Instagram

Facebook

Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales


2018-11-12

Bild: Minesto

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade projekt för energi från tidvattenströmmar utanför norra Wales kust. Projektet syftar till att demonstrera Minestos första marina kraftverk av bolagets unika havsenergiteknik i kommersiell skala.

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i Wales i år. Teamet har med ett säkert och professionallt utförande uppnått samtliga milstolpar kopplade till testning. Genom installation och driftsättning vårt DG500-system har vi framgångsrikt verifierat kontrollsystemet för vår unika teknologi i kommersiell skala och vi har för första gången genererat elektricitet med ett kraftverk i denna storlek. Därmed har vi slutfört driftsättningsprogrammet av vårt EU-finansierade projekt i Wales, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Projektet omfattar konstruktion, installation och demonstration av Minestos första kraftverk i kommersiell skala av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green i Holyhead Deep 6 km utanför norra Wales kust. Minesto har erhållit EU-stöd genom Wales regering om 13 miljoner euro till projektet.

Under våren 2018 installerade och driftsatte Minesto den stödjande infrastrukturen för DG500-systemet såsom bottenfundament, förankringslina, kablar för transmission av elektricitet och datakommunikation samt en boj med ett system som simulerar en elnätsanslutning. Under sommaren installerades själva kraftverket och havstestning inleddes, vilket sedermera ledde till att Minesto framgångsrikt kunde börja ”flyga” sin så kallade undervattensdrake i kompletta banor och därmed verifiera funktionaliteten av bolagets Deep Green-teknologi i kommersiell skala. I början av oktober genererade Minesto för första gången elektricitet med DG500-systemet.

– Driftsättningsprogrammet har varit mycket givande och gett oss avgörande erfarenheter för att optimera kraftverkets prestanda samt hur vi bedriver verksamheten till havs mest effektivt. Denna kunskap kommer att öka funktionaliteten i den stödjande infrastrukturen både i Holyhead Deep och vid andra installationsplatser. Utöver detta har vi utvecklat och verifierat metoder och tillvägagångssätt som skapar värde både ur ett operationellt och ur ett affärsmässigt perspektiv, säger Minestos operative chef David Collier.

Då driftsättningsprogrammet av Minesto EU-finansierade projekt har slutförts har bolaget beslutat att återuppta aktiviteter med DG500-systemet till havs i det andra kvartalet 2019.

– Vi avser att använda vintersäsongen till underhåll samt uppgradering av kraftverket. Vi ser fram emot att bygga vidare på de stora tillgångar vi har skapat i norra Wales och fortsätta utvecklingen av Holyhead Deep mot dess fulla potential, säger Martin Edlund.





Källa: Minesto


Skriv ut



De mest visuella förändringarna i designen av Minestos DG100-modell är de uppåtriktade vingspetsarna, så kallade winglets, samt den nedåtriktade vinkeln på vingen.
De mest visuella förändringarna i designen av Minestos DG100-modell är de uppåtriktade vingspetsarna, så kallade winglets, samt den nedåtriktade vinkeln på vingen.

Framsteg i produktutvecklingen – vingspecifikation för DG100 fastställd

Minesto har inlett upphandlingen av en tillverkare av vingen för företagets nya DG100-modell. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lä...

Läs mer
Enerbrokers


Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag för reproduktion...

Läs mer
Idcon


Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har lämnat in en patentansökan i syfte att...

Läs mer


Så påverkas miljön när verksamheter på havet tar plats – ny rapport från WSP

Havs- och vattenmyndigheten ska för första gången ta fram statliga havsplaner, en...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska...

Läs mer


Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljö...

Läs mer
Kölskrapa som hittades i Acksjön.

Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av...

Läs mer
Bilden tagen vid vattenkraftverk i Jonsered.

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag:

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till...

Läs mer
Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som...

Läs mer


Fiskvägen i Forsnäs är färdig

Nu har vattnet släppts på i Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se