Jonny Cammerfjord blir vice vd på Mjölby-Svartådalen Energi AB


2019-10-14


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Jonny Cammerfjord, chef för Marknad och försäljning inom MSE, blir nu också vice vd från den 1 november.

I Jonny Cammerfjord får MSE en vice vd med stort kund- och marknadsfokus. En stark lokal förankring är en hörnsten i verksamheten och Mjölbyborna känner sitt energibolag väl. 

– Våra lösningar måste vara enkla och nyttiga för våra kunder. Men lika viktigt är att få våra kunder engagerade och medvetna så att vi tillsammans kan möta framtidens utmaningar. Det kan vi bara göra genom ett nära samarbete, säger Jonny Cammerfjord. 

– Det känns jättebra att få Jonny vid sin sida som vice vd på MSE, säger Lena Svensk, vd.
– Med sin erfarenhet och kompetens bidrar han till en positiv utveckling. Det är en hög utvecklingstakt inom energibranschen och vi behöver öka tillgången på långsiktigt hållbara lösningar.


MSE ägs till 51 procent av Tekniska verken i Linköping. Resterande del, 49 procent, äga av Mjölby kommun.Källa: MSE