Instagram

Facebook

Solpark lockar kvinnor och yngre


2019-11-08

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Kai Lundin, Jämtkraft
Pär Nordström och Caroline Hildahl, Jämtkraft.

Ett av Jämtkrafts mål med Östersund Solpark som just nu håller på att färdigställas var att bredda målgruppen för innovativa hållbara energilösningar. När vi ser på statistik över blivande andelsägare i parken kan vi glatt konstatera att vi närmat oss målet.

– Med solparken har vi nått en bredare målgrupp både vad gäller ålder och kön. Till exempel är 25 procent av andelsägarna i Östersund Solpark kvinnor, vilket kan jämföras med kunderna som köpt solpaneler för eget tak där endast 7–8 procent är kvinnor. Statistiken visar också att vi med solparken når en något yngre målgrupp, som inte i lika stor utsträckning investerat i egna solcellsanläggningar. Även om medelåldern bland de som köper solpaneler för eget bruk också sjunker. Mycket glädjande tycker vi eftersom en hållbar utveckling kräver att hela samhället kan göra val som passar dem, säger Caroline Hildahl, projektledare för Östersund Solpark på Jämtkraft.

Energibranschen har länge sett att utvecklingen inom hållbar energi inte sällan drivs av ett teknikintresse hos konsumenterna. Något äldre teknikintresserade män är ofta de som i störst utsträckning investerar i och provar ny och innovativ teknik som driver hållbar energiförsörjning. En förutsättning för att lyckas nå klimatmålen och klara av omställningen från fossil till förnybar energi är dock att en bredare massa provar nya vägar och ny teknik.

Intresset för solenergi och egen produktion via solpaneler på eget villatak har ökat lavinartat i takt med att priserna på paneler rasat och subventioner införts. Hos Jämtkraft ser man dock fortfarande att det är en relativt smal målgrupp som står för intresset och investeringarna. Bland de kunder som köpt en egen solcellsanläggning för montering på tak eller tomt är som sagt endast 7–8 procent kvinnor och medelåldern är ganska hög. Om än sjunkande.


I Östersund Solpark ser det annorlunda ut
– Troligtvis hänger detta ihop med att en solcellsanläggning på eget tak kräver en viss investering, en egen fastighet och ett visst mått av intresse för hus, hem och teknik. Tanken med solparken var just att skapa bekväm hållbarhet, säger Caroline Hildahl och fortsätter:

– Vi har sett, både i undersökningar och i våra egna kunders beteende, att det inte får vara krångligt eller kostsamt om fler ska göra hållbara val. Vi ville erbjuda de som intresserat sig för solenergi men inte har en egen fastighet, kapitalet eller teknikintresset ett alternativ. Och en av kundgrupperna vi hoppades på med solparken var just kvinnor och de lite yngre. Därför är det fantastiskt kul att se att vi faktiskt lyckats med detta.


Fakta: Östersund Solpark
Storlek:
Sex hektar, eller motsvarande ungefär nio fotbollsplaner.
Effekt: 3 MW och cirka 10 000 paneler, vilket räcker till hushållsel i ungefär 600 villor eller 1000 lägenheter.
Organisation: Östersund Solpark är ett gemensamt initiativ med Östersundshem. Byggs av Jämtkraft men kommer efter uppförandet överlåtas till de framtida ägarna Östersundshem, privatpersoner och andra företag samt Jämtkraft, genom andelar i en ekonomisk förening.
Andelskostnad: 850 kronor. En andel ger cirka 100 kWh solel per år.

Totalt finns 30 000 andelar i Östersund Solpark. 15 000 är reserverade till Östersundshem, 10 000 ägs av privatpersoner och företag, 5 000 andelar behåller Jämtkraft.
Källa: Jämtkraft


Skriv utNu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.
Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.

HSB bygger Stockholms läns största solcellsanläggning i Järfälla

Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla. Anläggningen kommer att producera drygt 900 000 kWh per år. Det blir därmed den största...

Läs mer
Sun Solutions
Solcellsanläggning vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, ägs av fastighetsservice Region Uppsala.

Ny modell för solprognoser bäst i test

En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga...

Läs mer
Idcon


Stor satsning på nya solceller i Umeå

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Umeå universitet genom att...

Läs mer
Enerbrokers
Midsummer Magnum, Midsummers första 500-watts solpanel.

Färre solpaneler, men högre effekt, med Midsummer Magnum – 500 Watt per solpanel

Solenergiföretaget Midsummer fortsätter att utveckla sina produkter och presenterar nu...

Läs mer
Ferroamp
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för solcellsutbyggnaden, på Stockholmshems näst största solcellsanläggning i &Aring;rstadal.

Solenergi – en lysande affär

Under 2019 producerade Stockholmshems solel 300 Megawattimmar. Det räcker till att köra...

Läs mer
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i &Aring;rstadal.

Lönsamma solcellsprojekt ger mer solenergi

På två år har Stockholmshem gått från fem till 20...

Läs mer


Ambulansstationen som producerar sin egen el

Den nya ambulansstationen i Hagfors byggs med solceller på taket för att kunna producera...

Läs mer
Solhagen i Torphyttan invigs sommaren 2020, men redan nu du teckna solabonnemang.

Unik möjlighet att abonnera på lokalproducerad solenergi

Nu har Linde energi öppnat den unika möjligheten att abonnera på solpaneler i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se