Instagram

Facebook

Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning


2019-04-10

Bild: Fortum

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de älvstrategier som togs fram under 2017. Dessa innebar en helhetsstrategi per älv vilka sedan mynnat ut i olika insatser för att utveckla och bevara vattenkraften på ett sätt som tar den lokala miljön i beaktande. Fyra av de fem målen har uppnåtts. Under 2018 har dammutrivningar, habitatförbättringar och insatser för att minska mängden olja i kraftverken genomförts.

– Vi vill presentera både vilka miljöåtgärder vi utför vid våra kraftverk och vilka resultat de ger, säger Katarina Erelöf, miljösamordnare på Fortum Hydro.
– På en global nivå bidrar vattenkraften till ett bättre klimat med lägre koldioxidutsläpp medan miljöförbättringar ofta märks på lokal nivå. Utifrån våra älvstrategier har vi prioriterat och genomfört ett antal insatser under 2018 som sammantaget bidrar till att bevara och utveckla den vattenkraftverk vi har samtidigt som den lokala miljön tas i beaktande.

Miljöredovisningen för 2018 består av en övergripande sammanställning av de miljöprojekt som vi driver inom ramen för vår vattenkraftsverksamhet i Sverige och två projekt som presenteras i mer detalj: rivningen av Kolsjödammen i Arvika kommun samt åtgärder för att bevara Rottnaöringen i Värmland.

Uppföljningen av förra årets miljömål visar att fyra av fem mål uppnåddes. Målen implementering av älvstrategier, dammutrivningar, lokala miljöprojekt samt högst två miljöincidenter uppnåddes. Åtgärder för skydd av rödlistade arter uppnåddes endast till 60 procent.

– Med ökande andelar väderberoende vind i det svenska energisystemet så ökar vattenkraftens betydelse än mer genom sin möjlighet att balansera en icke planerbar produktion, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum.
– Därför är det viktigt att vi fortsätter modernisera och utveckla vattenkraften så att elektrifieringen och omställningen av samhället kan genomföras. Genom de älvstrategier som vi arbetade fram 2017 kan vi nu med bättre säkerhet göra rätt saker på rätt plats, lösningar som optimerar utifrån de förutsättningar vi har. Något som är unikt är att vi i älvstrategierna likställt produktionshöjdande åtgärder med miljöförbättrande sådana. Vi är på god väg dit.


Om Miljöredovisningen 2018

För andra året i rad presenterar Fortum en översikt av vattenkraftens betydelse och miljöåtgärder och kopplade till vattenkraft under 2018. Majoriteten av miljöprojekten som genomförts har finansierats av Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Investeringar görs kontinuerligt på de 119 vattenkraftverk som Fortum äger och/eller driver i Sverige, både vad gäller produktionshöjande åtgärder för mer förnybar el, och miljöförbättrande åtgärder som minskar den lokala miljöpåverkan som skett.Källa: Fortum


Skriv ut

Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget Minesto genom att bevilja Minesto 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas av bolagets...

Läs mer
Enerbrokers


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer
Idcon

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer

Minesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella...

Läs mer

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya...

Läs mer


Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de ä...

Läs mer
<span>Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique. </span>

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och...

Läs mer


Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa...

Läs mer

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se