Instagram

Facebook

Sommarens solvärme kan lagras till vintern


2019-05-09

Bild: Härnösands kommun

Företaget Absolicon har beviljats medel av Region Västernorrland för att visa hur sommarens solvärme kan lagras och bidra till konkurrenskraftig fjärrvärme året runt. Härnösands kommun är en av medfinansiärerna tillsammans med Kramfors och Sollefteå kommun, Hemab, Härnösandshus och andra energibolag, bostadsbolag och konsulter i regionen.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen och står för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en anläggning som alla delar på i lokalsamhället.

– Det är viktigt att behålla fjärrvärmens konkurrenskraft även i framtiden, både när det gäller tillgången till råvara och kostnaden för den. Solen är förnybar, finns överallt och är gratis att använda. Kan vi ta vara på den bidrar det till att vi kan erbjuda förmånlig fjärrvärme även i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander, som under onsdagen invigde en produktionslina i Absolicons lokaler.

Idag tar fjärrvärmen vara på resurser som annars skulle gå förlorade, exempelvis rester från skogens resurser och spillvärme från industrier. Med värmelager, som lagrar hetvatten från sommar till vinter, kan fjärrvärmen i högre grad använda solvärme och spillvärme. På så sätt kan fjärrvärmen laddas med flera olika energikällor beroende på vad som är billigast för tillfället.

Projektet startade i maj och handlar till en början om att sprida och bygga upp kunskap om hur fjärrvärmen kan utformas i framtiden. Därefter ska bra platser för installationer av solvärme och energilager hittas i regionen. Fokus ligger på de kommuner som är med i projektet.

Tekniken med soldriven fjärrvärme växer snabbt, exempelvis i Danmark, där solvärme med säsongslagring av värme redan installerats på flera platser. Den 20-22 maj åker deltagare från projektet till Göteborg och Danmark för att träffa aktörer från såväl den danska som den svenska solvärmesektorn och få möjlighet att titta närmare på hur solvärme som energikälla i fjärrvärmenätet fungerar i praktiken.

– Det ska bli intressant att följa hur kombinationen av olika energisystem tillsammans med energilager kan bidra till att förstärka värmeförsörjningen. Projektet passar bra i tid. Vi arbetar just med en ny översiktsplan och ser över hur vi ska utveckla framtidens Härnösand. Där är värmeförsörjning en viktig del, säger Härnösands kommuns hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson.Källa: Härnösands kommun


Skriv utEU driver på för att bygga om och energieffektivisera byggnaderna i Europa. Enligt Swedisols vd Mats Björs behöver Sveriges regering följa EU:s exempel och skapa förutsättningar för att renovera Sverige ur klimat- och Coronakrisen.
EU driver på för att bygga om och energieffektivisera byggnaderna i Europa. Enligt Swedisols vd Mats Björs behöver Sveriges regering följa EU:s exempel och skapa förutsättningar för att renovera Sverige ur klimat- och Coronakrisen.

Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

Sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare, visar en ny rapport från Navet som beställts av Swedisol. I...

Läs mer
Sun Solutions
Forskningsparken Solvåg bredvid Piteå Science Park.

Piteå Science Park beviljas 14 miljoner till fortsatt satsning på öppen innovation och solel

Piteå Science Park har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden...

Läs mer
Idcon
Absolicons vd Joakim Byström framför solfångaren T160.

Absolicon bygger Europas största solvärmefält för fjärrvärme med koncentrerande solfångare

Energimyndigheten har beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering till Absolicons...

Läs mer
Enerbrokers
Från vänster: Tuukka Huumonen (Savon), Leena Arimo (Bravida), Arttu Voutilainen (Savon), Marko Holopainen (Bravida).

Bravida går in i den finska solenergimarknaden

Bravida förvärvar en majoritetsandel av det finska solenergiföretaget Savon...

Läs mer
Ferroamp


Diös drar igång sina två nya solcellsanläggningar i Luleå

Fastighetsägaren Diös fortsätter sin solcellssatsning och nu är bolagets...

Läs mer


LG Solar och Kraftpojkarna Sverige AB inleder samarbete med nytt distributionsavtal

LG Electronics utökar sin solpanelssatsning genom ett nytt distributionsavtal med...

Läs mer
Sol - en populär energikälla bland svenskarna.

Sol – den mest populära energikällan

Hela 86 procent av svenskarna har en positiv inställning till solenergi, medan 81 procent...

Läs mer


Solcellsparken börjar växa fram på Gärstad

De som passerar på E4 förbi Linköping kan nu se att det byggs vid kraftvä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se