Instagram

Facebook

Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar


2019-12-11

Bild: Lunds kommun

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden. Lärdomen för Lunds kommun handlar om att även i avtalen med kommunala bolag säkerställa att de är precisa in i minsta detalj.

Det här är den andra externa granskning som har gjorts av projektet med anledning av att den faktiska kostnaden för spårvägen blir högre än vad som låg i planen. I maj 2019 gjordes en granskning av avtalen mellan Lunds kommun och Skanska, Region Skåne, Kraftringen och VA-syd av en extern konsult. Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar blev då slutsatsen. I utredningen gavs också en rad rekommendationer, däribland att projektet bör genomföra en noggrann kontroll av olika kostnader.

I en första budgeterad uppskattning som gjordes 2015 skulle kostnaden för Kraftringens arbete i spårvägsprojeket uppgå till 30 miljoner kronor. Men den faktiska kostnaden landade på 68 miljoner kronor. Eftersom Lunds kommun och Kraftringen hade olika bilder av kostnadsansvaret bestämde sig Kraftringen och Lunds kommun gemensamt för att låta juridisk expertis göra en analys och ta fram förslag till ekonomisk slutuppgörelse. Efter denna står det klart att Lunds kommun kommer att ta 62 miljoner kronor av kostnaden. Detta då det efter prövningen är tydligt att de avtal som finns mellan Kraftringen och Lunds kommun inte kommer att ge kommunen möjlighet att driva frågan om större ersättning från Kraftringens sida vidare.

– Spårvägsprojektet har för Lunds kommuns del blivit dyrare, nästan 30 procent över budget, vilket inte är acceptabelt. Resultatet av den juridiska prövningen av Kraftringens kostnadsansvar är en i raden av missade prognoser. Vi arbetar på att framtida byggprojekt med samma entreprenadform ska lyckas mycket bättre, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

– Lunds kommun blir den första kommunen i Sverige på 100 år som bygger ett spårvagnssystem utan att ha haft spårväg förut. Därför har det varit svårt att beräkna och fördela de kostnader som bygget har medfört. Jag är glad över att projektet nu är klart och att spårvagnstrafiken nästa år kan erbjuda ett attraktivt alternativ till bil och buss, säger Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd och andre vice ordförande tekniska nämnden.

Kraftringen är ett bolag som ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Lunds kommun har ett avgörande inflytande med 82,4 procent av aktierna. Spårvägen mellan Lunds central och ESS blir dyrare än den initiala bedömningen. Den ökade kostnaden för Kraftringens ledningsarbete väntas öka slutkostnaden för spårvägsprojektet med cirka 25 miljoner kronor jämfört med senast redovisade prognos. Slutkostnaden bedöms totalt landa på cirka 900 miljoner kronor jämfört med budgeten på 776 miljoner kronor.

– Lunds kommun kommer definitivt att ta med sig denna lärdom i kommande samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt, säger Mikael Fritzon, teknisk direktör.Källa: Lunds kommun


Skriv utElproducenter hyllas på Elens dag

Svensk elproduktion under decenniet.

I samband med Elens dag, på torsdag den 23 januari, vill elbolaget Bixia uppmärksamma oss på den förnybara elens viktiga roll för klimatet och samtidigt hylla alla producenter av förnybar el.

Läs mer
Dekon 550


Schneider Electric lanserar branschens första integrerade vätskekylda serverrack för datacenter

Schneider Electric tillkännager nu en ny unik lösning för att skapa mer hållbara datacenter. Den syftar till att minska driftskostnader, skapa högre effektivitet, minskat...

Läs mer
Enegic

Mer än varannan skåning kan tänka sig att investera i solceller

Anders Hansson, privatekonom och Sparaansvarig Sparbanken Skåne.

Blir 2020 året då solceller börjar slå igenom på allvar i Skåne? Mer än hälften av skåningarna kan tänka sig att investera i solpaneler till...

Läs mer
Co2pro

Megaborren ”Elektra” ska borra en 13,4 km lång tunnel under Stockholm

En 240 meter lång och 1000 ton tung tunnelborrmaskin påbörjar snart arbetet med att borra en tunnel från Danderyd till Hammarby Sjöstad. Färden går 50-100 meter...

Läs mer
Petrobio

Vattenfall får högsta betyg i sitt arbete mot klimatförändringar

Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

För första gången får Vattenfall högsta betyg, ”A”, för sitt arbete mot klimatförändringar. Det är den ideella organisationen Carbon...

Läs mer
Cortus Energi
Den nya generationens mätare är bland annat förberedda för timmätning.

Karlskoga får nya elmätare

Under ett flerårsprojekt som beräknas pågå till 2022 ska elmätarna hos de flesta kunder i Karlskoga bytas. Karlskoga Energi och Miljö ansvarar som nätägare...

Läs mer
Blade Solutions
Fr v Tomas Nordqvist, Uppsalahem; Erik Pelling (s), kommunalråd Uppsala kommun; Cecilia Sjöstedt, GE Healthcare; Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

Ytterligare insatser för bättre nätkapacitet i Uppsala

Nu presenteras och driftsätts en ny marknadsplats för effektflexibilitet i Uppsala, inom ramen för EU-projektet CoordiNet. Fem aktörer med bland annat en elpanna, sex vä...

Läs mer
Enerbrokers

Rejlers byter styrsystem åt Stockholm Exergi

Rejlers har vunnit uppdraget att projektera och leverera ett nytt styrsystem till energibolaget Stockholm Exergi AB. Uppdraget omfattar styrsystemsbyten för ett antal pumpstationer i bolagets...

Läs mer
Swel
Kristianstads nya badhus.

Bravida installerar för 67 miljoner i Kristianstads nya badhus

Kristianstads kommun bygger ett nytt badhus med Peab som huvudentreprenör. Bravida har fått i uppdrag utföra samtliga installationer inom el och vs, till ett ordervärde om 67...

Läs mer
Ferroamp


Vilket klimat behöver min produkt klara?

Där mina produkter ska användas – vilka klimatförhållanden råder där? Och vad innebär det för deras förmåga att fungera som de ska? Till...

Läs mer

Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion


Vattenfall och TuuliWatti, Finlands största producent av vindkraft, har tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland.

Läs mer
Elledningar ska enligt lag besiktas regelbundet och då är helikopter ett utmärkt hjälpmedel.

Helikopterflygningar avslöjade flera problem

I december genomförde Öresundskraft inspektion av ledningsnätet med hjälp av helikopter. Och det gav utdelning: flera problem hittades under flygningarna.

Läs mer

Solör Bioenergi ny ägare till fjärrvärmen i Horndal

Sten Bergman, CTO Solör Bioenergi AG, Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, Anders Malmström, VD Bionär Närvärme AB.

Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme fortsätter. För senaste köpet står fjärrvärmen i Horndal i östra Dalarna. Sedan maj...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se