Instagram

Facebook

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen


2020-06-26

Bild: Fortum

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

Dammen ligger vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Ullshytteälvens övre del, uppströms sjön Stora Ullen, c:a 8 km sydost om Hagfors samhälle. Dammen byggdes på 1940-talet för att reglera vattenförsörjningen för vattenkraften, men denna funktion har med årtiondena minskat i betydelse.

– Vi ansöker nu om att få montera ned denna damm då vi ser att det finns vinster att göra för miljön utan att påverka produktionen av koldioxidfri el. Eftersom dammen inte längre spelar någon viktig roll för svensk elproduktion så ser vi chansen att förbättra den lokala biologiska mångfalden, säger Konrad Enckell miljöexpert på Fortum.

Dammen består av en c:a 4 meter bred utskovsdel av betong och sten. På sidorna ansluter korta fyllningsdammar av jord. Fortum planerar att montera ned samtliga delar som har en dämmande effekt.

Det finns en kulturhistorisk koppling till den gamla Ullshyttan från tidigt 1800-tal, och för att bevara den kommer en del av stenmurverket att läggas som erosionsskydd i åfåran. Dessutom görs ett mindre uttag i den naturliga tröskeln för att minska risken att flödet till Ullshyttälven nedströms helt upphör vid extremt låg tillrinning.

– Vi vill använda överskottsmassor från rivningen till att skapa en jämnare lutning i fåran då det kan underlätta passage för bland annat fisk. Vi kommer också att använda sten från rivningen till att förstärka den naturliga tröskel som finns uppströms dammen för att minska risken för erosion vid höga flöden, säger Konrad Enckell.

I och med utrivningen kommer sjöns vattennivåer att återfå en naturlig variation, vilket betyder att medelnivån i sjöarna sjunker något. Det blir dock ingen sänkning under den tidigare tillåtna lägstanivån. För fisk och andra vattenlevande organismer innebär åtgärden att ett vandringshinder tas bort, och stränderna återfår en naturlig vegetation.

– Det är förstås väldigt bra när ett projekt gynnar närmiljön på det här sättet, säger Konrad Enckell.
– När vi tar bort ett vandringshinder skapas ett mer naturligt flöde i vattnet. Den nya strandzonen kring sjön utvecklas till en naturlig sjöstrand, och vi vet av erfarenhet från t ex Acksjön att den anpassningen går relativt fort. Acksjödammen längre upp i Klarälvsdalen monterades ned för tre år sedan och återhämtningen har redan kommit en god bit på vägen.

Fortum skickade in sin ansökan till Länsstyrelsen i Värmland den 20-06-23, och om den beviljas hoppas man kunna gå vidare med projektet under 2021.


Källa: Fortum


Skriv ut

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsö...

Läs mer
Enerbrokers

Minesto har slutfört första installationsfasen i Vestmannasund-projektet

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortskrider sitt projekt för att realisera...

Läs mer
Idcon

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven,...

Läs mer


Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se