Instagram

Facebook

Rivningen av dammen första steget i Fortums miljöprojekt för Kolsjön


2018-09-25

Bild: Sara Sandberg Fortum

Bild: Sara Sandberg Fortum

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön, en sjö ca två mil söder om Arvika. För dammar som har en liten betydelse för det svenska kraftsystemet kan en utrivning ge så stora vinster för den lokala miljön att det är motiverat att riva dammen. Kolsjön är ett sådant exempel. När dammen nu har rivits ut så kommer vattnet att återgå till sitt naturliga flöde. Nästa steg är att genomföra biotopförstärkande åtgärder, bland annat utläggning av lekgrus, för att främja den biologiska mångfalden.

– I ett kraftsystem med mer oregelbunden produktion så är behovet av flexibilitet och möjligheten att producera el när det verkligen behövs avgörande. Eftersom dammen i Kolsjön spelade en mycket liten roll när det gäller att bidra med flexibilitet så bedömde vi att den helt enkelt skulle göra större nytta som utriven och därmed gynna lokala naturvärden, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

I förra veckan började rivningsarbetena av dammens tröskel och dess betongväggar och varje del av dammkonstruktionen ned till fast botten tas bort. Vid en utrivning så skapas det fria vattenvägar för fisk och annan fauna, dessutom återgår vattenflödet till ett mer naturligt tillstånd. Utöver detta så kommer Fortum att genomföra biotopförbättrande åtgärder i området. Detta för att främja naturliga livscykler hos bl.a öringen. Dammen var placerad i Kolsjöns utlopp och genom rivningen och övriga åtgärder så bedömer Fortum sammantaget att de lokala naturvärdena i Kolsjön och Kolån kommer gynnas.

– Det känns roligt att vara igång med arbetet, och rivningsarbetet har gått bra, säger Tomas Utter, projektledare för utrivningen på Fortum. Efter utrivningen så kommer vi att lägga ut natursten och naturgrus där dammen tidigare fanns. Vi kommer också att anlägga lekbottnar för öring bland annat i Kolån. Vi gör dessa åtgärder i samråd med fiskevårdsexperter så att vi får bästa resultat och bedömer att detta kommer stärka den biologiska produktionen i området, fortsätter Tomas Utter.

Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.
Källa: Fortum


Skriv ut

Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större uppdrag inom vattenkraften. Avtalet innebär att ONE Nordic tar över ansvaret för...

Läs mer
Enerbrokers


Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Anvä...

Läs mer
Idcon
I nedre Dalälven finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet, vilket gör naturområdet unikt i Europa.

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen...

Läs mer

Energimyndigheten beviljar finansiering till Minestos innovativa energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto erhåller ytterligare offentligt stöd och...

Läs mer

Jämtkraft investerar i vattenkraftverk

Ljungå vattenkraftverk.

Jämtkraft köper Ljungå vattenkraftverk som ligger några mil söder om...

Läs mer


Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget...

Läs mer


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer

Minesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella...

Läs mer

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se