Identifierat behov av mer stöd i energiarbetet hos kommunerna i Norrbotten


2019-03-07

Bild från kommunbesöket i Bodens kommun.
Bild: Energikontor Norr
Bild från kommunbesöket i Bodens kommun.

Energikontor Norr har nu genomfört förstudien preStratus där energikontoret undersökt om kommunerna i Norrbotten har några behov av stöd i det strategiska arbetet med energi- och klimatfrågor. Målet med förstudien har varit att kartlägga hur de eventuella behoven av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut hos de olika kommunerna samt vilka förutsättningar och önskemål som ligger till grund för det. I förstudien framgår tydligt att det finns ett behov av mer stöd i energi- och klimatarbetet hos samtliga kommuner i Norrbottens region.

Under våren kommer energikontoret att presentera förstudiens resultat och visa hur behoven tar sig form ute i regionens kommuner. Projektledare för preStratus, Isabella Katsimenis, säger att hon är mycket glad över det stora engagemanget från kommunerna och menar att svaren från kommunerna är mycket bra input till ett kommande arbete.

Energikontor Norr har precis lämnat in ytterligare en ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för ett påbyggande genomförandeprojekt, Stratus.

– Förstudien handlade om att ta reda på om det fanns ett behov av mer stöd. Eftersom alla kommuner har svarat ja på den frågan hoppas vi att vi kan ta tag i dessa behov och att vi kan lägga större resurser på att stötta kommunerna i energi- och klimatarbetet. Om vi blir beviljade detta projekt är detta i så fall något som vi kommer att göra till hösten, säger Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.

Här kan du läsa mer om resultatet.Källa: Energikontor Norr