Instagram

Facebook

Blir det någon vårflod i Dalarna och Värmland efter den varma vintern?


2020-03-13

Vinterflöde i Västerdalälven.
Bild: Fortum
Vinterflöde i Västerdalälven.

Vinterflöde i Klarälven.
Bild: Fortum
Vinterflöde i Klarälven.

En ovanlig vinter går mot sitt slut och under hela vintern har flöden och nivåer i sjöar mest sett ut som det varit höst hela tiden. Senaste gången det var ett liknande läge inför vårfloden var 1990, då det var höga flöden i februari och början av mars i både Klarälven och Dalälven.

– Att uppnå en bra balans mellan hur stor avsänkning av reglerade sjöar och den förväntade vårflodsvolymen som ska fylla på inför sommaren är alltid utmaning. Inför årets vårflod har vi ett läge som vi inte sett på 30 år och att luta sig tillbaka och lita på sin erfarenhet är inte aktuellt, säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum.

Fortum gör också snömätningar där vatteninnehållet i snön mäts. Resultaten för de mätningarna jämförs med de hydrologiska modeller som SMHI och andra leverantörer av prognoser på vattentillrinningen gör. Kännedom om det faktiska snöläget är en viktig del av förberedelserna inför vårfloden.

– I nuläget bedömer vi att både mindre snö än vanligt och högre nivåer i många sjöar påverkar likvärdigt och vi förväntar oss flöden i älvarna som är nära det normala under våren. Sedan vet vi att vädret kan bli både blötare och torrare än normalt och vi följer löpande vad som händer och anpassar tappningarna från reglerade sjöar i takt med att vi ser hur mycket nederbörd som kommer och hur väderprognosen för den närmaste tiden ser ut, säger Claes Kjörk.


Dalälven
I Trängslet pågår arbeten med dammen och vattennivån i magasinet är avsänkt några veckor tidigare än normalt. Nivån är planerad att hållas låg till mitten av april för att möjliggöra arbeten där det normalt är vatten under större delen av året. Den tidiga avsänkningen av Trängslet har bidragit till att Siljan är välfylld.

Tappningen i Österdalälven till Siljan har minskats den senaste veckan och det kommer innebära att Siljans nivå sjunker en till två decimeter per vecka under mars månad. Siljans lägsta nivn före vårfloden kommer bli högre än ett normalår och även nivån i Runn och Venjan kommer vända på högre nivå än normalt. På grund små snömängder är dock risken för höga tappningar från sjöarna inte är högre än den är under ett år med normala vattennivåer och normalt med snö.

I Dalälven nedströms sammanflödet mellan Öster- och Västerdalälven väntas vattenflödet vara stabilt på nuvarande nivå under hela mars och det är har varit stabilt på denna nivå sedan början av februari.

I Svärdsjövattendraget tappas max genom turbinerna och nivån i sjöarna Amungen och Balungen är sakta sjunkande från höga nivåer.


Klarälven
I Klarälven är det mer vatten i Höljesmagasinet än vad som är normalt för början av mars. Vårfloden från Trysilälven till Höljessjön förväntas bli normal och tappningen från Höljes anpassas för att magasinet ska vara avsänkt när vårfloden startar. I nedre delen av älven förväntas flödet vara stabilt på nuvarande flöde som är ca 200 m3/s under de närmaste veckorna framöver, normalt flöde är 100 – 150 m3/s för första halvan av mars.

I Norsälven har det varit mycket vatten hela vintern, men nu är flödet normalt och vårfloden beräknas bli lägre än normalt. Några sjöar har även här en betydligt högre nivån än normalt, men bristen på snö kompenserar mer än väl vad gäller risken för en kraftig vårflod.


Gullspångsälven
I Gullspångsälven och Byälven är situationen att det knappt finns någon snö alls i tillrinningsområdet. Marken är blöt och vårregn kan trots avsaknaden av snö ge ett vårflöde. Risken för höga flöden i dessa älvar är lägre än normalt.

    
Vintern har varit varmare än på många är, men det har hänt förut. 1990 var februari varm och den snö som fanns smälte och det blev vinterflöden i både Dalälven och Klarälven. Skillnaden med årets vinter är att det var varmt även i januari och årets flöde har varit på stabilt högt under längre tid. Förra året ligger inom det som räknas som normalt vintervattenföringar i älvarna, även om vårfloden kom lite tidigare än normalt som syns på tappningsökningen i början av mars 2019.Källa: Fortum


Skriv ut

Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100...

Läs mer
Enerbrokers

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Idcon
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
<span><span><span><span><span><span>Testen och kalibreringen har genomförts av representanter från Siemens, EDF Renewables IL och Eco Wave Power.</span></span></span></span></span></span>

Eco Wave Power avslutar vågsimuleringstest av den helt integrerade konverteringsenheten

Onshore-utvecklaren av marin energi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har framgångsrikt...

Läs mer
Vinterflöde i Västerdalälven.

Blir det någon vårflod i Dalarna och Värmland efter den varma vintern?

En ovanlig vinter går mot sitt slut och under hela vintern har flöden och nivåer i...

Läs mer


Siemens slutför monteringen av den elektriska sektionen i Eco Wave Powers omvandlingsenhet

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power har uppnått nästa steg i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se