SolTechs ASRE ansluter ännu mer till nätet


2019-01-28


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200131093611-ae42ff6/www/se/include/print_article_content.php on line 297

SolTechs ASRE ansluter 7,38 MW till nätet som ger 169 miljoner kronor i intäkter under avtalets löptid på 20 år.


SolTech Energys samägda bolag ASRE i Kina är nu uppe i totalt 63 anslutna solenergianläggningar, motsvarande 68,38 megawatt (MW). De anslutna anläggningarna beräknas på rullande 12 månaders basis generera cirka 84,5 miljoner kronor i intäkt med god lönsamhet. 

 – Affärsläget är fortsatt mycket bra i Kina och vi räknar med att inom kort leverera ännu fler affärer, och inte minst anläggningar som är anslutna till elnätet och genererar intäkter, kommentar Stefan Ölander VD.Källa: SolTech Energys