Instagram

Facebook

Uniper har tecknat sommaravtal med Svenska Kraftnät om Karlshamnsverket


2020-08-06

Karlshamnsverket i beredskap hela sommaren.
Bild: Uniper
Karlshamnsverket i beredskap hela sommaren.

Uniper har ingått ett avtal om att hålla Karlshamnsverket tillgängligt för Svenska Kraftnät fram till 15 september i år. Genom avtalet räknar systemoperatören med att det ska bli lättare att hantera eventuella störningar och oförutsedda händelser i elsystemet under sommaren.


Under två veckor drabbades Sverige av snäva marginaler i elsystemet. Dåliga vindförhållanden, avställda reaktorer på grund av revisioner och begränsningar i överföringskapaciteten inom Sverige och mellan grannländer, orsakade brist på såväl effekt som stödtjänster i elsystemet - speciellt i SE3 och SE4.

Efter tydliga prissignaler lades kommersiella bud på Karlshamnsverket som avropades av elmarknaden under hela tre dagar - något som är mycket ovanligt under sommarmånaderna. 

Svenska Kraftnät hade då redan ingått avtal med Ringhals AB om att starta upp Ringhals 1 som vid tillfället låg i förlängd revision. Reaktorn kommer nu att vara tillgänglig fram till den 15 september.

Nu har Uniper tecknat ett motsvarande avtal med Svenska Kraftnät om att hålla Karlshamnsverket tillgängligt fram till den 15 september. Ett motsvarande avtal har även tecknats med Göteborgs Energi som tillhandahåller Kraftvärmeverket Rya fram till den 14 september.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet. De extra åtgärder som nu har vidtagits rör spänningsstabilitet och kortslutningseffekt för att kunna hantera störningar och oförutsedda händelser som uppstår i södra Sverige.

– Vi har så många gånger poängterat hur viktigt Karlshamnsverket är för stabiliteten i det svenska elsystemet. De senaste veckornas utveckling har visat prov på det, och jag är mycket nöjd med att vi nu har fått till ett avtal med Svenska Kraftnät, säger Henrik Svensson, kraftverkschef Karlshamnsverket.Källa: Uniper


Skriv ut

Kärnkraft och elbrist – het debattfråga i Svensk energipolitik

Efter elprisets toppnoteringar under inledningen av februari har en het debatt blossat upp kring den svenska energipolitiken. Frågor som rör avvecklingen av kärnkraft och om vi har...

Läs mer
Enerbrokers
Prototypen är planerad att uppföras på OKG:s område utanför Oskarshamn.

Nu tas nästa steg i utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige

Nu inleds nästa kapitel för den svenska kärnkraften. Uniper Sverige, Blykalla och...

Läs mer
Idcon

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Ringhals 1.

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg stä...

Läs mer
Vice vd Johan Börjesson (t v) signerar Forsmarks hållbarhetslöfte. T h Jonas Svensson, chef på skyddsavdelningen vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmark tecknar hållbarhetslöfte

Forsmarks Kraftgrupp har tecknat ett hållbarhetslöfte med länsstyrelsen i Uppsala...

Läs mer
Ringhals 3-4.

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark...

Läs mer
I bilden syns en stor het isostatisk press från Quintus Technologies. HIPpen är den största i världen och finns i Japan på MTC Powder Solutions.

Ny teknik öppnar möjlighet för pulvertillverkade komponenter i kärnkraftverk

Metallforskningsinstitutet Swerim har framgångsrikt avslutat ett treårigt...

Läs mer
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen i Vattenfalls huvudkontor i Solna.

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära kärnkraftreaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade...

Läs mer
Barsebäcksverket

Läckage på Barsebäcksverket

Under onsdagen upptäcktes ett läckage från avfallsbyggnaden på...

Läs mer


Historiskt beslut – Östhammars kommun säger ja till slutförvaret

Östhammars kommun säger ja till etableringen av ett slutförvar för använt...

Läs mer

SKB och Skanska sluter avtal för väg och infrastruktur i Forsmark

SKB har upphandlat avtal för ett antal arbeten i Forsmark, som innefattar vägbyggen och...

Läs mer


Fortum och MIT samarbetar om små modulära reaktorer

Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se