Eco Wave Power installerar ett kombinerat våg- och solsystem i Gibraltar


2020-03-20

Bild: EWPG

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) installerar ett nytt kombinerat våg- och solsystem i Bolagets nätanslutna vågkraftverk i Gibraltar, baserat på dess nyinlämnade patent för ett kombinerat våg- och solkraftverk.

Efter slutförandet av testfasen för den kombinerade våg- och solkraftstationen i Eco Wave Powers forsknings- och utvecklingsanläggning i hamnen Jaffa i Israel, beslutade Eco Wave Power att utöka testningen av den kombinerade lösningen till dess största nätanslutna vågkraftanläggning hittills, i Gibraltar.

Eco Wave Power har installerat åtta solpaneler på ovansidan av sina åtta flottörer som är i drift i Gibraltar. Varje panel har en installerad kapacitet på 330 watt, vilket sammantaget ger en installerad kapacitet på 2 640 watt.

Arbetet och kostnaden för utrustning, installation och nätanslutningsarbeten har ökat byggkostnaderna för Gibraltar vågkraftverk med cirka 1,46% och kostnaden för lösningen förväntas minska när de implementeras i EWP:s framtida kommersiella installationer. 

Utrustning, installation och nätanslutningsarbeten för solpanelerna har utförts av Metaelect System från Spanien. 

Efter installationen kommer Eco Wave Power att påbörja att testa utrustningen långsiktigt med målet att att integrera solpaneler i alla framtida installationer av vågkraftverk. 

Idén till den kombinerade lösningen kom efter ett stort intresse från flera av EWP:s potentiella kunder efter flera olika förnybara energikällor som en del av deras energimix. Utrymmesbegränsningar (exempelvis på öar) innebär ofta en begränsning för storskaliga solkraftparker, vilka ofta kräver betydande markutrymme.

För att begränsa markutrymmet som krävs (som ofta utgör en betydande del av kostnaden i kommersiella solkraftparker), utvecklade EWP en metod för anslutning av solpanelerna till ytan på dess flottörer, vilket innebär att de båda förnybara energikällorna vågenergi och solkraft kan produceras på samma utrymme. 

Gibraltar-projektet, medfinansierat av European Union Regional Development Fund och European Commission’s HORIZON2020 framework program, är ett viktigt steg mot kommersialisering av EWP-tekniken.

– Eco Wave Power var ett av de första projekten som godkändes under 2014-2020 European Regional Development Fund Programme. Projektet var unikt både i koncept och prestanda. Det skapade ett pilotprojekt för forskning och utveckling av det mest effektiva, unika och innovativa vågkraftverket inom Gibraltars jurisdiktion och beaktade samtidigt platsens inneboende inskränkningar i utrymme och brist på infrastrukturstöd, säger Charles Collinson, Director of European Union Programmes Secretariat, HM Government of Gibraltar, och fortsätter:

– Projektet är verkligen en framgångshistoria för ERDF-programmet. Inte bara för att det har uppnått sina initiala mål utan också för att det har satt nya standarder inom förnybar energi. Det har minimal visuell påverkan på landskapet; skapar inga störningar på havsbotten; minimal till ingen påverkan på den marina miljön; producerar inga föroreningar, avfallsprodukter, buller eller gasutsläpp. Det minskar erosion i strandlinjen och förlänger vågbrytarens livslängd. Det har nästan noll koldioxidavtryck. Det är också ett utmärkt exempel på kvinnors ledarskap inom det komplexa och innovativa området vågenergiteknik. Som ett resultat av ovanstående nominerades Eco Wave Power till en Regio Start Award 2017, enligt kriterierna från Innovative Projects- Energy Union: Climate Action.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power säger:
– Vi är mycket tacksamma för det produktiva samarbetet med regeringen i Gibraltar, ERDF, European Commission och Gibelectric. Utan deras stöd och hjälp skulle de framsteg som uppnåtts av Eco Wave Power inte ha varit möjliga. Vi banbryter en ny sektor och gör verkligen en förändring! Jag vill också tacka Eco Wave Power-teamet och dess underleverantörer, som förblir passionerade och engagerade även under dessa svåra tider med Corona-virusutbrottet. Trots svårigheterna kring utbrottet kunde vi slutföra vågsimuleringstester av vårt nya Jaffa Port-projekt och integrera solpaneler i vårt operativa kraftverk i Gibraltar. Jag är mer än stolt.Källa: EWPG