Instagram

Facebook

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte


2020-12-29

Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.
Bild: Forsmarks Kraftgrupp AB
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala län. För att främja biologisk mångfald och minska klimatpåverkan ska olika aktiviteter genomföras med start nästa år.

I samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd har länsstyrelsen valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål via ”Färdplan för ett hållbart län”. Kopplat till färdplanen har regionala åtgärdsprogram tagits fram i samverkan med länets aktörer, och Forsmark har som ett led i detta valt att teckna hållbarhetslöfte om minskad klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk mångfald.

Nyligen undertecknade Johan Börjesson, vice vd på Forsmark,  dokumentet.

– Hållbarhet är en betydelsefull del i vår strategiska riktning på Forsmark. Som viktig aktör och stor arbetsgivare i regionen är det angeläget för oss att bidra till regionens och samhällets hållbarhetsarbete.


Boplatser och föda för pollinerare
De aktiviteter Forsmark genomför handlar om att i Forsmarks närområde skapa platser med goda förutsättningar för bin och andra pollinerare, samt att främja en fossilfri arbetspendling och möteskultur.  Aktiviteterna grundar sig i Agenda 2030 och knyter an till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom hållbarhetslöftena kan företag i Uppsala län direkt bidra till de globala hållbarhetsmålen. 

Det första steget för Forsmarks del blir att välja ut platser där insatser kan göra störst skillnad för pollinerare. Ett exempel på en sådan plats kan vara ruderatmark; öppna ytor utan någon större växtlighet, ofta grusgångar, schaktmassor eller liknande. På dessa utvalda platser ska det sedan kunna planteras växter och blommor som är gynnsamma för pollinerare.

– Vi har redan identifierat ett antal platser där man kan skapa ängar. Det handlar både om att utveckla platser där pollinerare kan bo, och att de kan ha något att leva av. Genom det här kan vi bidra till en ökning av den biologiska mångfalden i vårt närområde, säger Jonas Svensson som är chef på skyddsavdelningen där miljöansvarsfrågor ingår.

De andra aktiviteterna som Forsmark skrivit under på handlar om att främja en fossilfri arbetspendling och möteskultur. Forsmark vill minska personalens flygresor med 25 procent fram till 2025, vilket också knyter an till Vattenfalls miljöarbete.

– Flygresor för med sig utsläpp och där kan vi bidra med en minskning. När det handlar om klimatpåverkan är det redan så att vi inte släpper ut så mycket koldioxid från kärnkraften, och dessutom har vi arbetsbussar som ger anställda möjlighet att jobba och pendla samtidigt. Vi har även laddstolpar till elbilar ute vid verket. Vi undersöker nu möjligheten att även få stolpar som klarar av att snabbladda på 30 minuter, främst för långväga gäster som är på besök, säger Jonas Svensson.


Ny plattform
Johan Börjesson säger att Forsmark arbetar mycket med hållbarhetsfrågor sedan tidigare genom långsiktig kompetensförsörjning, miljöinsatser och utsläppsminskningar.

– Genom det här löftet så sätter vi det verkligen på kartan och skapar en plattform för att utvecklas och bli ett än mer hållbart företag. Som jag ser det handlar det om vilket företag Forsmark vill vara och ska vara. Här är vi med och skapar en hållbar framtid tillsammans med andra aktörer i regionen, säger Johan Börjesson. 

Arbetet med samtliga aktiviteter drar igång under 2021.



Källa: Forsmarks Kraftgrupp AB


Skriv ut





Kärnkraft och elbrist – het debattfråga i Svensk energipolitik

Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring den svenska energipolitiken. Frågor som rör avvecklingen av kärnkraft och om vi har...

Läs mer
Enerbrokers
Prototypen är planerad att uppföras på OKG:s område utanför Oskarshamn.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige

Nu inleds nästa kapitel för den svenska kärnkraften. Uniper Sverige, Blykalla och...

Läs mer
Idcon

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Ringhals 1.

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg stä...

Läs mer
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala...

Läs mer
Ringhals 3-4.

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark...

Läs mer
I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.

Ny teknik öppnar möjlighet för pulvertillverkade komponenter i kärnkraftverk

Metallforskningsinstitutet Swerim har framgångsrikt avslutat ett treårigt...

Läs mer
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen i Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära kärnkraftreaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade...

Läs mer
Barsebäcksverket

Läckage på Barsebäcksverket

Under onsdagen upptäcktes ett läckage från avfallsbyggnaden på...

Läs mer


Historiskt beslut – Östhammars kommun säger ja till slutförvaret

Östhammars kommun säger ja till etableringen av ett slutförvar för använt...

Läs mer

SKB och Skanska sluter avtal för väg och infrastruktur i Forsmark

SKB har upphandlat avtal för ett antal arbeten i Forsmark, som innefattar vägbyggen och...

Läs mer


Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se