Instagram

Facebook

Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete


2020-12-23

Bild: Fortum

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen, som ligger i anslutning till Mållången i Voxnans avrinningsområde i Hälsingland. Åtgärden syftar till att anpassa och justera vattennivån för att inte riskera bottenfrysning under vinterhalvåret. Frågan lyftes inledningsvis av Hans Lidman Sällskapet.

Under 2019 inleddes ett samarbete mellan Hans Lidman Sällskapet och Fortum. Sällskapet som bildades 1987 strävar efter att skapa förståelse för Hans Lidmans författarskap, som i sina böcker lyfte naturbeskrivningar från området kring Telningen. Böckerna vittnar inte minst om en storvuxen öringstam i området som nu, på grund av bland annat flottledsrensningar och vandringshinder, nästintill är obefintlig.

Samarbetet tog avstamp i en diskussion om de restaureringsåtgärder som Hans Lidman Sällskapet initierat i området. Restaureringen omfattas av bland annat biotopvård och kartering av delar av vattendraget. De miljöförbättrande åtgärderna har hittills svarat bra. Men ett alltför lågt flöde under senvintern riskerar att bottenfrysa delar av sträckan ner mot Mållången och därmed förstöra för fisk och möjlig öringrom. Genom att justera vattennivån kan detta undvikas och bestånden kan få en chans att återhämta sig.  Fortum har därför justerat tappningen på vatten och minskar inledningsvis utgångstappningen med cirka 500 liter per sekund. Detta för att både förhindra bottenfrysning och skapa bättre förutsättningar för fiskarna.

– Vi ser mycket positivt på dialogen med Hans Lidman Sällskapet. Med regleringen av tappningen kan vi hjälpa till att återskapa en del av de naturvärden som Hans Lidman skildrat i sina böcker. Om vi kan undvika bottenfrysning skapar vi bättre förutsättningar för fiskar och ekosystemet i stort, säger Kent Pettersson, projektledare Fortum.

Anders Persson och Christer Åsentorp, initiativtagare till projektet ”I Hans Lidmans fotspår”, ser redan att åtgärderna har givit positiva resultat på ekosystemet i vattendraget.

– Miljöåtgärderna som har genomförts sommaren 2019 har hittills svarat bra. Vi gjorde ett elprovfiske året efter restaureringarna och fick 24 årsyngel av öring, året innan fick vi inga årsyngel alls. Vi tänker helhetsmässigt med dessa åtgärder och fisket är bara en liten del av arbetet. Fortum bidrar positivt genom att korrigera tappningen på vattnet, säger Anders Persson från Hans Lidman Sällskapet.

Regleringen av vattentappningen är ett exempel på en positiv miljöförbättrande åtgärd inom vattenkraften på Fortum.

– Vi strävar efter att genomföra konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön på platser där det har skett en förändring samtidigt som det fortfarande finns en potential till tydliga miljöförbättringar. Telningen är ett exempel på detta. Vi hoppas att regleringen ska ge ett bra resultat. Redan nu kan vi se att andra restaureringsåtgärder i området har gett effekt, så vår förhoppning är att kunna bidra positivt till detta, fortsätter Kent Pettersson.

Åtgärden prövas i år och kommer eventuellt att justeras framöver om det behövs. Fortum har fler miljöåtgärder av liknande karaktär planerade i Voxnans avrinningsområde och håller kontakt med intressenter och lokala initiativtagare.


Källa: Fortum


Skriv ut

Stor dammsäkerhetssatsning i Forshuvud

En omfattande ombyggnad planeras ske av det drygt 100-åriga Forshuvuds kraftverk. Trots bygget av en ny kraftstation 1990 och 1998 står den gamla stationen och dammen kvar. Huvudä...

Läs mer
Enerbrokers


NCC rustar upp vattenkraftverket i Lilla Edet

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall AB att utföra dammsäkerhetshöjande å...

Läs mer
Idcon


Jämtkraft uppgraderar Granboforsens kraftverk med batterier

I Granboforsens vattenkraftverk pågår just nu tester av hur turbinerna reagerar på...

Läs mer
<span><span><span><span><span>Illustration av flottörer i Jaffa Port.</span></span></span></span></span>

Eco Wave Power säkrar slutgiltigt ingenjörskoordineringstillstånd

Eco Wave Power har säkrat tillståndet för teknisk samordning från Tel Aviv...

Läs mer


Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen,...

Läs mer

Eco Wave Power tecknar samarbetsavtal med Meridian Energy Australia


Under torsdagen meddelade Eco Wave Power undertecknandet av ett samarbetsavtal med Meridian Energy...

Läs mer

Vågkraftsutvecklaren Eco Wave Power stärker sin ledning - utser ny CFO

Aharon Yehuda, Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group.

Eco Wave Power har utsett Aharon Yehuda till Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group....

Läs mer
Bild från driftsättningsarbetet av Minestos tidvattenkraftverk DG100 i Vestmannasund på Färöarna.

Minesto når historisk milstolpe – levererar första tidvatten-energin till Färöarnas elnät

Som en del av det pågående driftsättningsarbetet av tidvattenkraftverket DG100 i...

Läs mer
Jan Skjoldhammer, VD och grundare av Novige AB

Vinnova stöd till vågenergi-startupen NoviOcean

Det står nu klart att Vinnova inom programmet Innovativa Startups steg 2, beviljar ett bidrag...

Läs mer
Vattenkraftsproducent Anders Uleskog äger och driver Dångs kraftverk i Konga. Martina Batur, marknadskommunikatör på Sparbanken Eken, Camilla Lönquist, kontorschef Sparbanken Eken Ryd.

Sparbanken Eken tar hållbarhet ett steg längre – med lokal vattenkraft

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län,...

Läs mer


Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se