Instagram

Facebook

Distansundervisning ska garantera kärnkraftsäkerheten


2020-03-26

Den här utbildningsreaktorn i Budapest, Ungern, är en av flera reaktorer som kommer att användas i ett chalmerskoordinerat utbildningsprojekt inom EU för att säkra nästa generations experter inom kärnteknik.
Bild: Sándor Fehér, BME NTI
Den här utbildningsreaktorn i Budapest, Ungern, är en av flera reaktorer som kommer att användas i ett chalmerskoordinerat utbildningsprojekt inom EU för att säkra nästa generations experter inom kärnteknik.

Christophe Demazière, professor på institutionen för fysik på Chalmers och koordinator för EU-projektet Great Pioneer.
Bild: Henrik Sandsjö/Chalmers
Christophe Demazière, professor på institutionen för fysik på Chalmers och koordinator för EU-projektet Great Pioneer.

Teodora Retegan Vollmer, biträdande professor i nukleär kemi vid institutionen för kemi och kemiteknik och Chalmers representant för EU-projektet A-Cinch.
Bild: Mia Halleröd Palmgren/Chalmers
Teodora Retegan Vollmer, biträdande professor i nukleär kemi vid institutionen för kemi och kemiteknik och Chalmers representant för EU-projektet A-Cinch.

Europa står inför en allvarlig brist på experter inom kärnkraftsäkerhet. Flera myndigheter och organisationer har redan slagit larm om det samhällsfarliga kompetenstappet. Nu satsar EU-programmet Euratom 50 miljoner kronor att utbilda en ny generation forskare och specialister inom kärnteknik. En stor del av utbildningen sker på distans och i centrum för satsningen står forskare på Chalmers.

Det handlar om två stora utbildningsprojekt, där Chalmers koordinerar det ena och deltar som partner i det andra. Båda syftar till att upprätthålla kompetens inom reaktorfysik, respektive kärnkemi.

– Säkerheten kan vara i fara om samhället inte upprätthåller en tillräcklig kunskapsnivå och expertis när det gäller de över hundra kärnreaktorer som är i drift i Europa idag. Dessa står dessutom för mer än 25 procent av all elproduktion, säger Christophe Demazière, professor på institutionen för fysik på Chalmers och koordinator för EU-projektet Great Pioneer.

Undervisningen inom det treåriga EU-projektet Great Pioneer bygger på innovativa och framgångsrika metoder inom aktivt lärande och distansundervisning – något som koordinatorn Christophe Demazière har utvecklat under många år. Det har skett i tätt samarbete med två pedagogikforskare på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers; docent Christian Stöhr och biträdande professor Tom Adawi. Nyligen presenterade forskarna resultaten från det omfattande samarbetet i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education.

Arbetet kommer att fortsätta inom ramen för det nya EU-projektet när utbildningsmodellerna nu går på export.

Under de kommande åren kommer cirka 600 studenter vid lärosäten runtom i Europa kunna ta del av kurser inom reaktorfysik och reaktorsäkerhet. Det handlar både teori och praktik, där programmeringsprinciper inom kärnkraftsäkerhet utvecklas och utbildningsreaktorer används. Konceptet bygger på att studenterna förbereder sig inför undervisningstillfällen. Då kan tiden med läraren utnyttjas till gemensamma aktiviteter där studenterna står i centrum – oavsett om de är på plats eller på distans. Totalt planeras nio kurser inom Great Pioneer, varav Chalmers kommer att ta fram sex.

Möjligheten till distansundervisning är en viktig komponent även i det EU-projekt som Chalmers ingår i som partner.

– Utbildningar inom kärnteknik fasas ut runtom i Europa, eftersom det inte finns tillräckligt många studenter. I stället för att varje lärosäte försöker erbjuda egna program, går vi samman och skapar ett hållbart och långsiktigt utbildningsnätverk i Europa, säger Teodora Retegan Vollmer, biträdande professor i nukleär kemi vid institutionen för kemi och kemiteknik och Chalmers representant för EU-projektet A-Cinch.

Hon har arbetat med utbildningsprojekt inom EU sedan 2010, då hon var en av initiativtagarna till Cinch-konceptet. I det nya projektet ingår till exempel virtuella laborationer som studenter kan utföra på distans. Chalmers erbjuder också unik utbildning inom säker hantering av betydande mängder av radioaktiva ämnen.

– Oavsett om du ska bygga eller avveckla kärnreaktorer är den här träningen avgörande för att kunna göra det på ett säkert sätt, säger Teodora Retegan Vollmer.

Sedan något år tillbaka finns ingen mastersutbildning inom kärnteknik vid lärosätet, men att kompetensen på Chalmers är internationellt efterfrågad framgår inte minst genom de två nya EU-projekten.

– Målet med utbildningsprojekten är att skapa en långsiktigt hållbar undervisning, där vi kan dela både lärare och studenter; och där vi kan arbeta med pedagogiska metoder som förbättrar inlärningen. Detta är avgörande för att locka studenter och för att på sikt garantera att de reaktorer vi har i drift kan fortsätta att arbeta på ett säkert sätt, säger Christophe Demazière.

