Karlshamn Energi får ytterligare 9,6 miljoner i landsbygdsstöd beviljat för fiberutbyggnad


2019-03-14

Målet är att nå alla permanentboenden år 2021.
Bild: Karlshamn Energi
Målet är att nå alla permanentboenden år 2021.

Karlshamn Energi lämnade under 2014 in ansökningar om stöd hos Länsstyrelsen för landsbygdsprojekt gällande utbyggnad av bredband och nu kom beskedet att Länsstyrelsen fattat positivt beslut för vår projektansökning Svängsta/Åkeholm och Märserum/Törneryd. Karlshamn Energi tog tidigt fram en strategi tillsammans med Karlshamns kommun för utbyggnaden av landsbygden och intresset har varit stort.

I båda projekten är det ca 250 st fastigheter och den totala projektkostnaden beräknas till 13 miljoner kr varav stödet uppgår till ca 9,6 miljoner kr. Den totala gräv- och plöjsträckan för projektet är ca 6 mil.

— Det känns oerhört bra att vi har fått ett positivt besked säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.
– Vi beräknar påbörja utbyggnaden under 2019 och slutföra under 2020. Regeringen har satt som mål att 2020 ska 95 procent av befolkningen ha tillgång till minst 100 Mbit och 2025 ska andelen som har 1000 Mbit vara uppe i 98 procent. I slutet av året kommer 96 procent av kommuninvånarna i Karlshamn ha tillgång till fiber och tillsammans med Karlshamns kommun kommer vi bygga ut så vi når 100 procent av alla permanentboenden år 2021. Förutom våra satsningar på landsbygden kommer samtliga tätorter vara utbyggda till halvårsskiftet 2019. Vi kommer att ha investerat ca 320 miljoner på bredbandsutbyggnaden till år 2021 avslutar Anders.

Utbyggnaden av fiber på landsbygden delfinansieras av Europeiska Jordbruksfonden och nationella medel som fördelas av Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Blekinge. Karlshamn Energi har mellan 2014-2018 sammanlagt blivit beviljade ca 50 miljoner kr till olika landsbygdsprojekt.Källa: Karlshamn Energi