Jämtkraft först ut med krypterad och säker elproduktion


2020-11-24

Sandra <span data-contrast=\
Bild: Jämtkraft
Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft. 

För att minska risken för digitala intrång i vattenkraftstationer och annan elproduktion kommer Jämtkraft att testa en cybersäkerhetslösning med dedikerad accesskontroll och kryptering från det svenska bolaget Xertified.

– Vår verksamhet är samhällskritisk, vilket betyder att vi måste se till att vi alltid kan förse sjukhus, banker, industri och samhället i övrigt med elektricitetI takt med att all vår produktion blir uppkopplad så behöver vi försäkra oss om att ingen kan göra intrång eller på annat sätt påverka vår produktion eller distribution av el, säger Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft. 

Jämtkraft är först ut i branschen att säkra sitt nät, sin utrustning och sin kommunikation med hjälp av Xertifieds XoT lösning som bygger på säkra digitala identiteter hos användare och all uppkopplad utrustning. Detta innebär att endast kommunikationskanaler med säkerställda behörigheter och god integritet kan upprättas inom nätverken. 

– Vi är mycket stolta över det förtroende som Jämtkraft visar för vår lösning och vårt nära samarbete kommer resultera i omfattande kunskap och insikter som är värdefulla för bägge parter när det gäller IT-säkerhet i samhällskritisk infrastruktur. Tillsammans med oss är de i framkant när det handlar om digitalisering och säkerhet då man som första elbolag i världen tar steget mot zero trust, dedikerad accesskontroll och full kryptering, säger Martin Eriksson, VD på Xertified 

Att IT-säkerhet blir allt mer kritiskt för företag, myndigheter och övriga organisationer blir allt tydligare. Fokus skiftar nu från nätsäkerhet till att varje enhet som kopplas upp på nätet istället säkras fysiskt och separat med en dedikerad säkerhetsfunktion. En hörnsten i denna förändring är digitala identiteter, för såväl användare som utrustning, en förändringsresa som Jämtkraft redan påbörjat men som nu blir avgörande när uppkopplade enheter blir helt digitala och krypterade. 

– Med den här lösningen kan vi vara trygga med att ingen kan komma åt uppkopplad utrustning eller påverka kommunikationen mellan exempelvis våra kraftstationer och vår driftcentral. Digitalisering och säkerhet är centrala delar av Jämtkrafts strategi för hur vi ska kunna vara ett ledande hållbart företag för framtiden, säger Sandra de Brito. Källa: Jämtkraft