Instagram

Facebook

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen


2018-04-09

Bild: Oskarshamns kommun

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar.

KSO är engagerat i frågor som rör kärnsäkerhet nationellt och internationellt och har under de senaste 20 åren nära följt kärnavfallsfrågan. Tre av medlemskommunerna har varit mer engagerade nämligen Nyköpings kommun, men i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner. Kärnavfallsfrågan är också aktuell i många europeiska länder. Sverige framstår internationellt sett som ledande när det gäller både teknisk lösning för att förvara det använda kärnbränslet och den demokratiska besluts- processen kring dessa komplexa frågor.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har 2011 ansökt om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden. Ansökningarna gäller ett system som består av två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Östhammars kommun. Tillståndsprövningen sker i två separata processer enligt dels miljöbalken och dels kärntekniklagen. Om SKB får tillstånd enligt båda lagarna fortsätter prövningen enligt kärntekniklagen i en så kallad stegvis prövning eftersom projektet är både komplicerat och pågår under lång tid. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa osäkerheter kring hur prövningen ska gå till.

För kärnkraftskommunerna är det mycket angeläget att beslutsprocessen rörande slutförvaret även hanteras framöver och inte hamnar i någon form av malpåse. Regeringen behöver därför ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå, som sakägare i processen. De två berörda kommunerna har genom sin vetorätt ett avgörande inflytande över om projektet ska genomföras eller inte. Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen.

Berörda kommuner har sedan beslutsprocessens början varit aktiva parter och kommunernas medverkan är helt frivillig och baseras på en tydlig roll som lekmannagranskare. Gransknings- uppdraget har skett på medborgarnas uppdrag. Myndighetsexperterna har stöttat kommunerna. Kommunerna är således väl förberedda efter att i väldigt många år medverkat i beslutsprocessen och granskningen och väntar nu att få frågan på sitt bord.

Det finns idag en väl fungerande ansvarskedja där kraftindustrin som ägare, SKB AB som utförare, myndigheterna som granskare och regeringen som beslutsfattare efter att ha hört Oskarshamns och Östhammars kommuner. När slutförvarsmetoden anses säker bör den godkännas och bygget påbörjas. Berörda kommuner har, som sagt, under alla år medverkat i denna mycket långa beslutsprocess. Skulle den fortsatta beslutsprocessen dra ut för mycket i tid finns risk för att kommunernas kompetens och engagemang går förlorad.


Kärnkraftskommunernas styrelse har den 8 mars 2018 beslutat att tillskriva riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.Källa: Oskarshamns kommun


Skriv utVattenfalls kärnkraft i Forsmark och Ringhals gör universitetssatsning

Ett högskoleingenjörsprogram inriktat på kärnkraft startar i höst vid Uppsala universitet. Forsmark och Ringhals stöder utbildningen finansiellt för att säkra...

Läs mer
Enerbrokers
Den grå delen av anläggningen är den befintliga delen som varit i drift sedan 1988. Den blå delen är den utbyggda delen som idag fått tillstyrkan av SSM.

SSM tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Slutfö...

Läs mer
Idcon
”Vi är stolta över vår satsning för att främja ungas intresse för teknik”, säger Christopher Eckerberg (t h) som är tf personalchef vid affärsområdet Vattenfall Produktion. T v syns entreprenören Fredrik Svensson som står bakom framgångsrika ABB Industrigymnasium i Västerås och Ludvika. I bakgrunden syns skolan i Forsmark där Vattenfallgymnasiet ska starta med elevintag hösten år 2020 enligt planen.

Vattenfall startar gymnasieskola i Forsmark

Vattenfall gör en långsiktig kompetenssatsning tillsammans med entreprenören...

Läs mer
Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.

Nu börjar kärnkraft bli populärt igen

Många minns kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 eller olyckan i Fukushima 2011. Trots...

Läs mer
OKG kommer att genomföra radiologiska rivningar av O1 och O2 under 2020-talet, ett projekt som samordnas med motsvarande rivning på Barsebäcksverket.

Uniper samordnar rivning av kärnreaktorer på Barsebäcksverket och OKG

Uniper har beslutat om en långsiktig och gemensam strategi för nedmontering och rivning...

Läs mer

Föråldrat byggförbud kring Barsebäcksverket formellt upphävt

Länsstyrelsen Skåne upphäver nu ett föråldrat nybyggnadsförbud vid...

Läs mer

Ringhals reaktor 2 i full produktion efter allra sista servicestoppet

Björn Linde VD Forsmark och Ringhals.

Ringhals 2 har återstartat sina turbiner och elproduktionen startade efter en dryg må...

Läs mer
Ljuset i farthindren från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn.

RINGHALS kärnkraftverk testar aktiva farthinder

Ringhals AB kärnkraftsverk som ingår i Vattenfall väljer att testa aktiva...

Läs mer


Detektorer för radioaktiva ämnen

Dolda strålkällor kan upptäckas med lämpliga detektorer. För sådana...

Läs mer
Deltagare sommaren 2017.

Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn

För sjätte sommaren i rad anordnas kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent...

Läs mer
Oskarshamns kommun säger ja till inkapslingsanläggningen Clink.

Välkommet beslut i Oskarshamn

Kommunfullmäktige i Oskarshamn fattade i går beslut om att den ställer sig bakom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se