universitet och Karlstads universitet.
Avhandlingen "Goda råd är inte dyra! Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitalt samhälle" finner du i fulltext här.Källa: Karlstads Universitet


Skriv ut

LeaseGreen lanserar Klimatchecken:

20 miljoner kronor avsätts för oberoende energianalys av svenska fastigheter

Med Klimatchecken uppmärksammar LeaseGreen den kostnadsbesparing, förbättrade inomhusmiljön och minskade klimatbelastningar som en oberoende och genomgripande energianalys kan åstadkomma. Företag med ett...

Läs mer
Co2pro


Forskning i viktlöst tillstånd

Solcellsforskare inom kemi och fysik vid Karlstads universitet har den senaste veckan utfört sitt arbete i tyngdlöshet i ett flygplan. Vid Novespace anläggning i franska Bordeaux...

Läs mer
Daniel Hirsch, pr-konsult på Westander Klimat och Energi.

Westander bidrar till fossilfritt flyg

Pr-byrån Westander är medlem i det nystartade innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Syftet är att samla alla svenska aktörer som kan påskynda omstä...

Läs mer
Idcon

Framtidens elsystem - fullt med nyheter från forskning och bransch


I november får elkraftbransch och forskare en ny mötesplats när konferensen Framtidens elsystem arrangeras för första gången. Batterier, elbilar, lokala energisystem...

Läs mer
Kährs Group bygger pelletsfabrik.

Kährs Group bygger pelletsfabrik i Nybro

Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PVC-fria plastgolv, uppför en pelletsfabrik i Nybro. I linje med bolagets miljö- och hållbarhetsprofil,...

Läs mer
ketherm
Bravida blir helhetsleverantör Torps Köpcentrum.

Bravida blir helhetsleverantör för omfattande lyft av köpcenter i Uddevalla

Bravida får i uppdrag av Peab att utföra alla installationer när Torp köpcenter i Uddevalla genomför en omfattande ombyggnation. Uppdraget har ett ordervärde om cirka...

Läs mer
Novembersolen sett från taket av WoodRoll-anläggningen i Höganäs.

Cortus Energy erhåller stöd för genomförbarhetsstudie för grönt flygbränsle från Sveriges skogar

Energimyndigheten har beviljat Cortus Energy stöd för en genomförbarhetsstudie för att producera grönt flygbränsle genom förgasning av skogsbränslen med...

Läs mer
Cortus Energi
Franske ambassadören David Cvach (andra från vänster), tillsammans med Pascal Rebreyend, Anna Björkman och Orlane Valentin, på väg ner under jord i Falu Gruva.

Dubbelt ambassadörsbesök i gruvan

Frankrikes ambassadör David Cvach kom för första gången till Falun – och Falu Gruva – på torsdagen. Dagen därpå följde den schweiziske...

Läs mer


Zero Sun: Soldriven villa möjlig även där solen lyser med sin frånvaro

Energiprojektet Zero Sun™ i Skellefteå är i full gång. Till våren ska huset stå klart och med årets första solstrålar påbörja den egna...

Läs mer
Blade Solutions


Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade projekt för energi från tidvattenströmmar utanför norra Wales...

Läs mer

Batterilager kan fördubbla gotländsk vindkraft till 2030

Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall AB.

Ett batterilager, i kombination med ny smart teknik, kan med nuvarande förutsättningar i elnätet fördubbla produktionen av vind- och solkraft på Gotland till 2030. Samtidigt...

Läs mer
Enerbrokers


Minesto tecknar avtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har tecknat ett samarbetsavtal med elbolaget SEV, Färöarnas huvudsakliga kraftproducent och eldistributör. Avtalet gäller installation...

Läs mer


Smarta solceller i Kviberg

HSB Göteborg testar nu en ny teknisk lösning där fyra närliggande hyresfastigheter utrustas med solceller på taken som sedan kopplas samman. På så vis kan husen...

Läs mer
Swel


Lidköping Energi vidtar nya åtgärder mot lukt

Nu vidtar Lidköping Energi nya åtgärder mot de luktproblem som rapporterats från anläggningen under sommaren 2018. Utökad balning och en luktpanel är exempel...

Läs mer

Nyinvigning av ombyggnad på Kraftcentralen - navet i Chalmers energiförsörjning


Sedan 1947 har Kraftcentralen varit ett nav i Chalmers energiförsörjning och -forskning, och forskningen som bedrivs här har bland annat bidragit till att Sverige har kunnat stä...

Läs mer
Infratek
Denis Kleyko, doktorand i kommunikations- och beräkningssystem vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet.

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling

Denis Kleyko, doktorand i kommunikations- och beräkningssystem vid Institutionen för system- och rymdteknik har, av Vattenfall tilldelats 2018 års pris för bästa...

Läs mer
Leverans av elturbin från Againity till Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Hörby.

Fjärrvärmeanläggning tillverkar grön el

Nu installeras en helt ny elturbin i Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Hörby. Elturbinen kommer att använda hetvattnet från produktionen för att...

Läs mer
Celab
Lars Stigsson och Valeri Naydenov - Polhemspristagare 2018.

Innovatörsduo bakom SunPine belönas med Polhemspriset

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation...

Läs mer
Jianwu Sun vid verksam vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM).

Grafen tar ett steg i riktning mot förnybart bränsle

Forskare vid Linköpings Universitet vill utveckla en metod för att omvandla vatten och koldioxid till framtidens förnybara bränsle med hjälp av energin från...

Läs mer
Ferroamp

Hans Petersson utträder ur styrelsen i Skånska Energi

Skånska Energi vill härmed meddela att styrelsemedlemmen Hans Petersson begärt eget utträde ur styrelsen med omedelbar verkan.

Läs mer

RISE ska driva innovationskluster för fossilfritt flyg

RISE har fått i uppdrag av Energimyndigheten att driva ett innovationskluster för att påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget. Klustret ska samla alla aktörer...

Läs mer


800 000 m3 uppvärmt berg ger skönt klimat åt medarbetarna i Tidningshuset

Fabeges välkända byggnad i Marieberg värms och kyls med toppmodern geoenergilagring motsvarande en volym av 1,3 Globen. Under sommaren pumpas 38-gradigt vatten ned i berget som vä...

Läs mer
Två glada klimatkämpar – David Lundman och Ulrika Hagman, båda från SunPine, efter prisutdelningen av Klimatkämpar i norr på Carion Sense i Luleå.

SunPine prisas för grön transformation

SunPine prisas för sin positiva klimatpåverkan. Årets Klimatkämpe i norr inom grön transformation:
– Vi på Energikontor Norr har den stora glädjen att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

Osby Parca / Enertech AB

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se