Instagram

Facebook

Läckage på Barsebäcksverket


2020-11-05

Barsebäcksverket
Bild: Uniper
Barsebäcksverket

Under onsdagen upptäcktes ett läckage från avfallsbyggnaden på Barsebäcksverket. En tank har bräddat över och vatten har runnit ut på gårdsplanen genom en port och ned i dagvattensystemet. Läckaget har stoppats och orsaken till utsläppet håller på att utredas.

Det var under gårdagen som en tank med saneringsvatten bräddade över sedan nivåbevakningen på tanken slutat att fungera. Vatten rann ut på gårdsplanen genom en port och ned i dagvattensystemet. Läckaget kunde snabbt stoppas och rapporteras till berörda myndigheter. Barsebäck Kraft tillsatte omedelbart en utredning kring händelseförlopp, orsak till läckaget, och omfattning och innehåll i det vatten som släpptes ut.

– Både det första och andra vattenprovet har nu analyserats och visar att nivåerna i det vatten som läckt ut inte överstiger de nivåer som är godkända för utsläpp. Vi har också fått bekräftat att utsläppet inte inneburit någon fara för personal, närboende eller miljö. Övriga slutsatser återkommer vi till när det finns något att redovisa, berättar Maria Taranger, Communication Manager på Barsebäck Kraft.

Även Strålsäkerhetsmyndigheten har i en kommentar till lokalmedia konstaterat att ”det handlar om mycket lågkontaminerat vatten”. Strålsäkerhetsmyndigheten har bokat en uppföljning på måndag 9 november. Till dess ska ytterligare mätningar och kartläggning göras.

Texten kommer att uppdateras när ny information finns tillgänglig.Källa: Uniper


Skriv ut

Kärnkraft och elbrist – het debattfråga i Svensk energipolitik

Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring den svenska energipolitiken. Frågor som rör avvecklingen av kärnkraft och om vi har...

Läs mer
Enerbrokers
Prototypen är planerad att uppföras på OKG:s område utanför Oskarshamn.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige

Nu inleds nästa kapitel för den svenska kärnkraften. Uniper Sverige, Blykalla och...

Läs mer
Idcon

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Ringhals 1.

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg stä...

Läs mer
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala...

Läs mer
Ringhals 3-4.

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark...

Läs mer
I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.

Ny teknik öppnar möjlighet för pulvertillverkade komponenter i kärnkraftverk

Metallforskningsinstitutet Swerim har framgångsrikt avslutat ett treårigt...

Läs mer
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen i Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära kärnkraftreaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade...

Läs mer
Barsebäcksverket

Läckage på Barsebäcksverket

Under onsdagen upptäcktes ett läckage från avfallsbyggnaden på...

Läs mer


Historiskt beslut – Östhammars kommun säger ja till slutförvaret

Östhammars kommun säger ja till etableringen av ett slutförvar för använt...

Läs mer

SKB och Skanska sluter avtal för väg och infrastruktur i Forsmark

SKB har upphandlat avtal för ett antal arbeten i Forsmark, som innefattar vägbyggen och...

Läs mer


Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se