Formellt blir EU-besluten om de finansierade utbildningsprojekten officiella när alla deltagare har undertecknat överenskommelsen, ett arbete som redan har påbörjats.


Europa står inför en allvarlig brist på experter inom kärnkraftsäkerhet
I takt med att kärnkraftverk avvecklas har intresset för att utbilda sig inom kärnteknik minskat i både Sverige och övriga Europa. Ett flertal myndigheter och organisationer har därför slagit larm om att det krävs en ny generation av kvalificerade forskare och specialister för att kunna garantera kärnkraftsäkerheten i samhället. Till exempel har Europiska kommissionen och Internationella atomenergiorganet (IAEA) uttalat sin oro över kompetenstappet, liksom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kärnavfallsrådet på en nationell nivå.

I en rapport från SSM står det klart att kärnkraftsindustrin har ett stort behov av att anställa fler experter inom de kommande femton åren. Det finns också ett växande behov av specialister inom strålningsvetenskap, till exempel till sjukvården. Inom både industrin och hälsosektorn väntas en växande andel av arbetskraften inom dessa kompetensområden gå i pension inom några år.

Samma tendens märks runtom i Europa och redan 2012 varnade Joint Research Centre (JRC) vid Europeiska kommissionen för att det skulle saknas cirka 7000 specialister inom reaktorfysik och kärnkraftsäkerhet 2020. Sedan rapporten skrevs har ett flertal utbildningsprogram inom området försvunnit, vilket bidragit till att öka bristen ytterligare.


De nya utbildningsprojekten inom EU: Great Pioneer och A-Cinch
Utbildningsprojektet ”GRE@T-PIONEeR” (Graduate Education Alliance for Teaching the Physics and safety of Nuclear Reactors) riktar sig till mastersstudenter, doktorander, postdoktorala forskare och ingenjörer inom kärnteknik. Konceptet bygger på aktivt lärande och kursmomenten kan följas antingen på plats eller på distans.

Projektet koordineras av Chalmers och professor Christophe Demazière, som sedan 2017 även leder EU-projektet Cortex.

A-Cinch (Augmented cooperation in education and training in nuclear and radiochemistry) ska utbilda circa hundra europeiska studenter och specialister. Projektet koordineras i det tekniska universitetet I Prag.

Båda utbildningssatsningarna löper på tre år och innehåller såväl teori som praktiska moment och distansutbildning.

Projekten har fått EU-finansiering inom ramen för arbetsprogrammet Euratom 2019-2020 och ingår i Horizon 2020-ramverket. Projektens konsortier har beviljats 2,3 miljoner euro vardera under tre år (totalt cirka 50 miljoner kronor). Chalmers tilldelas 6,3 miljoner kronor för Great Pioneer och knappt 3 miljoner för A-Cinch.

Tio europeiska partners från sju olika länder deltar i Great Pioneer och i A-Cinch deltar partners från elva länder.Källa: Chalmers


Skriv ut

Beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk blir större

Regeringen har beslutat om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk. Beslutet innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmä...

Läs mer
Enerbrokers
Karlshamnsverket.

Karlshamnsverket tecknar nytt ramavtal om stödtjänst

Karlshamnsverket är mest förknippat med Effektreserven, en resurs för Svenska...

Läs mer
Idcon
Genomskärning Kärnbränsleförvaret (bilden är ett montage).

Starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar i Östhammars kommun

Det finns ett starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar för använt kä...

Läs mer


OKG förlänger årets revision på Oskarshamn 3

Styrelsen för OKG har idag beslutat att förlänga den årliga revisionen på...

Läs mer
Den här utbildningsreaktorn i Budapest, Ungern, är en av flera reaktorer som kommer att användas i ett chalmerskoordinerat utbildningsprojekt inom EU för att säkra nästa generations experter inom kärnteknik.

Distansundervisning ska garantera kärnkraftsäkerheten

Europa står inför en allvarlig brist på experter inom kärnkraftsäkerhet....

Läs mer
Johan Dasht tar över som VD för SKB.

”Jag målar hellre med de stora penseldragen”

Han är civilingenjören från Norrland som efter en spikrak karriär på...

Läs mer
Det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Avtal om detaljprojektering av berget i Forsmark

SKB har upphandlat en leverantör för detaljprojekteringen av berget i Forsmark för...

Läs mer

Johan Dasht blir ny vd på SKB

Johan Dasht.

Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Svensk Kärnbränslehantering AB,...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Den radiologiska rivningen av Barsebäcksverket kan påbörjas nästa år

Barsebäck Kraft AB har sökt miljötillstånd att gå vidare med nästa...

Läs mer
Eva Halldén, SKB:s vd.

Dubbelt godkänt för SKB:s slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande...

Läs mer

Nordiska kärnkraftsbolag startar trainee-program för framtidens ingenjörer

Fossilfri och stabil elproduktion är viktigt för fortsatt elektrifiering med minskade...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se