Instagram

Facebook

Solkraft har en positiv inverkan på kraftbalansen i det svenska elsystemet


2019-08-30

Figur 1. I (a) nettolasten, alltså elbehov minus solelproduktion för noll, respektive fem procent solel för den sommar- (röd) respektive vinterdag (svart) som hade den högsta effekttoppen under dygnet.
Bild: Svensk Solenergi
Figur 1. I (a) nettolasten, alltså elbehov minus solelproduktion för noll, respektive fem procent solel för den sommar- (röd) respektive vinterdag (svart) som hade den högsta effekttoppen under dygnet.

Det är en vanlig uppfattning att solkraft inte passar i vårt nordiska klimat. Forskare vid Uppsala universitet har studerat hur spotpriserna och effektbalansen hade påverkats under 2018 om en större andel solel hade ingått i den svenska elmixen. Studien visar då att en ökad andel solel hade haft en positiv inverkan på kraftbalansen i det svenska elsystemet.

Elproduktion med hjälp av solceller har under de senaste åren blivit allt vanligare globalt (cirka 2,5 % 2018). I Sverige är dock andelen betydligt mindre (cirka 0,2 %). Det finns en utbredd uppfattning att solel inte passar för ett nordiskt klimat med liten solinstrålning under vintern då elbehovet är som störst och mycket solinstrålning under sommaren när elbehovet är lägre.

Den varma och torra sommaren 2018 innebar att vattenmagasinen vid de svenska vattenkraftverken var lägre än normalt, vindkraften producerade mindre än vanligt och att det var svårare att kyla reaktorerna vid landets kärnkraftverk. Detta ledde troligen till de höga elpriserna på den nordiska elmarknaden Nord Pool. Svensk Solenergi gav därför forskare vid Uppsala universitet i uppdrag att studera hur spotpriserna och effektbalansen i Sverige hade påverkats under 2018 om en betydligt större andel solelproduktion hade ingått i den svenska elmixen – hela studien som pdf.

I ett scenario med fem procent solel sänks medelpriset på Nord Pool med 1,3 €/MWh eller 3,2 procent på årsbasis (se Tabell 1), men prissänkningen är störst på våren,  mars–maj (2,6 €/MWh). Detta beror på att solinstrålningen och därmed också solelproduktionen är högre under våren än under hösten, samtidigt som elbehovet är ungefär detsamma.

 

Vår

Sommar

Höst

Vinter

År

Solel, medelproduktion (MWh/h)

1 241

1 346

442

150

799

Solel, produktionsandel (%)

6,8

9,8

2,6

0,7

4,6

Prissänkning (€/MWh)

2,6

1,5

0,7

0,5

1,3

Prissänkning (%)

6,7

2,9

1,6

1,4

3,2

Tabell 1. Medelproduktion och produktionsandel vid ett scenario med fem procent solkraft samt dess påverkan på spotpriset för helåret, respektive varje årstid.


Resultaten indikerar också att om fem procent av det svenska elbehovet täcks av solkraft, påverkas inte regleringsbehovet (från vattenkraften) i det nordiska kraftsystemet nämnvärt. Vid högre andelar blir dock regleringsbehovet högre.

I studien undersöktes också hur solelens så kallade värdefaktor påverkas beroende på hur stor andel solel som antas ingå i elmixen. Värdefaktorn beräknas som det genomsnittliga priset för solel dividerat med det genomsnittliga priset för all kraftproduktion för en viss tidsperiod. Värdefaktorn för solel var 1,13 under 2018. En värdefaktor över ett indikerar att solelanläggningarna producerar mer då efterfrågan är hög än när den är låg, vilket är positivt för den som producerar solelen eftersom denne får bättre betalt för solelen än för ett genomsnittligt kraftslag. Med fem procent solel blir värdefaktorn 1,04 på årsbasis, men 0,99 under sommarmånaderna.

Resultaten visar också att med fem procent solel, minskar elspotpriset med 4,5 €/MWh under den timme då elbehovet var som störst under året (28 februari). Trots att det var vinter, bidrog alltså solelen till att sänka efterfrågan på el från annan kraftproduktion (Se Figur 1).

– Sammanfattningsvis visar studien att solkraft har en positiv inverkan på kraftbalansen i det svenska elsystemet, men upp till en viss gräns, konstaterar Anne Martinson, ordförande Svensk Solenergi.
– I denna studie blev gränsen cirka fem procent av elbehovet, men då har studien inte tagit hänsyn till att många solcellsanläggningar framöver troligtvis kommer kompletteras med batterilagring och laststyrning. Med lagring kommer även högre andelar solkraft vara positivt för den svenska kraftbalansen. Detta ligger i linje med såväl Svensk Solenergis som Energimyndighetens målsättning att senast 2040 ska tio procent av elbehovet täckas av solel.Källa: Svensk Solenergi


Skriv utSverige långt efter europeiska grannländer i installerad solenergi

Babak Tighnavard, VD på Otovo Sverige.

Sverige ligger långt efter flera jämförbara europeiska länder i installerad solenergi. Trots att marknaden för solenergi i Sverige har vuxit med mellan 50–80 procent...

Läs mer
Sun Solutions


Heta utbildningar satsar på en andra skolstart i januari 2020

Heta utbildningar, Yrkeshögskolan i Härnösand, väljer att satsa på en...

Läs mer
Idcon
Solcellsanläggning i Ramsvik.

Svensk besöksnärings största solenergianläggning invigs på fredag i Bohuslän

På fredag den 4 oktober klockan 12.00 inviger Ramsvik Stubgy & Camping svensk besö...

Läs mer
Enerbrokers

Stor satsning på solceller vid Göteborgs universitet


Akademiska Hus installerar nu solceller på nio byggnader vid Campus Medicinareberget i Gö...

Läs mer
Ferroamp

Samlar medarbetare för att starta upp bygget av Solpark

– Det känns kul att engagera alla medarbetare i projektet på här plats, säger Caroline Hildahl projektledare för Östersund Solpark.

400 medarbetare från Jämtkraft inviger tillsammans bygget av Östersunds Solpark....

Läs mer


Ny teknik ökar solpanelernas prestanda rejält – E.ON tidigt ute att erbjuda den till privatkunder

Den nya half cell-tekniken för solceller, som sedan en tid tillbaka funnits tillgänglig...

Läs mer
Drönarbild på solcellerna på Örebro universitet.

Solceller startklara vid Örebro universitet

Nu står solcellsanläggningarna redo för invigning på Campus Örebro som...

Läs mer
Nu vill Landskrona stad, E.ON och Landskrona Energi utreda om man kan komplettera den nuvarande elproduktionen med vindkraft på Gipsön med en solcellsproduktion.

Planer på ny andelsägd solcellsanläggning i Landskrona

Landskrona stad, E.ON, och Landskrona Energi vill tillsammans undersöka hur man kan skapa fler...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se