Ecogain expanderar i Göteborg – anställer fågel­– och vindkraftsexperter


2019-05-17

Åsa Lindbom och Tim Hipkiss ska stärka Ecogains erbjudande inom miljöprojektledning, strategisk rådgivning och fågelskydd.
Bild: Ecogain

Åsa Lindbom och Tim Hipkiss ska stärka Ecogains erbjudande inom miljöprojektledning, strategisk rådgivning och fågelskydd.Ecogain AB, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller, har anställt Åsa Lindbom och Tim Hipkiss för att stärka sitt erbjudande inom miljöprojektledning, strategisk rådgivning och fågelskydd, expertis som blir allt mer eftertraktad framförallt inom tillståndsprocesser för vindkraft.

– Vi etablerar ett nytt kontor i centrala Göteborg för att finnas närmare våra kunder med ännu bättre tjänster och för att attrahera fler medarbetare, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.
– Västsverige är en strategiskt viktig plats för oss med ett intressant näringsliv där ekosystemen är viktiga i hållbarhetsarbetet, och där det finns en vilja att vända risker till möjligheter. Där kommer Tim och Åsa bidra med ovärderliga kvaliteter inom sina expertområden.

Tim Hipkiss är disputerad fågelekolog från Umeå universitet och konsult inom förnybar energi och infrastruktur med expertis inom fågelskydd på Ecogain.
– I takt med att gynnsamma platser för vindkraft blir färre ökar behovet av kunskap inom flera områden, såsom kraftverkens påverkan på kungsörn och komplicerade miljöbedömningar, säger han.
– Att bygga vindkraft är en bra grej, men tillståndsprocessen är komplex. Det gäller att gå grundligt fram, ofta med tung, gedigen kompetens om fågellivet. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och veta var det är lämpligast att uppföra ett vindkraftverk. Med det sagt så är det mer vanligt att kungsörnar blir påkörda av tåg eller dödas av kraftledningar än att de kolliderar med ett vindkraftverk, säger Tim Hipkiss.

Åsa Lindbom har en dubbel magisterexamen i miljöplanering och samhällsgeografi från Handelshögskolan i Göteborg och har utöver lång erfarenhet som konsult även arbetat med vindkraftprojektering och på länsstyrelsen. Åsa och Tim har båda haft ögonen på Ecogain under en tid och lockades av företagets spetskompetenser och det helhetserbjudande som kunderna erbjuds.
– Ecogain ligger i framkant och har en spännande kompetens inom bolaget. Jag tilltalades mycket av hur man positionerar sig emot företag och organisationer, att pusha dem till att göra nytta för naturens ekosystem, och samtidigt vinna affärsfördelar, säger Åsa Lindbom.

Elva procent av Sveriges energiproduktion kommer från vindkraft, och produktionen ökar. Västra Götaland, där Ecogain nu utökar sin närvaro, är tillsammans med Västerbotten och Skåne det län som producerar mest vindkraftsenergi.

Ecogain är en samarbetspartner för företag som vill navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Medarbetarna bistår företag med både expertis och projektledning inom bland annat ekologi och juridik samt med strategiskt stöd. Bolaget expanderar och har idag 45 medarbetare på 10 platser i Sverige.Källa: Ecogain