Instagram

Facebook

Så minskade Stena Fastigheter sin energianvändning med 30 procent


2021-01-12

Jonas Larsson, Energi- och miljöchef Stena Fastigheter Malmö.
Bild: Stena Fastigheter
Jonas Larsson, Energi- och miljöchef Stena Fastigheter Malmö.

Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena Fastigheters bestånd på tio år. Ett mål som nu överträffats med råge. Så gjorde fastighetsbolaget för att lyckas.

– Det har varit ett målmedvetet, ibland också svårt arbete, men vi har hela tiden haft vårt mål för ögonen och kontinuerligt följt upp våra resultat, vilket bidragit till att vi nu nått våra mål som vi satte för tio år sedan. Det är glädjande att arbeta med insatser som bidrar till miljön och samtidigt är ekonomiskt lönsamt, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stena Fastigheter, som är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, satte för drygt 10 år sedan ett mål att minska sin användning av värme, fastighetsel och vatten med 20 procent till 2020, i hela sitt fastighetsbestånd. Företaget har mellan 2010 och 2020 i genomsnitt minskat sin användning av värme med 30 procent, fastighetsel 38 procent, förbrukning av vatten med 21 procent.


Från ett manuellt till ett automatiserat och digitaliserat arbete
När målen sattes fick Stena Fastigheter se över sin organisation, och det anställdes personer som skulle driva arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. Då, 2010, fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden. I dag är alla fastigheter uppkopplade till automatiserade system, som kan nås via ett eget tekniskt nät.

– Avläsning av mätarna sker momentant, var femtonde sekund, så det är fullt möjligt att analysera i realtid vad som händer. Det här bidrar till att det är lättare att styra och optimera energianvändningen, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef i Malmö.

Stora investeringar i teknisk utrustning har gjorts under tioårsperioden för att nå energimålet. Bland investeringarna kan nämnas närvarostyrd LED-belysning, ventilation med återvinning och ett tekniskt nät där alla fastigheter kan kopplas upp, vilket säkrar insamlingen av data.


Framgångsfaktorerna
Stena Fastigheter har med tiden utökat sin personalstyrka i arbetet kring energi- och hållbarhetsfrågor, där energifrågan är en av flera viktiga pusselbitar i företagets stora hållbarhetsarbete för att halvera sitt klimatavtryck till 2030. Men vad är då framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin energianvändning?

– Vi har haft dedikerad och utbildad personal som har hållit ihop arbetet, samtidigt som det har getts ett ekonomiskt utrymme att driva projekt för att minska energianvändningen. Genom att redovisa våra resultat öppet i organisationen, kvartalsvis, har det skapats ett engagemang och en vinnarkultur för att målet ska uppnås, säger Jonas Larsson energi- och miljöchef för Stena Fastigheter i Malmö.

 

Tips: Så gjorde Stena Fastigheter för att nå sina mål
1. Klara mål, som följts upp kvartalsvis
2. En ny organisation byggdes upp kring målen, ny personal anställdes och skapade energi- och miljöavdelningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
3. Stena har under perioden gått från manuella månadsmätningar till automatiserade mätsystem, som företaget själv äger och läser av kontinuerlig i realtid.
4. Företaget har investerat tid och pengar i energiprojekten. De har varit både miljömässigt- och ekonomiskt framgångsrika.
5. Resultaten har redovisats öppet för kollegor. Vilket har skapat engagemang och en vinnarkultur.Källa: Stena Fastigheter


Skriv utAtt Climate Recoverys ventilationslösning skapar mindre koldioxidutsläpp och är snabbare att installera uppmärksammades av Sustainable Build i deras motivering till att Climate Recovery vann pris som årets innovatör inom byggnadsindustrin.
Att Climate Recoverys ventilationslösning skapar mindre koldioxidutsläpp och är snabbare att installera uppmärksammades av Sustainable Build i deras motivering till att Climate Recovery vann pris som årets innovatör inom byggnadsindustrin.

Climate Recovery vinner pris i Danmark som årets hållbara innovatör inom byggindustrin

Climate Recovery har vunnit Sustainable Builds pris som årets innovatör inom byggnadsindustrin. Temat för tävligen som arrangerades av det danska Sustainable Build Innovators var...

Läs mer
Jonas Larsson, Energi- och miljöchef Stena Fastigheter Malmö.

Så minskade Stena Fastigheter sin energianvändning med 30 procent

Användningen av värme, el och vatten skulle minska med 20 procent i hela Stena...

Läs mer
Charly Lupart, affärsområdesansvarig Digital Energy på Schneider Electric Sverige.

Charly Lupart är ny affärsområdeschef för Digital Energy hos Schneider Electric

Den 1 januari 2021 tillträdde Charly Lupart som ny chef för affärsområdet...

Läs mer
Från vänster: Jørn Tønnes och Søren Larsen (Bravida), Ole Beese och Peter Beese Nordberg (J. Beese VVS & Blik).

Bravida stärker sin position i Danmark – förvärvar företag inom vs och ventilation

Bravida Danmark förvärvar vs och ventilationsföretaget J. Beese VVS & Blik A/S...

Läs mer
Djupedalskolan i Mölnlycke får nu fjärrvärme levererad av Solör Bioenergi.

Fjärrvärmen sprider sig i Mölnlycke

Sedan någon månad tillbaka levererar Solör Bioenergi fjärrvärme mä...

Läs mer
SKFs nya huvudkontor.

SKF:s nya huvudkontor blir Sveriges första byggnad som uppnår högsta möjliga miljöcertifiering

SKF arbetar för att tillhandahålla cirkulära lösningar till sina kunder genom...

Läs mer
Fastigheten Trekanten 5 i Danderyd kommer sänka energiförbrukningen med 79 procent och koldioxidbelastningen med minst 13,2 ton CO2e per år med den nya geoenergianläggningen.

Kungsleden sänker energiförbrukningen i Danderyd

Kungsleden fortsätter arbetet med att reducera energiförbrukningen och nå må...

Läs mer
Visionsbild över Aker Sykehus nya akutmottagening (bilden är en illustration).

Bravida i samarbete med Skanska när en ny akutmottagning byggs i Oslo

Bravida Norge inledde under våren 2020 ett samarbete med Skanska för byggnation av...

Läs mer
VIsionsillustration över det nya lägenhetsområdet Løren Botaniske i Oslo.

Instalco får nytt uppdrag av Veidekke i Norge

Instalcobolaget Romerike Elektro AS har tecknat ett nytt kontrakt med Veidekke Entreprenør...

Läs mer
Från vänster: Mats Aldén, Jan Svedling, Tomas Götemo, Profire Sprinkler och Fredrik Torstensson, Bravida.

Bravida förvärvar sprinklerföretag och stärker sin position i Västra Mälardalen

Bravida förvärvar Profire Sprinkler AB, ett ledande installations- och servicefö...

Läs mer
Från vänster: Carl-Johan Axén, Peter Lerge, Glenn Bergsten, David Svanström från Jönköping Energi, Michael Alm från Tekniska kontoret, Kenth Hagström från Jönköping Energi och Angelica Eriksson från Tekniska kontoret. 

Unikt samarbete för effektivare värme och kyla till kommunens byggnader

Jönköping Energi ska ta över cirka 130 anläggningar från Tekniska...

Läs mer
Virtual tour

Ny virtuell studietur visar innovativa och energieffektiva byggnader i Göteborg

Antalet internationella delegationer som besöker referensobjekt och testarenor har minskat...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se