Instagram

Facebook

Ny teknik öppnar möjlighet för pulvertillverkade komponenter i kärnkraftverk


2020-12-09

I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.
Bild: Swerim
I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.

Metallforskningsinstitutet Swerim har framgångsrikt avslutat ett treårigt forskningsprojekt som skapar möjligheter att tillverka stora komponenter till kärnkraftverk med pulvermetallurgi.

‒ Antalet leverantörer av konventionellt tillverkade komponenter till kärnkraftverk är idag begränsat med långa ledtider och begränsad konkurrens för branschen. Därför finns ett stort behov av att utveckla alternativa och komplementära tillverkningsmetoder, säger Irma Heikkilä som varit projektledare. Forskningsteamet på Swerim har haft ett nära samarbete med de tre svenska i drift varande kärnkraftverken samt med en av världens största tillverkare av kärnkraftverk, som finns i Frankrike.

Het isostatisk pressning av stora komponenter till kärnkraftverk är en intressant alternativ tillverkningsmetod till traditionell tillverkning. Livslängden och säkerheten på befintliga anläggningar kan ökas med kostnadseffektiva uppgraderingar, tex genom minskat antal svetsfogar. Syrehalten har som en delmängd identifierats runt frågeställningar rörande kvalificering av PM-HIP för tillämpning inom kärnkraften.

En förhöjd syrehalt har till exempel en negativ effekt på materialens slagseghetsegenskaper. Pulvermetallurgiska komponenter har i dessa fall inte uppnått samma nivå på slagseghet (blivit lika tåliga) som för komponenter tillverkade med konventionella metoder typ smide, gjutgods etc.

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt under ledning av Irma Heikkilä vid Swerim har skapat en möjlig väg fram för applikation av tekniken. Forskarna har utvecklat en teknik som kan integreras i tillverkningsprocessen, vilken skapar minimal och homogen syrehalt i slutprodukten. Detta trots att pulvermängden kan handla om flera ton.

‒ Den faktiska slutprodukten väger flera ton i det här fallet. Riktigt de dimensionerna har vi inte arbetat med, men vi har jobbat i industriskala i projektet. Fortfarande är det en jättelång väg att gå tills den här metoden kan tillämpas och det är en fråga på myndighetsnivå. Men vi har som ett första steg bevisat att det går att skapa stora komponenter till kärnkraftverk med extremt bra materialegenskaper, genom pulvermetallurgi. Min känsla är att det finns ett intresse hos branschen att faktiskt gå den långa vägen, säger Irma Heikkilä, Swerim.


Fakta: Projektet
Projektet ”Reduced oxygen content om PM HIP materials for nuclear power plants” är finansierat av Vinnova med en budget på 3,6 miljoner kr och har pågått mellan 2017 – 2020. Partners: MTC Powder Solutions, Carpenter Powder Products, Quintus Technologies, Framatome, Ringhals, Forsmarks Kraftgrupp och OKG Uniper.Källa: Swerim


Skriv ut

Kärnkraft och elbrist – het debattfråga i Svensk energipolitik

Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring den svenska energipolitiken. Frågor som rör avvecklingen av kärnkraft och om vi har...

Läs mer
Enerbrokers
Prototypen är planerad att uppföras på OKG:s område utanför Oskarshamn.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige

Nu inleds nästa kapitel för den svenska kärnkraften. Uniper Sverige, Blykalla och...

Läs mer
Idcon

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Ringhals 1.

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg stä...

Läs mer
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala...

Läs mer
Ringhals 3-4.

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark...

Läs mer
I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.

Ny teknik öppnar möjlighet för pulvertillverkade komponenter i kärnkraftverk

Metallforskningsinstitutet Swerim har framgångsrikt avslutat ett treårigt...

Läs mer
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen i Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära kärnkraftreaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade...

Läs mer
Barsebäcksverket

Läckage på Barsebäcksverket

Under onsdagen upptäcktes ett läckage från avfallsbyggnaden på...

Läs mer


Historiskt beslut – Östhammars kommun säger ja till slutförvaret

Östhammars kommun säger ja till etableringen av ett slutförvar för använt...

Läs mer

SKB och Skanska sluter avtal för väg och infrastruktur i Forsmark

SKB har upphandlat avtal för ett antal arbeten i Forsmark, som innefattar vägbyggen och...

Läs mer


Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se