Umeå Energis driftchef kan bli Årets Kraftkvinna 2018


2018-10-05

Ann-Charlott Lundén, driftchef på Umeå Energi Elnät.
Bild: Umeå Energi
Ann-Charlott Lundén, driftchef på Umeå Energi Elnät.

Ann-Charlott Lundén, driftchef på Umeå Energi Elnät, nomineras till Årets Kraftkvinna 2018. Priset tilldelas årligen en kvinna i energisektorn som dels imponerar med sin kompetens och dels arbetar för att förbättra jämställdheten i branschen.

De totalt 62 nominerade till utmärkelsen Årets Kraftkvinna visar på den stora bredden som präglar energibranschen – från verkställande direktörer och experter till generaldirektörer och politiker. Några få driftchefer finns också med, däribland Ann-Charlott Lundén. Hon leder den grupp av nio skiftgående driftingenjörer som har uppdraget att säkerställa leveranssäkerheten i Umeås elnät. 

– Det är roligt att det finns ett initiativ som riktar ljuset mot de kvinnor som faktiskt finns i branschen. Synligheten gör det enklare att attrahera fler kvinnor, och vi behöver verkligen få en bättre mångfald, säger Ann-Charlott Lundén.

De positiva effekterna av en jämnare könsbalans känner Ann-Charlott väl till. Innan det blev den mansdominerade energibranschen arbetade hon i flera år inom barnomsorgen, som istället är kraftigt kvinnodominerad.

– Det optimala är en större blandning och mångfald ur flera perspektiv. Det ökar både trivsel och smartare beslutsfattande, fortsätter hon. 

Ann-Charlott överraskades av nomineringen, men hennes chef är inte det minsta förvånad.

– Ann-Charlott har ett stort driv och engagemang i sitt ledarskap, berätter Jan Eriksson, VD Umeå Energi Elnät. Hon är en förebild på många sätt och det är viktigt att lyfta fram förebilder i vår bransch som står inför så många spännande utmaningar. Vi behöver rekrytera de bästa och lära oss att tänka nytt – och då är förstås mångfald helt centralt.

Vem som slutligen blir Årets Kraftkvinna 2018 avslöjas den 25 oktober.Källa: Umeå Energi