Instagram

Facebook

Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales


2018-11-12

Bild: Minesto

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade projekt för energi från tidvattenströmmar utanför norra Wales kust. Projektet syftar till att demonstrera Minestos första marina kraftverk av bolagets unika havsenergiteknik i kommersiell skala.

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit i Wales i år. Teamet har med ett säkert och professionallt utförande uppnått samtliga milstolpar kopplade till testning. Genom installation och driftsättning vårt DG500-system har vi framgångsrikt verifierat kontrollsystemet för vår unika teknologi i kommersiell skala och vi har för första gången genererat elektricitet med ett kraftverk i denna storlek. Därmed har vi slutfört driftsättningsprogrammet av vårt EU-finansierade projekt i Wales, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Projektet omfattar konstruktion, installation och demonstration av Minestos första kraftverk i kommersiell skala av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green i Holyhead Deep 6 km utanför norra Wales kust. Minesto har erhållit EU-stöd genom Wales regering om 13 miljoner euro till projektet.

Under våren 2018 installerade och driftsatte Minesto den stödjande infrastrukturen för DG500-systemet såsom bottenfundament, förankringslina, kablar för transmission av elektricitet och datakommunikation samt en boj med ett system som simulerar en elnätsanslutning. Under sommaren installerades själva kraftverket och havstestning inleddes, vilket sedermera ledde till att Minesto framgångsrikt kunde börja ”flyga” sin så kallade undervattensdrake i kompletta banor och därmed verifiera funktionaliteten av bolagets Deep Green-teknologi i kommersiell skala. I början av oktober genererade Minesto för första gången elektricitet med DG500-systemet.

– Driftsättningsprogrammet har varit mycket givande och gett oss avgörande erfarenheter för att optimera kraftverkets prestanda samt hur vi bedriver verksamheten till havs mest effektivt. Denna kunskap kommer att öka funktionaliteten i den stödjande infrastrukturen både i Holyhead Deep och vid andra installationsplatser. Utöver detta har vi utvecklat och verifierat metoder och tillvägagångssätt som skapar värde både ur ett operationellt och ur ett affärsmässigt perspektiv, säger Minestos operative chef David Collier.

Då driftsättningsprogrammet av Minesto EU-finansierade projekt har slutförts har bolaget beslutat att återuppta aktiviteter med DG500-systemet till havs i det andra kvartalet 2019.

– Vi avser att använda vintersäsongen till underhåll samt uppgradering av kraftverket. Vi ser fram emot att bygga vidare på de stora tillgångar vi har skapat i norra Wales och fortsätta utvecklingen av Holyhead Deep mot dess fulla potential, säger Martin Edlund.

Källa: Minesto


Skriv utMinesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella rådgivaren Pareto Securities för att intensifiera bolagets relationer med institutionella...

Läs mer
Enerbrokers

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer
Idcon

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya...

Läs mer


Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de ä...

Läs mer
<span>Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique. </span>

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och...

Läs mer


Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa...

Läs mer

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande...

Läs mer


Innovation gör tidvatten till ny hållbar energikälla

Tidvattenenergi är en hittills outnyttjad naturresurs med hög energitäthet. Ramboll...

Läs mer

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänerälvarna

Med 2018 års vårflod och snabba snösmältning som gav kortvarigt mycket hö...

Läs mer
Cecilia Norberg, vd Härjeåns Kraft AB och Helena Backlund-Erkstam, vd Ytterhogdals Elektriska AB.

Härjeåns Kraft AB förvärvar vattenkraft

Härjeåns Kraft AB förvärvar vattenkraft av Ytterhogdals Elektriska AB. I...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se