Bättre koll på elkvaliteten med dLabs uppdaterade tjänst


2020-03-03

dQuality 3.0 visar spänningsändringar.
Bild: dLab
dQuality 3.0 visar spänningsändringar.

dQuality 3.0 mäter effekt.
Bild: dLab
dQuality 3.0 mäter effekt.

dQuality 3.0 visar övertoner.
Bild: dLab
dQuality 3.0 visar övertoner.

I dagens uppkopplade samhälle krävs god elkvalitet för att all elektronisk utrustning ska fungera optimalt. Energy tech-företaget dLaboratory (dLab) lanserar nu en förbättrad applikation för att hålla koll på elkvaliteten i näten. dQuality 3.0 mäter alla störningar i elnätet och gör det möjligt att hantera avvikelser från standardkvaliteten snabbt.

dLabs applikation dQuality är en lösning som mäter elkvaliteten i nätet och registrerar avvikelser. Kontrollen görs för att hålla de standardkrav i elkvalitetsnivåer som finns för det europeiska elnätet. Elektriska lasters in- och urkoppling, störande elektronisk utrustning eller varierande elproduktion är exempel på fenomen som kan ge upphov till kvalitetsavvikelser.

– dQuality är ett viktigt verktyg för att hålla koll på spänningsnivåer, flimmer och andra störningar som förekommer i eldistributionen. Vårt samhälle vilar på ett robust elnät, och våra digitala lösningar underlättar för elnätsbolagen att både få en effektivare drift av elnätet och öka leveranssäkerheten, säger Mats Didriksson, VD för dLab.

Förbättringarna som nu lanseras i dQuality 3.0 är högre precision i mätningarna, ett mer användarvänligt gränssnitt och möjlighet att se vilka incidenter i nätet som även ger elkvalitetsavvikelser. Sammantagetfungerar dQuality som ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att hålla koll på vilken elkvalitet nätet har; genom att kunna se övertoner, frekvensstabilitet, flimmer, spänningsändringar och andra parametrar, kan man snabbt detektera och åtgärda avvikelser från standard.

dQuality uppfyller och överträffar normen IEC 61000-30-4 Class S för elkvalitetsövervakning. Dessutom finns rapportering tillgänglig enligt svensk standard (EIFS 2013:1) och nu även enligt europeisk standard (EN 50160). I den nya versionen kan alla elkvalitetsmått ses direkt i dLabs visualiseringsplattform för elnätsövervakning, dInsight. Användarvänliga grafer och diagram gör övervakningen i dInsight enkel. Samtidigt innebär kopplingen mellan incidentregistreringarna i dInsight och avvikelserna i dQuality att man nu kan göra grundligare felorsaksanalyser.Källa: dLab