Instagram

Facebook

Siemens slutför monteringen av den elektriska sektionen i Eco Wave Powers omvandlingsenhet


2020-03-02

Bild: EWPG Holding

Bild: EWPG Holding

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power har uppnått nästa steg i genomförandet av företagets andra nätanslutna projekt. Idag har Siemens slutfört monteringen av den elektriska sektionen i EWPs omvandlingsenhet för sitt projekt i Jaffa Port, som kommer att följas av testfasen av den integrerade enhetens prestanda.

Eco Wave Powers omvandlingsenhet är en integrerad del av Eco Wave Powers teknologi. Omvandlingsenheten är sammansatt från hydrauliska och elektriska delar, gemensamt integrerade, de ansvarar för att förvandla vågornas rörelse till tryck som skapas i ackumulatorerna. Trycket används sedan för att rotera en hydraulmotor, som i sin tur roterar generatorn och överför ren el till nätet via en växelriktare.

Alla delar från generatorn och upp till nätanslutningspunkten har köpts och monterats av Siemens. Designen, upphandlingen och utförandet av det elektriska systemet har gjorts i samordning med IEC (The Israeli Electric Company) och uppfyller alla nödvändiga standarder för att möjliggöra en smidig anslutning till landets elnät.

Hela omvandlingsenheten (hydraulisk och elektrisk) har konstruerats och monterats i en fraktbehållare i standardstorlek som ligger på land, precis som ett traditionellt kraftverk. Den kompakta och bärbara designen möjliggör enkel och effektiv transport till platsen. Vidare kommer driften och underhållet att utföras fullt ut från landsidan, utan behov av dykare, marina fartyg, undervattensförtöjning, kablar och andra dyra marina installations, drift och underhållsmetoder som är nödvändiga för lösningar till havs.

Nästa steg är att utföra vågsimuleringstestning till den helt integrerade omvandlingsenheten, följt av förstärkning av vågbrytare, flottörproduktion och full systemtransport till den slutliga implementeringsplatsen för installation, automatiserings systemkalibrering och nätanslutning.

– Vi är ett steg närmare att få vårt andra nätanslutna projekt, och vi vill tacka vårt extremt professionella team för deras passion och uthållighet när det gäller att uppnå denna milstolpe. Vi kan bekräfta att konstruktion, upphandling och montering av omvandlingsenheten har gått smidigt och vi är nöjda med våra framsteg, säger Inna Braverman, Eco Wave Powers VD.

Detta projekt, genomfört i samarbete med EDF Renewables IL och medfinansierat av det israeliska energiministeriet, kommer att betydligt uppgradera EWPs teknologi och minska skalningsriskerna i Eco Wave Powers kommersiella projekt.Källa: EWPG Holding


Skriv ut

Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100...

Läs mer
Enerbrokers

Köldknäpp pausar vårfloden

Under sista helgen av april hade värmen satt bra fart på snösmältningen och...

Läs mer
Idcon
Vestmannasund, Färöarna.

Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät enligt studie

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli...

Läs mer
Görsjöarna

Fortum ansöker om att riva ut dammarna i Östra och Västra Görsjön

Regleringsdammarna i Östra och Västra Görsjön har inte längre någon...

Läs mer
Lettens regleringsmagasin.

Fortum: Information om dammsäkerhetshöjande åtgärder på Letaforsdammen

Letaforsdammen är en regleringsdamm på den östra sidan av det övre magasin som...

Läs mer
Bilden är en illustration.

Eco Wave Power ingår avtal med APDL om konstruktion av vågkraftverk i Portugal

Under torsdagen ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power, EWPG Holding...

Läs mer
Vestmannasund, i nordvästra delen av Färöarna.

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nö...

Läs mer

Fortums bedömning - Ingen vårflod före påsk

Sedan förra informationen om vårfloden för två veckor sedan har det varit...

Läs mer
<span><span><span><span><span><span>Testen och kalibreringen har genomförts av representanter från Siemens, EDF Renewables IL och Eco Wave Power.</span></span></span></span></span></span>

Eco Wave Power avslutar vågsimuleringstest av den helt integrerade konverteringsenheten

Onshore-utvecklaren av marin energi, Eco Wave Power (EWPG Holding AB) har framgångsrikt...

Läs mer
Vinterflöde i Västerdalälven.

Blir det någon vårflod i Dalarna och Värmland efter den varma vintern?

En ovanlig vinter går mot sitt slut och under hela vintern har flöden och nivåer i...

Läs mer


Siemens slutför monteringen av den elektriska sektionen i Eco Wave Powers omvandlingsenhet

Den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power har uppnått nästa steg i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se