Sommarens solvärme kan lagras till vintern


2019-05-09

Bild: Härnösands kommun

Företaget Absolicon har beviljats medel av Region Västernorrland för att visa hur sommarens solvärme kan lagras och bidra till konkurrenskraftig fjärrvärme året runt. Härnösands kommun är en av medfinansiärerna tillsammans med Kramfors och Sollefteå kommun, Hemab, Härnösandshus och andra energibolag, bostadsbolag och konsulter i regionen.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen och står för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en anläggning som alla delar på i lokalsamhället.

– Det är viktigt att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft även i framtiden, både när det gäller tillgången till råvara och kostnaden för den. Solen är förnybar, finns överallt och är gratis att använda. Kan vi ta vara på den bidrar det till att vi kan erbjuda förmånlig fjärrvärme även i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander, som under onsdagen invigde en produktionslina i Absolicons lokaler.

Idag tar fjärrvärmen vara på resurser som annars skulle gå förlorade, exempelvis rester från skogens resurser och spillvärme från industrier. Med värmelager, som lagrar hetvatten från sommar till vinter, kan fjärrvärmen i högre grad använda solvärme och spillvärme. På så sätt kan fjärrvärmen laddas med flera olika energikällor beroende på vad som är billigast för tillfället.

Projektet startade i maj och handlar till en början om att sprida och bygga upp kunskap om hur fjärrvärmen kan utformas i framtiden. Därefter ska bra platser för installationer av solvärme och energilager hittas i regionen. Fokus ligger på de kommuner som är med i projektet.

Tekniken med soldriven fjärrvärme växer snabbt, exempelvis i Danmark, där solvärme med säsongslagring av värme redan installerats på flera platser. Den 20-22 maj åker deltagare från projektet till Göteborg och Danmark för att träffa aktörer från såväl den danska som den svenska solvärmesektorn och få möjlighet att titta närmare på hur solvärme som energikälla i fjärrvärmenätet fungerar i praktiken.

– Det ska bli intressant att följa hur kombinationen av olika energisystem tillsammans med energilager kan bidra till att förstärka värmeförsörjningen. Projektet passar bra i tid. Vi arbetar just med en ny översiktsplan och ser över hur vi ska utveckla framtidens Härnösand. Där är värmeförsörjning en viktig del, säger Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson.Källa: Härnösands kommun