Instagram

Facebook

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk


2020-03-27

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit torrt väder i områdena längs Klarälvens och Dalälvens sträckning med plusgrader på dagarna och lite kallare nätter. I fjällen där det finns gott om snö har läget inte förändrats och på lägre höjd där det är lite eller ingen snö har marken börjat torka upp. Detta märks tydligt i tillflödet till vattendragen som nu minskar dag för dag.

– Väderprognosen för den närmaste veckan är fortsatt torr och det blir lite kallare. Mycket lite av den snö som finns kommer smälta och tillflödet ut i sjöar och vattendrag kommer fortsätta att minska under nästa vecka, det talar för att det inte blir någon vårflod innan påsk, säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum.


Dalälven

För Dalälven kommer flödet i Västerdalälven vara svagt minskande en vecka framåt. Österdalälven har lågt flöde och där kommer flödet fortsätta vara lågt till dess att snösmältningen tar fart och det kommer mer vatten från alla biflöden. Tappningen från Trängslet kommer vara låg under hela våren.

Siljan sjunker 2-3 cm per dag och kommer fortsätta i den takten nedåt en dryg vecka till för att därefter plana ut på en nivå som är nästan 1 m högre än efter en normal vinter. Den marginal som finns uppåt är ändå tillräcklig för att ta emot den förväntade vårfloden till Siljan.

Venjan har också sjunkit en del under de senaste veckorna och med någon veckas tappning till bedöms marginalen vara god för att ta emot den snösmältning som kommer och som även här bedöms vara betydligt mindre än normalt.

Flödet i nedre delen av Dalälven har legat kvar på samma som tidigare under vintern och kommer vara stabilt fram till påskveckan. Om inte det blir ett snabbt väderomslag med värme i Dalafjällen kommer tappningen minska under påsken och sedan vara lite lägre tills vårfloden i Västerdalälven drar igång.


Klarälven

I Klarälven sjunker nu nivån i Höljesmagasinet snabbt. Nivån har sjunkit 6 m på två veckor och för varje meter nedåt blir sjöns yta mindre och takten nedåt går allt fortare. Det är drygt 15 m kvar att tappa ur inför vårfloden och nivån beräknas sjuka 10 m fram till påskhelgen och de sista metrarna ned till sänkningsgränsen har liten volym.   I ”botten på tratten” är det lite vatten på varje meter. Sjöarean är 10 gånger större när magasinet är helt fyllt jämför med arean vid sänkningsgränsen.

Flödet i nedre delen av Klarälven är fortsatt ca 200 m3/s. Även här kommer flödet minska när vi närmar oss påsken och sedan vara lite lägre fram till fjällfloden startar. Snö som finns nedanför fjällen kommer till största del fångas upp i mindre magasin i Klarälvens biflöden och påverkar inte flödet i älven så att det märks under denna våren.


Ljusnan

Under hela vintern har det i de norra delarna av Ljusnans flöde varit kallt och snön har byggts på. I de södra delarna av Ljusnans flöde har det dock varit mer höst än vinter. Det har resulterat i snömängder nära de normala i norra Ljusnan och under de normala i söder.

Det är generellt betydligt mindre snö som ska smälta under våren i år och det gör att risken för höga flöden minskar. Däremot är nivån i många sjöar är ovanligt hög vilket ökar risken att dämningsgränsen nås tidigare än normalt och att tappningen då behöver ökas. Sammantaget bedömer Fortum att detta kommer att ge flöden nära de normala under vårfloden. Vädret spelar dock roll, mycket nederbörd eller snabbare snösmältning påverkar flödena.Källa: Fortum


Skriv ut

Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100...

Läs mer
Enerbrokers

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Idcon
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
<span><span><span><span><span><span>Testen och kalibreringen har genomförts av representanter från Siemens, EDF Renewables IL och Eco Wave Power.</span></span></span></span></span></span>

Eco Wave Power avslutar vågsimuleringstest av den helt integrerade konverteringsenheten

Onshore-utvecklaren av marin energi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har framgångsrikt...

Läs mer
Vinterflöde i Västerdalälven.

Blir det någon vårflod i Dalarna och Värmland efter den varma vintern?

En ovanlig vinter går mot sitt slut och under hela vintern har flöden och nivåer i...

Läs mer


Siemens slutför monteringen av den elektriska sektionen i Eco Wave Powers omvandlingsenhet

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power har uppnått nästa steg i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se