Instagram

Facebook

Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring


2019-03-29

Bild: Pumped Hydro Storage

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft används i allt större utsträckning, men för att säkra upp den högst varierande produktionen måste energin lagras – och det i stora mängder. Pumped Hydro Storage har en av lösningarna: pumpkraftverk i nedlagda gruvor.

Pumped Hydro är en teknik som använts länge för att lagra energi. Tekniken fungerar dock bara i närheten av vattendammar – något som endast finns på ett fåtal platser i världen och dessutom är det svårt att anlägga nya. Otto Werneskog, VD och grundare av det svenska energiteknikföretaget Pumped Hydro Storage, har kommit på hur man kan nyttja tekniken bakom Pumped Hydro, även under jord.

– Nedlagda gruvor betraktas oftast som en miljöbelastning, säger Otto Werneskog.
– Det kändes därför naturligt för oss att undersöka möjligheterna att utnyttja gruvor och bygga om dem till energilager istället. Det finns ofta goda kraftnät anslutna till gruvor, och vi utvecklar just nu metoder och innovationer för att det ska vara möjligt att anpassa en gruva på ett kostnadseffektivt sätt.


Används precis som ovan jord
Tekniken bakom Pumped Hydro i gruvor fungerar på samma sätt som vid vattendammar. Först anläggs en övre och en undre damm i gruvan, där energin i elnätet sedan utnyttjas för att pumpa upp vatten från gruvans lägre vattenlager till dess högre. Det är genom den transporten som energi sedan ”laddas” upp. Den installerade programvaran ser till att laddningen sker när elpriset är så lågt och gynnsamt som möjligt. När energin sedan behövs låter man vattnet gå tillbaka från det högre vattenlagret genom en turbinpassage som genererar elenergi som åter matas ut i elnätet.

– För att det här ska bli möjligt är det naturligtvis en hel den nya, praktiska utmaningar som måste lösas. Med vår särskilt utvecklade programvara kommer vi att kunna se till att den elenergi som lagras i pumpkraftverken i gruvan utnyttjas på bästa, möjliga sätt. Vi kommer också se till att våra system blir kompatibla med generatorer och turbiner från flera olika tillverkare, fortsätter Otto Werneskog.

Tar vara på gruvorna
De flesta nedlagda gruvor som finns idag används inte för andra ändamål. En gruva kan därmed bli en perfekt reservoar, en förvaring för vattnet till Pumped Hydro-tekniken. Gamla gruvor skulle därför fylla en funktion igen, när den inte längre är aktiv för brytning, det menar Jenny Greberg, docent och forskare inom gruv- och bergteknik vid Luleå Tekniska Universitet.
– Jag ser verkligen potentialen i detta. Om man hittar stora och tillgängliga reservoarer och samtidigt har identifierat ett användningsområde för nedlagda gruvor så får de outnyttjade gruvorna göra nytta igen, vilket är mycket positivt, säger Jenny Greberg.

Jenny menar dock att det finns några frågetecken som måste lösas först, bland annat att den tänkta reservoaren måste vara ett slutet system så att inte vatten försvinner ut eller något annat kommer in i systemet.
– Det skulle påverka processen, och om vatten läcker ut kan det påverka grundvattnet. Klarar man dock att sluta systemet finns det stora möjligheter, säger Jenny Greberg.

Stort intresse för Pumped Hydro Storage
Energilagring blir allt viktigare i takt med att användandet av förnyelsebar energi hela tiden ökar. Om det inte finns något sätt att lagra energin på leder det till stora problem för energisystemet, där enda alternativet blir att ta till reservkraft som ofta drivs med fossila bränslen. Intresset för innovativa lösningar, som Pumped Hydro Storage teknik, har därför växt sig stort på kort tid.
– Vi har ett stort intresse från finansiärer, både från privatpersoner, family offices och finansinstitut som ser med spänning på vår verksamhet. Vi planerar nu för några möjliga pilotprojekt där första stegen för en pilot ser ut att kunna inledas redan i år, avslutar Otto Werneskog. Källa: Pumped Hydro Storage


Skriv utMinestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.
Minestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.

Minesto återupptar havstester i Wales

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har återupptagit havstester i Wales med bolagets DG500-system, Minestos första kraftverk i kommersiell skala.

Läs mer
Enerbrokers
Tester utförs på Minestos DG500 kraftverk vid Holyhead Deep utanför Wales kust.

Minesto slutför installationer av infrastruktur för testning av DG500

Minesto has slutfört installationerna av infrastruktur för testning vid företagets...

Läs mer
Idcon


Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu...

Läs mer


Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större...

Läs mer


Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Anvä...

Läs mer
I nedre Dalälven finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet, vilket gör naturområdet unikt i Europa.

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen...

Läs mer

Energimyndigheten beviljar finansiering till Minestos innovativa energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto erhåller ytterligare offentligt stöd och...

Läs mer

Jämtkraft investerar i vattenkraftverk

Ljungå vattenkraftverk.

Jämtkraft köper Ljungå vattenkraftverk som ligger några mil söder om...

Läs mer


Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget...

Läs mer


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se