Instagram

Facebook

Fortum vill skapa naturligt utlopp i Östra Harasjön


2020-10-14

Östra Harasjön damm.
Bild: Fortum
Östra Harasjön damm.

Fortum har gjort en genomgång  av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är att se vilka som inte längre ger ett meningsfullt bidrag till energisystemet. Dammen Östra Harasjön är en av dessa och Fortum har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammfunktionen –  sjön kommer därmed får en naturlig variation av vattennivån.

– Vattenkraften står för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion men har en ännu viktigare roll som reglerkraft, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft, och fortsätter:
– Fortum äger i dag 150 vattenkraftverk och ett stort antal mindre och större dammar. De är förutsättningen för vattenkraftens förmåga att bidra med reglerkraft och den förmågan blir allt viktigare när mer vindkraft byggs. Alla dammar kan inte bidra med det och Östra Harasjön är en av dessa. Därför ansöker vi nu om tillstånd för utrivning av dammfunktionerna.

I ansökan skriver Fortum att utrivningen ska ske på ett sådant sätt att Östra Harasjön kommer att få en naturlig variation av vattennivån. Ett nytt sjöutlopp kommer att anläggas och en så naturlig forssträcka som möjligt skapas med hjälp av slumpmässigt utplacerade block och stenar, något som ger en långsammare vattenhastighet. Syftet är att återskapa vandringsvägar för fisk och skapa ett mer naturligt vattenflöde. Det innebär även att medelvattennivån beräknas bli några decimeter lägre för att minska risken för översvämningar. 

Fortum har inför ansökan samrått med berörda boende och länsstyrelsens bedömning är att den planerade utrivningen inte medför någon betydande miljöpåverkan.Utöver dammen (c:a 6 km norr om Ekshärad i Hagfors kommun) berörs tillhörande anläggningar i Harabäcken, i vattendraget Grundans avrinningsområde. Grundan mynnar i Mossbergssjön som leder vattnet vidare till Bussjön och vattendraget Noret, som är ett biflöde till Klarälven. Norets utlopp i Klarälven ligger c:a 25 km nedströms Östra Harasjön.Källa: Fortum


Skriv ut

ABB förbättrar styrningen av vattenkraftverk som genererar över 1 TWh förnybar energi

Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, har anlitat ABB för att säkerställa effektiviteten och tillförlitligheten vid driften av vattenkraftverken i...

Läs mer
Enerbrokers
Östra Harasjön damm.

Fortum vill skapa naturligt utlopp i Östra Harasjön

Fortum har gjort en genomgång  av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är...

Läs mer
Idcon


Skanska uppgraderar norska vattenkraftsdammar för en halv miljard

Skanska har tecknat avtal med Statkraft Energi AS om renovering och uppgradering av fyra...

Läs mer

Premiär för Sveriges första laxkanon vid Forshaga kraftverk

Sveriges första laxkanon.

I måndags den 5 oktober hade fisktransportsystemet Whooshh premiärvisning i Forshaga,...

Läs mer
Svevia förbättrar dammsäkerheten vid Sollefteå kraftstation och anlägger nytt erosionsskydd vid in och utloppet.

Förnyat och förstärkt – för ökad säkerhet

För ökad dammsäkerhet vid Sollefteå kraftverk behöver erosionsskyddet vid...

Läs mer
Med den nya turbinen höjs verkningsgraden från 82 procent till 90 procent.

Mer förnybar energi när Duveds vattenkraftstation renoveras

Endast skalet är kvar av vattenkraftstationen i Duved, Åre kommun. Inuti är precis...

Läs mer
Lilongwe Water Board.

Norconsult vinner internationellt uppdrag inom dammsäkerhet i Malawi

Norconsult AS har tillsammans med Norconsult AB vunnit det internationella anbudet på ett...

Läs mer

Climeon och Landsvirkjun inleder samarbete

Climeon och Landsvirkjun, den isländska statens elbolag, har skrivit under en avsiktsfö...

Läs mer

Eco Wave Power säkrar tekniskt samordningstillstånd för dragning av nätanslutningskablar

Ron Huldai, borgmästare i Tel Aviv-Jaffa, och Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Eco Wave Power (EWPG Holding AB, aktiesymbol: ECOWVE) har idag nått en viktig milstolpe genom...

Läs mer

Eco Wave Power säkrar tekniskt samordningstillstånd för dragning av nätanslutningskablar

Ron Huldai, borgmästare i Tel Aviv-Jaffa, och Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Eco Wave Power (EWPG Holding AB, aktiesymbol: ECOWVE) har idag nått en viktig milstolpe genom...

Läs mer


Fokus på biologisk mångfald i Fortums nya miljöredovisning

För tredje året i rad publicerar Fortum miljörapporten för vattenkraften. I...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service

Ramström
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se