Instagram

Facebook

Fortum vill skapa naturligt utlopp i Östra Harasjön


2020-10-14

Östra Harasjön damm.
Bild: Fortum
Östra Harasjön damm.

Fortum har gjort en genomgång  av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är att se vilka som inte längre ger ett meningsfullt bidrag till energisystemet. Dammen Östra Harasjön är en av dessa och Fortum har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammfunktionen –  sjön kommer därmed får en naturlig variation av vattennivån.

– Vattenkraften står för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion men har en ännu viktigare roll som reglerkraft, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft, och fortsätter:
– Fortum äger i dag 150 vattenkraftverk och ett stort antal mindre och större dammar. De är förutsättningen för vattenkraftens förmåga att bidra med reglerkraft och den förmågan blir allt viktigare när mer vindkraft byggs. Alla dammar kan inte bidra med det och Östra Harasjön är en av dessa. Därför ansöker vi nu om tillstånd för utrivning av dammfunktionerna.

I ansökan skriver Fortum att utrivningen ska ske på ett sådant sätt att Östra Harasjön kommer att få en naturlig variation av vattennivån. Ett nytt sjöutlopp kommer att anläggas och en så naturlig forssträcka som möjligt skapas med hjälp av slumpmässigt utplacerade block och stenar, något som ger en långsammare vattenhastighet. Syftet är att återskapa vandringsvägar för fisk och skapa ett mer naturligt vattenflöde. Det innebär även att medelvattennivån beräknas bli några decimeter lägre för att minska risken för översvämningar. 

Fortum har inför ansökan samrått med berörda boende och länsstyrelsens bedömning är att den planerade utrivningen inte medför någon betydande miljöpåverkan.Utöver dammen (c:a 6 km norr om Ekshärad i Hagfors kommun) berörs tillhörande anläggningar i Harabäcken, i vattendraget Grundans avrinningsområde. Grundan mynnar i Mossbergssjön som leder vattnet vidare till Bussjön och vattendraget Noret, som är ett biflöde till Klarälven. Norets utlopp i Klarälven ligger c:a 25 km nedströms Östra Harasjön.Källa: Fortum


Skriv ut

NCC rustar upp vattenkraftverket i Lilla Edet

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall AB att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid vattenkraftverket i Lilla Edet mellan Trollhättan och Göteborg....

Läs mer
Enerbrokers


Jämtkraft uppgraderar Granboforsens kraftverk med batterier

I Granboforsens vattenkraftverk pågår just nu tester av hur turbinerna reagerar på...

Läs mer
Idcon
<span><span><span><span><span>Illustration av flottörer i Jaffa Port.</span></span></span></span></span>

Eco Wave Power säkrar slutgiltigt ingenjörskoordineringstillstånd

Eco Wave Power har säkrat tillståndet för teknisk samordning från Tel Aviv...

Läs mer


Fortum justerar vattennivån i Telningen efter lokalt samarbete

Fortum genomför en miljöförbättrande åtgärd i ån Telningen,...

Läs mer

Eco Wave Power tecknar samarbetsavtal med Meridian Energy Australia


Under torsdagen meddelade Eco Wave Power undertecknandet av ett samarbetsavtal med Meridian Energy...

Läs mer

Vågkraftsutvecklaren Eco Wave Power stärker sin ledning - utser ny CFO

Aharon Yehuda, Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group.

Eco Wave Power har utsett Aharon Yehuda till Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group....

Läs mer
Bild från driftsättningsarbetet av Minestos tidvattenkraftverk DG100 i Vestmannasund på Färöarna.

Minesto når historisk milstolpe – levererar första tidvatten-energin till Färöarnas elnät

Som en del av det pågående driftsättningsarbetet av tidvattenkraftverket DG100 i...

Läs mer
Jan Skjoldhammer, VD och grundare av Novige AB

Vinnova stöd till vågenergi-startupen NoviOcean

Det står nu klart att Vinnova inom programmet Innovativa Startups steg 2, beviljar ett bidrag...

Läs mer
Vattenkraftsproducent Anders Uleskog äger och driver Dångs kraftverk i Konga. Martina Batur, marknadskommunikatör på Sparbanken Eken, Camilla Lönquist, kontorschef Sparbanken Eken Ryd.

Sparbanken Eken tar hållbarhet ett steg längre – med lokal vattenkraft

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län,...

Läs mer


Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors...

Läs mer


ABB förbättrar styrningen av vattenkraftverk som genererar över 1 TWh förnybar energi

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, har anlitat ABB för att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se