Instagram

Facebook

Rivningen av dammen första steget i Fortums miljöprojekt för Kolsjön


2018-09-25

Bild: Sara Sandberg Fortum

Bild: Sara Sandberg Fortum

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön, en sjö ca två mil söder om Arvika. För dammar som har en liten betydelse för det svenska kraftsystemet kan en utrivning ge så stora vinster för den lokala miljön att det är motiverat att riva dammen. Kolsjön är ett sådant exempel. När dammen nu har rivits ut så kommer vattnet att återgå till sitt naturliga flöde. Nästa steg är att genomföra biotopförstärkande åtgärder, bland annat utläggning av lekgrus, för att främja den biologiska mångfalden.

– I ett kraftsystem med mer oregelbunden produktion så är behovet av flexibilitet och möjligheten att producera el när det verkligen behövs avgörande. Eftersom dammen i Kolsjön spelade en mycket liten roll när det gäller att bidra med flexibilitet så bedömde vi att den helt enkelt skulle göra större nytta som utriven och därmed gynna lokala naturvärden, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

I förra veckan började rivningsarbetena av dammens tröskel och dess betongväggar och varje del av dammkonstruktionen ned till fast botten tas bort. Vid en utrivning så skapas det fria vattenvägar för fisk och annan fauna, dessutom återgår vattenflödet till ett mer naturligt tillstånd. Utöver detta så kommer Fortum att genomföra biotopförbättrande åtgärder i området. Detta för att främja naturliga livscykler hos bl.a öringen. Dammen var placerad i Kolsjöns utlopp och genom rivningen och övriga åtgärder så bedömer Fortum sammantaget att de lokala naturvärdena i Kolsjön och Kolån kommer gynnas.

– Det känns roligt att vara igång med arbetet, och rivningsarbetet har gått bra, säger Tomas Utter, projektledare för utrivningen på Fortum. Efter utrivningen så kommer vi att lägga ut natursten och naturgrus där dammen tidigare fanns. Vi kommer också att anlägga lekbottnar för öring bland annat i Kolån. Vi gör dessa åtgärder i samråd med fiskevårdsexperter så att vi får bästa resultat och bedömer att detta kommer stärka den biologiska produktionen i området, fortsätter Tomas Utter.

Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.
Källa: Fortum


Skriv utSkånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska fortsätta att driva småskalig elproduktion.

Läs mer
Enerbrokers


Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljö...

Läs mer
Idcon
Kölskrapa som hittades i Acksjön.

Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av...

Läs mer
Bilden tagen vid vattenkraftverk i Jonsered.

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag:

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till...

Läs mer
Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som...

Läs mer


Fiskvägen i Forsnäs är färdig

Nu har vattnet släppts på i Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 424 miljoner kronor

Skanska har kontrakterats för att bygga Nya Nedre Fiskumfoss kraftverk. Skanskas kund är...

Läs mer


Untra vattenkraftverk firar 100 år

1911 började bygget av Untra vattenkraftverk och det var då Europas största...

Läs mer


Adventsljusstaken lyser över Norrköping med grön el

Under första adventshelgen lyser åter Norrköpings unika adventsljusstake över...

Läs mer


Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se