Instagram

Facebook

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen


2018-04-09

Bild: Oskarshamns kommun

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping, Oskarshamn, Varberg och Östhammar.

KSO är engagerat i frågor som rör kärnsäkerhet nationellt och internationellt och har under de senaste 20 åren nära följt kärnavfallsfrågan. Tre av medlemskommunerna har varit mer engagerade nämligen Nyköpings kommun, men i synnerhet Oskarshamns och Östhammars kommuner. Kärnavfallsfrågan är också aktuell i många europeiska länder. Sverige framstår internationellt sett som ledande när det gäller både teknisk lösning för att förvara det använda kärnbränslet och den demokratiska besluts- processen kring dessa komplexa frågor.

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har 2011 ansökt om att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden. Ansökningarna gäller ett system som består av två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Östhammars kommun. Tillståndsprövningen sker i två separata processer enligt dels miljöbalken och dels kärntekniklagen. Om SKB får tillstånd enligt båda lagarna fortsätter prövningen enligt kärntekniklagen i en så kallad stegvis prövning eftersom projektet är både komplicerat och pågår under lång tid. Det finns enligt Kärnavfallsrådet vissa osäkerheter kring hur prövningen ska gå till.

För kärnkraftskommunerna är det mycket angeläget att beslutsprocessen rörande slutförvaret även hanteras framöver och inte hamnar i någon form av malpåse. Regeringen behöver därför ta sitt nationella ansvar på motsvarande sätt som berörda kommuner gör på lokal nivå, som sakägare i processen. De två berörda kommunerna har genom sin vetorätt ett avgörande inflytande över om projektet ska genomföras eller inte. Kommunerna kan när som helst dra sig ur processen.

Berörda kommuner har sedan beslutsprocessens början varit aktiva parter och kommunernas medverkan är helt frivillig och baseras på en tydlig roll som lekmannagranskare. Gransknings- uppdraget har skett på medborgarnas uppdrag. Myndighetsexperterna har stöttat kommunerna. Kommunerna är således väl förberedda efter att i väldigt många år medverkat i beslutsprocessen och granskningen och väntar nu att få frågan på sitt bord.

Det finns idag en väl fungerande ansvarskedja där kraftindustrin som ägare, SKB AB som utförare, myndigheterna som granskare och regeringen som beslutsfattare efter att ha hört Oskarshamns och Östhammars kommuner. När slutförvarsmetoden anses säker bör den godkännas och bygget påbörjas. Berörda kommuner har, som sagt, under alla år medverkat i denna mycket långa beslutsprocess. Skulle den fortsatta beslutsprocessen dra ut för mycket i tid finns risk för att kommunernas kompetens och engagemang går förlorad.


Kärnkraftskommunernas styrelse har den 8 mars 2018 beslutat att tillskriva riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.Källa: Oskarshamns kommun


Skriv ut

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) har i drygt 40 år samlat kommunerna med kärntekniska anläggningar. De fem medlemskommunerna är Kävlinge, Nyköping,...

Läs mer
Enerbrokers

SKB:s program för forskning- utveckling och demonstration får grönt ljus

Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning och utveckling, Fud 2016, som...

Läs mer
Idcon
Lars Engvall, kundansvarig på Capgemini.

Capgemini vinner miljonavtal med svenska kärnkraftverk

Capgemini har fått förnyat sitt systemförvaltningsavtal i ytterligare fem år...

Läs mer
Ringhals reaktor 1, foto fritt att publicera

Rekordproduktion vid Vattenfalls kärnkraftverk

Under 2017 stod Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals för en tredjedel av det...

Läs mer
Fotomontage - genomskärning Kärnbränsleförvaret med tunnlar i sydostlig riktning.

SSM tillstyrker Kärnbränsleförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rekommenderar regeringen att ge tillstånd för...

Läs mer


Ny patenterad länkarm kontrollerar kärnkraftverk

För att kunna garantera säkerheten på industrier och kärnkraftverk krävs...

Läs mer

Miljövänner för kärnkraft: "Hundra procent förnybart - En utopi till astronomisk kostnad"

Det har hittills varit tabu att tala om kostnader för ’den stora omstä...

Läs mer


50 procents höjning för Oskarshamn 3 med ny avgift till kärnavfallsfonden

Regeringen har idag fattat beslut om den årliga avgiften till kärnavfallsfonden för...

Läs mer
Rivningen av reaktorerna O1 och O2 på Oskarshamns kärnkraftverk inleds i början av 2018.

Stena Components tar stororder på 20 miljoner kronor

Snart inleds rivningen av kärnreaktorerna O1 och O2 på Oskarshamns kärnkraftverk....

Läs mer


Veidekke bygger för att säkra norra Europas största kraftstation

Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Ringhals AB att uppföra...

Läs mer
vd, Eva Halldén

Ett steg närmare utbyggt SFR

Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har i dag kungjort SKB:s...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se