Instagram

Facebook

Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI


2019-06-26

Bild: Fortum Hydro

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Användningen av kognitiva teknologier för att digitalisera fastigheters och anläggningars dokument i olika källsystem och sammankoppla dem med tillgångar och arbetsbestämmelser kan bidra till att filtrera väsentlig information där den behövs.

Utifrån sina studier anser Etteplan att användningen av kognitiva teknologier inom dokumenthanteringen förbättrar företagets tjänster inom dokument- och informationshantering. Med hjälp av kognitiva teknologier kan datorn förstå viktiga kopplingar mellan olika dokument, arbetsorder och tekniska dokument, samt hur de ska sorteras och levereras till kraftverksdirektörer, projektledare eller servicetekniker när de behövs. Detta sparar enormt mycket tid jämfört med manuell databehandling.

– Enkelt uttryckt kan användningen av kognitiva plattformer som utnyttjar maskininlärning och AI inom detta område spara både tid och frustration när man söker efter rätt information, samt minska risken för felaktiga beslut. Och viktigast av allt: det minskar risken för personskador, säger Eric Tengstrand, Global Service Solutions Director på Etteplan.


Mot förebyggande underhåll
En annan sak som tagits upp i undersökningen är användningen av kognitiva teknologier för att lösa och förebygga tekniska problem: en dator kan till exempel lära sig att känna igen orsakerna till problem som upprepas ofta. Det är ett steg mot kognitivt förebyggande underhåll, där datorn rekommenderar sätt att lösa funktionella brister redan innan de utvecklas till egentliga fel.

– Fortum anser att detta projekt, som genomfördes tillsammans med Etteplan, är ett mycket viktigt led i den kommande utvecklingen inom digitaliseringen. Det har varit ett intressant projekt som bekräftat att dessa lösningar kommer att bli en naturlig del av våra processer i framtiden, säger Martin Lindström, Head of Asset Management på Fortum Hydron.
– Samarbetet med Fortum Hydron återspeglar Etteplans förmåga att se betydande möjligheter i att utnyttja nya teknologier, såsom AI, i serviceutbudet.


Källa: Etteplan


Skriv ut

Fortum moderniserar Ljusne Strömmars kraftverk

Det senaste året har Fortum investerar nästan 15 miljoner kronor på att modernisera och byta ut kontrollutrustningen i Ljusne Strömmar kraftstation.

Läs mer
Enerbrokers

Tranås Energi bygger fiskväg i Visskvarn

Till vänster i bild ska den nya fiskvägen har sin början. Fiskvägen kommer sedan att löpa mellan vägen och vattnet ca 75 meter innan den mynnar ut i det naturliga flödet som leder ut i sjön Sommen.

Nu startar Tranås Energi bygget av en fiskväg runt vattenkraftverket i Visskvarn, Ydre....

Läs mer
Idcon


Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Ö...

Läs mer
Minestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.

Minesto återupptar havstester i Wales

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har återupptagit havstester i Wales med...

Läs mer
Tester utförs på Minestos DG500 kraftverk vid Holyhead Deep utanför Wales kust.

Minesto slutför installationer av infrastruktur för testning av DG500

Minesto has slutfört installationerna av infrastruktur för testning vid företagets...

Läs mer


Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu...

Läs mer


Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större...

Läs mer


Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Anvä...

Läs mer
I nedre Dalälven finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet, vilket gör naturområdet unikt i Europa.

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen...

Läs mer

Energimyndigheten beviljar finansiering till Minestos innovativa energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto erhåller ytterligare offentligt stöd och...

Läs mer

Jämtkraft investerar i vattenkraftverk

Ljungå vattenkraftverk.

Jämtkraft köper Ljungå vattenkraftverk som ligger några mil söder om...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se