LRF: Ursprungsmärk drivmedel för att öka fossilfri produktion


2020-06-12

Bild: LRF

Sätt ursprungsmärkning på drivmedel så att bilisterna väljer hållbart. Det är LRFs förslag för att underlätta övergången till ett hållbart samhälle och samtidigt öka försörjningsgraden i Sverige.

Nyligen föreslog Energimyndigheten att drivmedelsproducenterna ska vara skyldiga att informera om bränslets miljöpåverkan.

LRF säger i sitt remissvar att det är en bra idé, men vill gå ett steg längre genom att oljebolagen måste sätta ursprungsmärkning på drivmedel.

– Det skulle öka efterfrågan och förståelsen för behovet av att producera mer fossilfritt bränsle i Sverige, säger Hilda Runsten, chef på LRFs Energi och Miljöenhet.

Intresset för att välja svenska, och därmed mer klimatsmarta, produkter i detaljhandeln har ökat markant bland konsumenterna de senaste åren.

Under covid-19-pandemin har intresset kring den låga självförsörjningsgraden ökat. Men i de diskussionerna glöms ofta insatsvaror, som exempelvis drivmedel.

– Med en ursprungsmärkning på drivmedlet skulle medvetenheten öka även i den frågan. Det skulle också öka efterfrågan på en inhemsk produktion, säger Hilda Runsten.

I en undersökning som LRF gjorde för ett år sedan visade det sig att just biodrivmedel är en av de viktigaste klimatåtgärderna, enligt svenska folket. LRFs bejakar förslaget och utformningen av miljöinformation om drivmedel.

”Det är positivt att drivmedlets klimatpåverkan särskilt lyfts fram för att höja kunskapen och öka möjligheten till förändring. Men det är olyckligt att råvarornas ursprungsland inte redovisas på påfyllnadsanordningen”, skriver LRF i sitt svar.Källa: LRF