Instagram

Facebook

Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk


2019-08-30

Bild: Fortum

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Österdalsälven. Lösningen, som kallas Fishheart, testas som ett alternativ till en traditionell fisktrappa och är tillverkad i Finland av företaget Kalasydän Oy.

– En positiv aspekt med just den här lösningen är att fisken inte behöver lägga ner lika mycket energi på att vandra som i en traditionell fiskväg. Erfarenheter från Finland har dessutom visat att både svag- och starksimmande fiskarter väljer att simma in i Fishheart, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Då det idag inte kan passera någon fisk förbi Spjutmo kraftstation, är förhoppningen att fiskvägen ska möjliggöra passage förbi stationen för framför allt siljansöring och harr.

Lösningen kallas för Fishheart eftersom den liknar ett hjärta med klaffar och kammare som med hjälp av hydraulik pumpar fisken förbi ett hinder i vattnet. Fisken lockas först in i ett av två rör med lockvatten. Väl inne i kammaren känner en sensor av fiskens rörelser som gör att lockvattnet stängs av och en ventil öppnas bakom fisken så att den pumpas vidare och kan simma ut på andra sidan dammen.

-Det gläder oss att Fortum tar steget och vågar testa nya lösningar som möjliggör fiskvandring. Installationen i Finland har uppvisat fina resultat och vi hoppas på samma utfall i installationen i Spjutmo, säger Mika Sohlberg, försäljningschef på det finska företaget Kalasydän Oy som tillverkat Fishheart.

Under 2019 och 2020 kommer Fishheart att testas och utvärderas. Under testperioden kommer fisken initialt inte att passera vidare förbi dammen, vilket de kommer att göra i skarpt läge, utan till en tillfällig bassäng som har placerats på dammen. Detta för att kunna utvärdera funktionen och hur många fiskar som passerar hjärtat. Parallellt med testperioden utförs också en så kallad telemetristudie, som kommer att visa hur öring och harr rör sig i vattnet nedströms kraftstationen och i fiskvägen. Genom Fishheart ökar kunskapen om alternativa fiskvägar och möjliggör undersökningar om vilka insatser som är mest effektiva för varje enskild miljöåtgärd.

– För Fortum är det av allra största vikt att vi sätter in rätt åtgärder på rätt plats så att vi uppnår de resultat vi önskar. Vi tittar alltid på nya innovativa lösningar som alternativ till traditionella, som kan möjliggöra en ännu bättre effekt för det vi vill uppnå. Fishheart är ett bra exempel på just detta, och vi hoppas naturligtvis att fisken återigen kan röra sig fritt i älven, säger Kristoffer Sjöstrand, projektledare på Fortum.Källa: Fortum


Skriv ut

Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och...

Läs mer
Enerbrokers


Fortum får tillstånd för 600 miljonersinvestering i Trängslet – ska öka säkerheten ytterligare

Fortum har fått tillstånd av mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt att...

Läs mer
Idcon

Skanska renoverar vattenkraftverk i Österdalälven för cirka 320 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Fortum Sverige om att renovera Trängslets vattenkraftverk i...

Läs mer

Norconsult projekterar Norges största vattenkraftverk


Onsdagen den 18 september invigdes Norges största vattenkraftverk Vamma 12, där...

Läs mer


Fortum moderniserar Ljusne Strömmars kraftverk

Det senaste året har Fortum investerar nästan 15 miljoner kronor på att...

Läs mer

Tranås Energi bygger fiskväg i Visskvarn

Till vänster i bild ska den nya fiskvägen har sin början. Fiskvägen kommer sedan att löpa mellan vägen och vattnet ca 75 meter innan den mynnar ut i det naturliga flödet som leder ut i sjön Sommen.

Nu startar Tranås Energi bygget av en fiskväg runt vattenkraftverket i Visskvarn, Ydre....

Läs mer


Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Ö...

Läs mer
Minestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.

Minesto återupptar havstester i Wales

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har återupptagit havstester i Wales med...

Läs mer
Tester utförs på Minestos DG500 kraftverk vid Holyhead Deep utanför Wales kust.

Minesto slutför installationer av infrastruktur för testning av DG500

Minesto has slutfört installationerna av infrastruktur för testning vid företagets...

Läs mer


Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu...

Läs mer


Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se