Instagram

Facebook

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen


2018-04-09

Bild: Oskarshamns kommun

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar.

KSO är engagerat i frågor som rör kärnsäkerhet nationellt och internationellt och har under de senaste 20 åren nära följt kärnavfallsfrågan. Tre av medlemskommunerna har varit mer engagerade nämligen Nyköpings kommun, men i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner. Kärnavfallsfrågan är också aktuell i många europeiska länder. Sverige framstår internationellt sett som ledande när det gäller både teknisk lösning för att förvara det använda kärnbränslet och den demokratiska besluts- processen kring dessa komplexa frågor.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har 2011 ansökt om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden. Ansökningarna gäller ett system som består av två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Östhammars kommun. Tillståndsprövningen sker i två separata processer enligt dels miljöbalken och dels kärntekniklagen. Om SKB får tillstånd enligt båda lagarna fortsätter prövningen enligt kärntekniklagen i en så kallad stegvis prövning eftersom projektet är både komplicerat och pågår under lång tid. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa osäkerheter kring hur prövningen ska gå till.

För kärnkraftskommunerna är det mycket angeläget att beslutsprocessen rörande slutförvaret även hanteras framöver och inte hamnar i någon form av malpåse. Regeringen behöver därför ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå, som sakägare i processen. De två berörda kommunerna har genom sin vetorätt ett avgörande inflytande över om projektet ska genomföras eller inte. Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen.

Berörda kommuner har sedan beslutsprocessens början varit aktiva parter och kommunernas medverkan är helt frivillig och baseras på en tydlig roll som lekmannagranskare. Gransknings- uppdraget har skett på medborgarnas uppdrag. Myndighetsexperterna har stöttat kommunerna. Kommunerna är således väl förberedda efter att i väldigt många år medverkat i beslutsprocessen och granskningen och väntar nu att få frågan på sitt bord.

Det finns idag en väl fungerande ansvarskedja där kraftindustrin som ägare, SKB AB som utförare, myndigheterna som granskare och regeringen som beslutsfattare efter att ha hört Oskarshamns och Östhammars kommuner. När slutförvarsmetoden anses säker bör den godkännas och bygget påbörjas. Berörda kommuner har, som sagt, under alla år medverkat i denna mycket långa beslutsprocess. Skulle den fortsatta beslutsprocessen dra ut för mycket i tid finns risk för att kommunernas kompetens och engagemang går förlorad.


Kärnkraftskommunernas styrelse har den 8 mars 2018 beslutat att tillskriva riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.Källa: Oskarshamns kommun


Skriv utFöråldrat byggförbud kring Barsebäcksverket formellt upphävt

Länsstyrelsen Skåne upphäver nu ett föråldrat nybyggnadsförbud vid ”atomreaktor i Barsebäck".


1969 fattades beslut om att bygga Barsebäcksverket. Ett...

Läs mer
Enerbrokers

Ringhals reaktor 2 i full produktion efter allra sista servicestoppet

Björn Linde VD Forsmark och Ringhals.

Ringhals 2 har återstartat sina turbiner och elproduktionen startade efter en dryg må...

Läs mer
Idcon
Ljuset i farthindren från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn.

RINGHALS kärnkraftverk testar aktiva farthinder

Ringhals AB kärnkraftsverk som ingår i Vattenfall väljer att testa aktiva...

Läs mer


Detektorer för radioaktiva ämnen

Dolda strålkällor kan upptäckas med lämpliga detektorer. För sådana...

Läs mer
Deltagare sommaren 2017.

Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn

För sjätte sommaren i rad anordnas kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent...

Läs mer
Oskarshamns kommun säger ja till inkapslingsanläggningen Clink.

Välkommet beslut i Oskarshamn

Kommunfullmäktige i Oskarshamn fattade i går beslut om att den ställer sig bakom...

Läs mer
Andreas Ahagen, chef för Ringhals säkerhet, kvalitet och miljö.

Bra betyg för Ringhals strålsäkerhet

Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande inom samtliga områden. Det...

Läs mer

Fortum och Cyclife inleder ett partnerskap för tjänster och service inom kärnkraftsavveckling

Fortum och Cyclife Sweden (del av EDF-koncernen) har undertecknat ett partnerskapsavtal för...

Läs mer

Vattenfalls kärnkraft hade full tillgänglighet under vintern

Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall produktion.

Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals och Forsmark har i praktiken haft full tillgä...

Läs mer
Försmark kärnkraftverk.

Vattenfalls kärnkraftverk rustar för långtidsdrift

Under söndagen inleddes den årliga översynen på Forsmark 3, som därmed...

Läs mer


Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se