Energiföretagen i möte med energiministern om beredskapsläget


2020-03-24

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Energiföretagen
Elledning i Arvidsjaur.

– Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Det var ett av de viktiga budskap som Energiföretagens vd Pernilla Winnhed förmedlade till energiminister Anders Ygeman, som bjudit in representanter från energibranschen för ett möte med anledning av spridningen av Corona-viruset.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, deltog tillsammans med myndigheter, fackföreningar och andra branschrepresentanter i ett möte med energiminister Anders Ygeman under fredag morgon.

– Mötet var mycket konstruktivt och jag upplevde att deltagarna var samstämmiga om bilden av läget och vilka åtgärder som bör vidtas. Mitt budskap är att vi, baserat på vår dialog med ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap.

Pernilla Winnhed fortsätter:

– Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig, snabbare.

För att minska risken för försörjningsproblem lämnade Pernilla Winnhed under mötet bland annat följande förslag:

Sedan 20 år tillbaka finns branschsamarbetet ”Elsamverkan” där landets elnätsföretag under storstörningar och stormar bistår varandra med personal och materiel. Detta omfattar framför allt reparationer och inte drift och omfattar heller inte fjärrvärmeföretag. Energiföretagen bjuder nu in medlemsföretagen till regionala (distans)möten för att utreda huruvida det går att etablera ett liknande samarbete med utbyte av personal inom fjärrvärmesektorn. Diskussioner kring utvidgning av elsamverkan förs också.

– Vi för en löpande dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät kring beredskapsfrågor och hur branschens beredskap kan stärkas. Vi ser att vi kan ha behov av att återkomma med ytterligare förslag på hur branschens beredskap kan stärkas för att hantera denna unika situation. Vi gör naturligtvis allt som står i vår makt för att bidra till att Sverige ska fortsätta att fungera även i detta läge, säger Pernilla Winnhed.


Förfrågningar om anstånd med betalning av fakturor
Energiföretag får många förfrågningar från företagskunder om anstånd med betalning av fakturor. Energibranschen vill naturligtvis hjälpa till i den mån det är möjligt. Olika energiföretag har dock olika förutsättningar varför branschen inte utfärdar generella riktlinjer. För att underlätta för fler att bevilja anstånd har Energiföretagen dock framfört följande till energiministern:Källa: Energiföretagen