Instagram

Facebook

Nu börjar kärnkraft bli populärt igen


2019-01-16

Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.
Bild: Kundkraft
Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.

Många minns kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 eller olyckan i Fukushima 2011. Trots detta är det idag fler och fler som förespråkar kärnkraft. Orsaken är att många experter, inklusive FN:s klimatpanel IPCC, nu hävdar att kärnkraft behöver byggas ut globalt för att minska den globala uppvärmningen.

Dagens klimatdebatt handlar till stor del om att ersätta smutsig kolkraft och minska användningen av oljerelaterade produkter. Men faktum är att stora delar av den omställning som idag krävs globalt, genomfördes i Sverige redan på 70-talet. Genom omfattande investeringar i kärnkraft mellan 1972 och 1985 byggde Sverige 12 reaktorer på fyra platser längs kusten, och sedan dess har Sverige haft en klimatvänlig energimix som till mer än 98% består av fossilfri elproduktion.

– Alla känner vi till riskerna med kärnkraft och kärnkraftsavfall. Många minns olyckan i Tjernobyl, och det radioaktiva nedfallet över Sverige. Men trots riskerna är det fler och fler som förespråkar kärnkraft som en viktig komponent för att minska klimatutsläppen, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.


Modern kärnkraft är säkrare

En av anledningarna är att riskerna med kärnkraft håller på att omvärderas. Med nya säkrare reaktorer som i vissa fall kan drivas på gammalt kärnavfall försvinner mycket av de negativa aspekterna med kärnkraft. Speciellt om man jämför med fossila alternativ.

– I Sverige investeras det för närvarande i fristående kylsystem till reaktorerna, för att de skall klara av extremhändelser som bara inträffar en gång på en miljon år, berättar Anders.

Efter olyckan i Fukushima 2011 togs beslut om att Sveriges reaktorer skall klara av att en allvarlig yttre händelse slår mot all utrustning. Verken skall kunna kyla härden även när det inte går att använda havsvatten och reaktorerna skall fungera även om strömförsörjningen försvinner i 3 dygn.


Svårt att ersätta kolkraft enbart med sol- och vindkraft
Den andra anledningen är att tex. IEA förutspår en ökad elkonsumtion med 25% globalt, och för att klara omställningen mot lägre klimatutsläpp menar IPCC:s klimatrapport att kärnkraften behöver byggas ut globalt.

I IPCC:s senaste klimatrapport konstaterar man att utbyggnaden av sol- och vindkraft kommer kunna bidra till att beroendet av fossila kraftkällor minskar, men för att på allvar ändra energimixen krävs att kärnkraft ersätter kolkraft som "baskraftkälla". Anledningen är att solen inte alltid lyser, och att det ibland blir vindstilla. Det kommer krävas en “baskraftkälla”, som kan leverera elkraft oavsett väder eller tidpunkt på dygnet.

– I dagsläget är kärnkraft det bästa alternativet som "baskraftkälla" i länder som inte har tillgång till vattenkraft, menar Anders Kaijser.Källa: Kundkraft


Skriv utElla Ekeroth har ansvarat för framtagningen av Fud-programmet 2019.
Ella Ekeroth har ansvarat för framtagningen av Fud-programmet 2019.

Nytt forskningsprogram presenteras

För sextonde gången i ordningen presenterar SKB sina planer för forskning och utveckling i ett så kallat Fud-program. Programmet som tas fram vart tredje år har nu lä...

Läs mer
Enerbrokers
Kärnbränsleförvaring.

Studerar uran i bentonit för slutförvaring av kärnavfall

Sommarens skrämmande TV-serie Chernobyl har aktualiserat en diskussion om kärnkraft....

Läs mer
Idcon

Skanska bygger förvaringsanläggning i Olkiluoto, Finland för cirka 472 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Posiva om att bygga en förvaringsanläggning för kä...

Läs mer


Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn

För sjunde sommaren i rad anordnas kursen ”Elements of the Back-end of the nuclear fuel...

Läs mer
SKB:s fartyg m/s Sigrid lägger till i hamnen.

Fortsatt brett stöd för slutförvar och inkapslingsanläggning

Stödet för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i...

Läs mer
Ringhals kärnkraftverk.

Hög tillgänglighet från kärnkraften i vinterkylan

Vattenfalls kärnkraftverk har haft hög tillgänglighet under vinterns kallaste period...

Läs mer
Kärnbränsleförvaret

SKB kompletterar slutförvarsansökan

SKB har idag lämnat in ytterligare handlingar avseende ansökan om slutförvarssystem...

Läs mer

Vattenfalls kärnkraft i Forsmark och Ringhals gör universitetssatsning

Ett högskoleingenjörsprogram inriktat på kärnkraft startar i höst vid...

Läs mer
Den grå delen av anläggningen är den befintliga delen som varit i drift sedan 1988. Den blå delen är den utbyggda delen som idag fått tillstyrkan av SSM.

SSM tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

SKB kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Slutfö...

Läs mer
”Vi är stolta över vår satsning för att främja ungas intresse för teknik”, säger Christopher Eckerberg (t h) som är tf personalchef vid affärsområdet Vattenfall Produktion. T v syns entreprenören Fredrik Svensson som står bakom framgångsrika ABB Industrigymnasium i Västerås och Ludvika. I bakgrunden syns skolan i Forsmark där Vattenfallgymnasiet ska starta med elevintag hösten år 2020 enligt planen.

Vattenfall startar gymnasieskola i Forsmark

Vattenfall gör en långsiktig kompetenssatsning tillsammans med entreprenören...

Läs mer
Kärnkraftsverket i Barsebäck togs ur drift 2005 efter en överenskommelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.

Nu börjar kärnkraft bli populärt igen

Många minns kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 eller olyckan i Fukushima 2011. Trots...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se