Instagram

Facebook

Goda råd är inte dyra


2018-11-05

Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem.
Bild: Karlstads Universitet
Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem.

Att använda energin effektivare inom både industri, transporter och byggnader är en väg till ett mer hållbart samhälle. Råd är enkelt att få av oberoende energi- och klimatrådgivare i de flesta kommuner och dessutom kostnadsfritt. En ny studie från Karlstads universitet visar att energirådgivningen kan utvecklas för att bättre nå målgrupperna.


Internet är annars den vanligaste sökvägen och digitala tjänster ger många möjligheter, men den viktiga personliga kontakten med en energirådgivare går inte att ersätta fullt ut. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt i energi och miljösystem, i sin lic-avhandling "Goda råd är inte dyra! Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitaliserat samhälle".

Knappt 200 personer arbetar hel- eller deltid som rådgivare i en verksamhet som huvudsakligen finansieras av Energimyndigheten. Rådgivarna arbetar med småföretag, organisationer och hushåll, inte minst villahushåll. Uppdraget är att minska energianvändningen och få in mer förnybar energi. 

– Rådgivningstjänsten är dåligt känd och borde användas av fler, konstaterar Are Kjeang. Det är bra att människor använder internet för att skaffa sig information, men ett samtal med en rådgivare är ett tidsbesparande alternativ eller ett viktigt komplement.

Samtalet per telefon eller ännu hellre i möte blir ett utmärkt sätt att testa sina insamlade kunskaper och pröva idéer mot en person med god överblick och ett helhetstänkande när det gäller till exempel hushållet och energin. Det är lätt att ställa följdfrågor direkt i samtalet. Alternativet mejl finns också, men innebär fler begränsningar.

Energirådgivningen kan bli mer framgångsrik
Forskningen, som inneburit litteraturstudier och intervjuer med rådgivare, villaägare och olika intressenter, visar att energirådgivningen kan utvecklas för att bättre nå målgrupperna. Verksamheten kan bli mer framgångsrik, men då krävs ett större kommunalt engagemang och en tydligare samverkan med andra statliga styrmedel. Det kan handla om att rådgivaren knyts till kommunens bygglovshantering eller att ROT-bidraget ges en energisparprofil.

– Jag har i min studie tittat på vilka som använder möjligheten till personlig energirådgivning och vilken typ av frågor som dominerar, säger Are Kjeang. De som söker hjälp är ofta nya husägare, eller på väg att bygga nytt eller bygga om respektive ska byta uppvärmningslösning. Den typiskt rådsökande idag är en något äldre person, men eftersom det här rör sig om komplexa sammanhang har även yngre mycket att vinna på att nyttja tjänsten. En familj som nyligen skaffat sig ett småhus, kan spara tusenlappar per år genom att med hjälp av rådgivaren göra ett antal kloka justeringar i de dagliga rutinerna i bostaden.

Energieffektivisering ger minskad miljöpåverkan
Ytterst handlar det om att fler kan och har goda skäl att vidta energiåtgärder i sina hus och byggnader. Inte minst i samband med att andra större åtgärder ändå planeras, som ombyggnad av kök och bad, omläggning av tak eller fasadrenoveringar. Med samtidiga kloka val av belysning, vitvaror, fönster och tilläggsisoleringar kan de extra energiinsatserna bli än mer lönsamma. Med en minskad energianvändning följer alltid en minskad miljöpåverkan vilket gynnar natur, hälsa och klimat.

Studien har finansierats av Energimyndigheten via projektet "Bo och leva energieffektivt", som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Linköpings universitet och Karlstads universitet.
Avhandlingen "Goda råd är inte dyra! Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitalt samhälle" finner du i fulltext här.Källa: Karlstads Universitet


Skriv ut”Om 20-30 år kan Sverige vara självförsörjande på el från vatten, vind och sol”

Kravet på nollutsläpp av koldioxid har fått flera att vända blickarna mot kärnkraften. Men enligt Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, är kärnkraften överspelad. Ny kärnkraft klarar...

Läs mer
Göta energi

Säker laddning för elfordon till både företag och privatpersoner


Jönköping Energi utökar satsningen på laddning för elbilar och elhybrider genom att bredda utbudet av produkter och tjänster för säker och smart...

