Instagram

Facebook

Jämtkraft avvecklar Långforsens vattenkraftstation


2020-02-11

Flygbild över Långforsens vattenkraftstation.
Bild: Jämtkraft
Flygbild över Långforsens vattenkraftstation.

Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft.
Bild: Jämtkraft
Kerstin Arnemo, Styrelseordförande Jämtkraft.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft.
Bild: Jämtkraft
Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

I samband med Jämtkrafts styrelsemöte den tionde februari 2020 togs beslutet att inte renovera Långforsens vattenkraftstation. Till grund för beslutet ligger den långvariga konflikten om kraftstationen.

– Det här beslutet handlar inte om den småskaliga vattenkraftens miljö- och samhällsnytta, det handlar om att bryta ett låst läge. Jämtkraft har försökt föra dialog och sökt lösningar med alla inblandade parter men läget är låst. Vi i styrelsen ser inte att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning. Därför har vi fattat det här beslutet, säger Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft.

Långforsen har i decennier väckt mycket känslor, både för och emot renovering. Konflikten trappades upp på 90-talet när Jämtkraft ville bygga ut stationen. Motståndet i bygden var stort och Jämtkraft fick avslag på utbyggnadsplanerna. Sedan dess har Jämtkraft förespråkat, och fått tillstånd för, en renovering med tillhörande faunapassage. De nuvarande renoveringsplanerna har också fått gehör hos många som bor och verkar i området.

– Oavsett vilket beslut styrelsen skulle ha fattat finns det de som blir besvikna eller missnöjda. Vårt fokus framåt är att visa att vattenkraft är ryggraden i det svenska energisystemet och att vattenkraften kan gå i hand i hand med såväl höga naturvärden som samhällsutveckling i stort, säger Erik Brandsma vd Jämtkraft.


Avveckling och utveckling
Nu börjar en ny process där steg ett är att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för avveckling av kraftstationen. Hur lång tid det kommer att ta innan det blir någon synbar förändring på platsen beror bland annat på handläggningstid hos domstolen.

– Om de som bor och verkar i byn vill ha dialog med oss om nästa steg så deltar vi gärna. Det här kommer att ta tid, vilket vi har respekt för. Vi tror fortsatt på vattenkraft och utveckling av mer förnybar energi men i Långforsen måste vi sätta punkt, säger Kerstin Arnemo.Källa: Jämtkraft


Skriv ut

Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100...

Läs mer
Enerbrokers

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Idcon
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
<span><span><span><span><span><span>Testen och kalibreringen har genomförts av representanter från Siemens, EDF Renewables IL och Eco Wave Power.</span></span></span></span></span></span>

Eco Wave Power avslutar vågsimuleringstest av den helt integrerade konverteringsenheten

Onshore-utvecklaren av marin energi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har framgångsrikt...

Läs mer
Vinterflöde i Västerdalälven.

Blir det någon vårflod i Dalarna och Värmland efter den varma vintern?

En ovanlig vinter går mot sitt slut och under hela vintern har flöden och nivåer i...

Läs mer


Siemens slutför monteringen av den elektriska sektionen i Eco Wave Powers omvandlingsenhet

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power har uppnått nästa steg i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se