Instagram

Facebook

Fortum installerar alternativ fiskväg vid Spjutmo kraftverk


2019-08-30

Bild: Fortum

I juli installerades en ny innovativ lösning för fiskpassage vid Spjutmo kraftverk, Österdalsälven. Lösningen, som kallas Fishheart, testas som ett alternativ till en traditionell fisktrappa och är tillverkad i Finland av företaget Kalasydän Oy.

– En positiv aspekt med just den här lösningen är att fisken inte behöver lägga ner lika mycket energi på att vandra som i en traditionell fiskväg. Erfarenheter från Finland har dessutom visat att både svag- och starksimmande fiskarter väljer att simma in i Fishheart, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Då det idag inte kan passera någon fisk förbi Spjutmo kraftstation, är förhoppningen att fiskvägen ska möjliggöra passage förbi stationen för framför allt siljansöring och harr.

Lösningen kallas för Fishheart eftersom den liknar ett hjärta med klaffar och kammare som med hjälp av hydraulik pumpar fisken förbi ett hinder i vattnet. Fisken lockas först in i ett av två rör med lockvatten. Väl inne i kammaren känner en sensor av fiskens rörelser som gör att lockvattnet stängs av och en ventil öppnas bakom fisken så att den pumpas vidare och kan simma ut på andra sidan dammen.

-Det gläder oss att Fortum tar steget och vågar testa nya lösningar som möjliggör fiskvandring. Installationen i Finland har uppvisat fina resultat och vi hoppas på samma utfall i installationen i Spjutmo, säger Mika Sohlberg, försäljningschef på det finska företaget Kalasydän Oy som tillverkat Fishheart.

Under 2019 och 2020 kommer Fishheart att testas och utvärderas. Under testperioden kommer fisken initialt inte att passera vidare förbi dammen, vilket de kommer att göra i skarpt läge, utan till en tillfällig bassäng som har placerats på dammen. Detta för att kunna utvärdera funktionen och hur många fiskar som passerar hjärtat. Parallellt med testperioden utförs också en så kallad telemetristudie, som kommer att visa hur öring och harr rör sig i vattnet nedströms kraftstationen och i fiskvägen. Genom Fishheart ökar kunskapen om alternativa fiskvägar och möjliggör undersökningar om vilka insatser som är mest effektiva för varje enskild miljöåtgärd.

– För Fortum är det av allra största vikt att vi sätter in rätt åtgärder på rätt plats så att vi uppnår de resultat vi önskar. Vi tittar alltid på nya innovativa lösningar som alternativ till traditionella, som kan möjliggöra en ännu bättre effekt för det vi vill uppnå. Fishheart är ett bra exempel på just detta, och vi hoppas naturligtvis att fisken återigen kan röra sig fritt i älven, säger Kristoffer Sjöstrand, projektledare på Fortum.Källa: Fortum


Skriv ut

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsö...

Läs mer
Enerbrokers

Minesto har slutfört första installationsfasen i Vestmannasund-projektet

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortskrider sitt projekt för att realisera...

Läs mer
Idcon

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven,...

Läs mer


Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se