Stöd för utbyggnad av fibernät i Eskilstuna


2019-10-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nu kan föreningar och fibernätaktörer i Eskilstuna kommun ansöka om stöd till utbyggnad av fibernät för kostnader som överstiger 25 000 kronor per bostad.

Den 18 oktober – 18 december 2019 kan föreningar, som exempelvis byalag och vägföreningar, samt fibernätaktörer ansöka om stöd för utbyggnad av fibernät. Kommunstyrelsen beslutar om hur bidragsstödet ska fördelas. Detta görs tidigast i januari 2020. Stödet betalas ut i efterhand när projektet är avslutat och slutredovisning har lämnats in. Privatpersoner kan inte göra en enskild ansökan. Mer information om vad som gäller för att söka stödet finns på eskilstuna.se.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anslå en miljon kronor i stöd till bredbandsutbyggnad, för att landsbygden ska få ökad tillgängligheten till fast bredbandsinfrastruktur.

– Stödet för bredbandsutbyggnaden är en mycket bra möjlighet i arbetet med att leva upp till de mål om bredband som vi har i kommunen. Eskilstuna ska vara en kommun med hög grad av anslutning, såväl på landsbygden som i staden, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.Källa: Eskilstuna kommun