Instagram

Facebook
<span class=\
Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation

Vattenfalls kärnkraft rekryterar hundratals

Vattenfalls kärnkraftsverksamhet behöver fler än 300 nya medarbetare de kommande åren. Nu lanseras en unik satsning för att locka ingenjörer och teknikintresserade som...

Läs mer
Enerbrokers
Underhåll och service på sex av Nordens tolv kärnkraftverk gör att den nordiska kärnkraften bara går på halvfart. Idag produceras knappt hälften av maxkapaciteten, 48 procent av totalt 11,4 GW.

Högre elpriser när kärnkraftverken underhålls

Just nu är mer än hälften av Nordens kärnkraftsreaktorer avstängda fö...

Läs mer
vd Eva Halldén

Nu startar huvudförhandlingen om Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen är en central del i miljöprö...

Läs mer


Svensk kärnkraft: Att vara eller inte vara

I fredags kom nyheten att man investerar i livsförlängande åtgärder för...

Läs mer
Oskarshamn 3

Beslut om livstidsinvestering i Oskarshamn 3 positivt för svensk elförsörjning

Styrelsen i OKG med Uniper som majoritetsägare, har idag beslutat att investera 865 Mkr...

Läs mer


Vattenfall och AVARN Security tecknar nytt avtal avseende bevakningstjänster

Vattenfall och AVARN Security har tecknat ett nytt avtal gällande bevakningstjänster vid...

Läs mer

Projekteringsarbete för inkapslingsanläggningen Clink inleds

SKB påbörjar systemkonstruktion och säkerhetsredovisning för den planerade...

Läs mer
Ringhals

Vattenfalls kärnkraft går i depå

I årets översyn som pågår till oktober kommer omkring 4 000 medarbetare...

Läs mer

Fortsatt högt förtroende för SKB i Oskarshamn

Eva Halldén, vd för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB

Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i...

Läs mer

Tre av fyra för ett slutförvar i Forsmark

Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt bland invånarna i Ö...

Läs mer
Illustration av utbyggt SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.

Klargörande beslut i projektet för SFR-utbyggnad

SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska...

Läs mer


Eldprov i ett kärnkraftverk

Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

TLS

Cleps

Palgo

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se