Instagram

Facebook

Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar


2020-10-29

Bild: Fortum

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors och Forshaga skulle vara att kommunerna gick ihop om att ta över ägandet och driften av dammen vid Stora Ullen. Det menar Fortum som inte längre har någon nytta av dammen för produktion av vattenkraftsel.

– Vi har stor förståelse för den oro som våra planer på avyttring av dammen vid Stora Ullen väckt, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Vi har under en längre tid haft en dialog med kommunpolitiker i Hagfors om att låta kommunen, själva eller tillsammans med andra, ta över ägandet och driften – för att på så sätt trygga vattenförsörjningen. Tyvärr har inställningen hittills varit negativ.

Vattenkraftsdammar är viktiga för produktionen av koldioxidsnål, förnybar energi i Sverige och Norden. I dag står vattenkraften för 40-45 procent av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till stabil elförsörjning och reglerkraft, något som blir allt viktigare när mer vindkraft byggs.

Fortum äger i dag 120 vattenkraftverk och c:a 240 mindre och större dammar. Men omkring 80 dammar runt om i landet bedöms inte längre göra någon nytta i energisystemet.

– De pengar vi nu årligen lägger på drift och underhåll av dessa dammar skulle vi mycket hellre satsa på investeringar i omställningen till ett fossilfritt energisystem och samhällets ökade elektrifiering, säger Toni Kekkinen.
– Men de kan även ha annan stor betydelse än i energisystemet; i det här fallet som dricksvattentäkt. Sådant ligger dock utanför Fortums ansvar. Vår uppfattning är att den eller de aktörer som har sådan nytta av dammarna bör då överta ägande och drift.

Utöver dricksvattenfrågan så kan boende och ägare av fritidshus kring Stora Ullen också beröras av en borttagen damm i form av märkbart förändrade vattenlinjer. Även detta skulle kunna undvikas om dammen fick en ny ägare efter Fortum.

– För Fortum finns inget egenvärde att riva dammar, men samtidigt kan det inte vara vårt ansvar att driva vidare de som inte gör någon nytta i vår verksamhet. Därför skulle vi välkomna att berörda politiker ser till medborgarintresset och tar över ägande och drift av dammar som kan ha stora värden lokalt, säger Toni Kekkinen.Källa: Fortum


Skriv ut

Stor dammsäkerhetssatsning i Forshuvud

En omfattande ombyggnad planeras ske av det drygt 100-åriga Forshuvuds kraftverk. Trots bygget av en ny kraftstation 1990 och 1998 står den gamla stationen och dammen kvar. Huvudä...

Läs mer
Enerbrokers


NCC rustar upp vattenkraftverket i Lilla Edet

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall AB att utföra dammsäkerhetshöjande å...

Läs mer
Idcon


Jämtkraft uppgraderar Granboforsens kraftverk med batterier

I Granboforsens vattenkraftverk pågår just nu tester av hur turbinerna reagerar på...

Läs mer
<span><span><span><span><span>Illustration av flottörer i Jaffa Port.</span></span></span></span></span>

Eco Wave Power säkrar slutgiltigt ingenjörskoordineringstillstånd

Eco Wave Power har säkrat tillståndet för teknisk samordning från Tel Aviv...

Läs mer


Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen,...

Läs mer

Eco Wave Power tecknar samarbetsavtal med Meridian Energy Australia


Under torsdagen meddelade Eco Wave Power undertecknandet av ett samarbetsavtal med Meridian Energy...

Läs mer

Vågkraftsutvecklaren Eco Wave Power stärker sin ledning - utser ny CFO

Aharon Yehuda, Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group.

Eco Wave Power har utsett Aharon Yehuda till Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group....

Läs mer
Bild från driftsättningsarbetet av Minestos tidvattenkraftverk DG100 i Vestmannasund på Färöarna.

Minesto når historisk milstolpe – levererar första tidvatten-energin till Färöarnas elnät

Som en del av det pågående driftsättningsarbetet av tidvattenkraftverket DG100 i...

Läs mer
Jan Skjoldhammer, VD och grundare av Novige AB

Vinnova stöd till vågenergi-startupen NoviOcean

Det står nu klart att Vinnova inom programmet Innovativa Startups steg 2, beviljar ett bidrag...

Läs mer
Vattenkraftsproducent Anders Uleskog äger och driver Dångs kraftverk i Konga. Martina Batur, marknadskommunikatör på Sparbanken Eken, Camilla Lönquist, kontorschef Sparbanken Eken Ryd.

Sparbanken Eken tar hållbarhet ett steg längre – med lokal vattenkraft

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län,...

Läs mer


Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se