Partnerskapsplattform stärks med två energibolag


2019-10-18

På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.
Bild: Region Västerbotten
På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.

I maj månad lanserade Region Västerbotten en ny partnerplattform med syfte att genom samverkan driva påverkansfrågor och kreera hållbara mötesplatser för regionens utveckling. En möjlighet för akademi, offentlig sektor, det civila samhället och näringslivet att öppna för gränsöverskridande samarbeten. Nu är det klart att energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi går in som partners och stärker upp plattformen.

– I Västerbotten finns fantastiska bolag som är av stor betydelse för vår region och som både har viljan och ser mervärdet i att samverka med andra aktörer. Det är med stolthet vi presenterar inte bara ett, utan två, av de fantastiska bolagen som partners till Region Västerbottens partnerplattform, säger Krister Ruth, strateg Externa relationer, Region Västerbotten.

Samverkan mellan alla sektorer är av stor betydelse för att ett län som Västerbotten, stort till ytan men liten befolkning, ska möjliggöra en hållbar och effektiv utveckling. Genom partnerplattformen tas samverkan mellan länets aktörer och sektorer till en ny nivå och gemensamma utvecklingsinsatser möjliggörs för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling.

– Vi verkar inom hela Västerbotten och har kunder och partners över hela Sverige. Med partnerplattformen ser vi stora möjligheter att utveckla nätverk, stärka samverkan och bidra till en hållbar tillväxt för Västerbotten, säger Catarina Hägglund, chef Kommunikation och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

– I vår roll som samhällsutvecklare och positiv kraft i Umeåregionens utveckling ser vi stora möjligheter i att bidra till partnerplattformen, stärka regionens hållbara tillväxt och konkurrenskraft, säger Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.


Tre mötesplattformar
Partnerplattformen knyter huvudsakligen an till de tre huvudsakliga mötesplatser som årligen arrangeras i regi av Region Västerbotten; Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Syftet med mötesplatserna är att utveckla länets närvaro på den nationella och internationella arenan. Men också att skapa dialog mellan beslutsfattare och nyckelaktörer, samla kraft i länets utvecklingsarbete och bygga strategiska mötesplatser för samhällsfrågor.

– Gränsöverskridande samverkan är en av nycklarna när det kommer till att skapa effektiva och hållbara mötesplatser. Med gemensamma kraftsamlingar och nätverk utvecklar vi regionen och uppnår våra mål, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

Mötesplats Lycksele riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor, politiken, det civila samhället och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. En konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Mötesplatsen skapar engagemang och öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft. 

Västerbotten i Almedalen är ett etablerat forum där många prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger stora möjligheter till sektorövergripande samordning, möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor och tillfälle att belysa regionens påverkansfrågor.

Västerbotten på Grand Hôtelsyftar till att lyfta fram länets intressen till regionala, nationella och internationella intressenter. I januari tar företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel under tre veckor. Syftet är att presentera sig, möta kunder och arrangera seminarier och konferenser. Nationella och internationella aktörer samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.Källa: Region Västerbotten