Läs mer
Co2pro
Charlotta Sund, vd på Tekniska verken i Linköping, lägger den allra sista kolbiten i kolpannan på kraftvärmeverket i Linköping.

Nu har Tekniska verken i Linköping eldat den sista kolbiten

Onsdagen den 13 februari eldades det allra sista kolet i kraftvärmeverket vid Resecentrum i Linköping. Tekniska verkens styrelse tog i november 2017 beslutet att fasa ut kol och fossil olja...

Läs mer
Petrobio

Ny storsatsning lägger grunden för framtidens elnät

Färre och kortare strömavbrott, lättare för kunden att styra sin elanvändning och ett avgörande steg på vägen mot energiomställningen och...

Läs mer
Magnus Sjunnesson på Öresundskraft visar Smart Cable Guard, ett system för att upptäcka fel i elkablar.

Ny teknik tar tempen på elnätet

Med ny smart teknik, som för första gången används i Sverige, kan Öresundskraft övervaka stora avsnitt av elnätet i realtid. Systemet ger tidigt information om...

Läs mer
Dekon 550

Vindkraft och värmepumpar bästa ersättning av kolkraft enligt Wärtsiläs energisystemmodell

Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors. Modellen visar att avskaffning av stenkol och övergång till...

Läs mer
Cortus Energi

Ny order för SolTechs Kinaverksamhet – värd över ger 30,6 miljoner kronor

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co.Ltd, ASRE, har tecknat en order med ShangYu JinYing Copper Co Ltd. Ordern gäller...

Läs mer
Blade Solutions


Internationella regler ska minska faran för vindkraftverk

Eftersom vindkraftverk kan vara ganska höga, kan de utgöra en fara för flygtrafiken. För att komma överens om internationella regler för hur vindkraftverk ska mä...

Läs mer
Enerbrokers
RISE forskningsvilla i Borås.

RISE undersöker lönsam energilagring för hushåll

Hur ska ett batterilager för småhus utformas och styras för att uppnå bästa ekonomi i investeringen? Vilka externa nättjänster skulle kunna kopplas på en...

Läs mer
Swel

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänerälvarna

Med 2018 års vårflod och snabba snösmältning som gav kortvarigt mycket höga flöden vilken sedan följes av en rekordlång torka, börjar vi nu titta...

Läs mer
Infratek

Karlshamn Energi får ytterligare 9,6 miljoner i landsbygdsstöd beviljat för fiberutbyggnad

Målet är att nå alla permanentboenden år 2021.

Karlshamn Energi lämnade under 2014 in ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband och nu kom beskedet att Lä...

Läs mer
Ferroamp


Cleantech Forum Stockholm lockar hundratals investerare

Sverige har länge varit känt som ett föregångsland när det kommer till miljöteknik och hållbara innovationer. Nu vill allt fler svenska investerare hänga...

Läs mer

Ny klimatneutral behandlingsteknik minskar koldioxidutsläppen i Norrköping

Genom att byta ut den dieseldrivna siktlinan på Ragn-Sells anläggning i Häradsudden till 100 procent eldrift så minskar koldioxidutsläppen med cirka 150 ton.

På miljöföretaget Ragn-Sells anläggning i Norrköping, Häradsudden, byter man nu ut den dieseldrivna siktlinan till 100 procent eldrift och minskar koldioxidutslä...

Läs mer

Det gröna guldet rengör avloppsvatten och producerar biodiesel

Lorenza Ferro växte upp i norra Italien. Hon har en masterexamen i industriell, miljö och molekylärbioteknik från University of Milan. År 2014 flyttade hon till Umeå och startade en doktorandutbildning i biokemi vid Umeå universitet under ledning av professor Christiane Funk.

Lorenza Ferro visar på potentialen hos nordiska mikroalger för samtidig produktion av biomassa och kommunal avloppsrening i vårt nordliga klimat. Hon har också studerat hur...

Läs mer
Tore Bakke, divisionschef för Bravida Norge, och Kari Gro Johanson, projektledare.

Bravidas dotterbolag levererar gas och tryckluft till nytt sjukhus i Stavanger

Bravidas dotterbolag Oras AS har fått i uppdrag att leverera system för medicinsk gas och tryckluft till det nya sjukhuset i Ullandhaug i Stavanger. Avtalet är värt cirka 115...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se