Instagram

Facebook

Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI


2019-06-26

Bild: Fortum Hydro

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Användningen av kognitiva teknologier för att digitalisera fastigheters och anläggningars dokument i olika källsystem och sammankoppla dem med tillgångar och arbetsbestämmelser kan bidra till att filtrera väsentlig information där den behövs.

Utifrån sina studier anser Etteplan att användningen av kognitiva teknologier inom dokumenthanteringen förbättrar företagets tjänster inom dokument- och informationshantering. Med hjälp av kognitiva teknologier kan datorn förstå viktiga kopplingar mellan olika dokument, arbetsorder och tekniska dokument, samt hur de ska sorteras och levereras till kraftverksdirektörer, projektledare eller servicetekniker när de behövs. Detta sparar enormt mycket tid jämfört med manuell databehandling.

– Enkelt uttryckt kan användningen av kognitiva plattformer som utnyttjar maskininlärning och AI inom detta område spara både tid och frustration när man söker efter rätt information, samt minska risken för felaktiga beslut. Och viktigast av allt: det minskar risken för personskador, säger Eric Tengstrand, Global Service Solutions Director på Etteplan.


Mot förebyggande underhåll
En annan sak som tagits upp i undersökningen är användningen av kognitiva teknologier för att lösa och förebygga tekniska problem: en dator kan till exempel lära sig att känna igen orsakerna till problem som upprepas ofta. Det är ett steg mot kognitivt förebyggande underhåll, där datorn rekommenderar sätt att lösa funktionella brister redan innan de utvecklas till egentliga fel.

– Fortum anser att detta projekt, som genomfördes tillsammans med Etteplan, är ett mycket viktigt led i den kommande utvecklingen inom digitaliseringen. Det har varit ett intressant projekt som bekräftat att dessa lösningar kommer att bli en naturlig del av våra processer i framtiden, säger Martin Lindström, Head of Asset Management på Fortum Hydron.
– Samarbetet med Fortum Hydron återspeglar Etteplans förmåga att se betydande möjligheter i att utnyttja nya teknologier, såsom AI, i serviceutbudet.


Källa: Etteplan


Skriv utEco Wave Power säkrar tekniskt samordningstillstånd för dragning av nätanslutningskablar

Ron Huldai, borgmästare i Tel Aviv-Jaffa, och Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Eco Wave Power (EWPG Holding AB, aktiesymbol: ECOWVE) har idag nått en viktig milstolpe genom att säkerställa tekniskt samordningstillstånd från Tel-Aviv Jaffa kommun...

Läs mer
Enerbrokers

Eco Wave Power säkrar tekniskt samordningstillstånd för dragning av nätanslutningskablar

Ron Huldai, borgmästare i Tel Aviv-Jaffa, och Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Eco Wave Power (EWPG Holding AB, aktiesymbol: ECOWVE) har idag nått en viktig milstolpe genom...

Läs mer
Idcon


Fokus på biologisk mångfald i Fortums nya miljöredovisning

För tredje året i rad publicerar Fortum miljörapporten för vattenkraften. I...

Läs mer


Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors...

Läs mer

Minesto har slutfört första installationsfasen i Vestmannasund-projektet

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortskrider sitt projekt för att realisera...

Läs mer

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven,...

Läs mer


Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se