Instagram

Facebook

Skånska Energi säljer vattenkraftanläggningar i Rönne å


2018-12-19

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till Klippans kommun. Ett steg för kommunens arbete att öppna upp Rönne å för vandrande fisk. 


Skånska Energi har nu tagit beslut om att sälja sina vattenkraftverk i Rönne å i Skåne till Klippans kommun.  

– Vi och Klippans kommun är nu överens, vilket gör att vi sålt våra vattenkraftanläggningar i Rönne å. Den svenska vattenkraften är viktig för oss men samtidigt är vi måna om den biologiska mångfalden i Rönne å. I en oreglerad och återställd Rönne å får atlantlax och ål åter fri passage till sina naturliga lekplatser, säger Marianne Sernevi, VD på Skånska Energi.

Skånska Energi är ett företag som vill minimera klimatpåverkan. Genom att enbart erbjuda 100 % grön el tar de ansvar för en långsiktig hållbar lösning som säkrar vår framtid.


Klippans kommun ska återskapa brusande forsar
Kommunen har sedan 2016 arbetat med Rönneå-projektet vars mål är att återställa forsarna vid vattenkraftsanläggningarna och skapa fri passage för fisk och andra djur. Köpet är ett viktigt beslut för Klippans kommun. En investering som gynnar vattenlevande arter, laxfisket och den utrotningshotade ålen.
Källa: Skånska Energi


Skriv utJämtkraft investerar i vattenkraftverk

Ljungå vattenkraftverk.

Jämtkraft köper Ljungå vattenkraftverk som ligger några mil söder om Kälarne. Vattenkraftverket har en medelårsproduktion på 5 GWh, vilket motsvarar...

Läs mer
Enerbrokers


Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget...

Läs mer
Idcon


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer

Minesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella...

Läs mer

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya...

Läs mer


Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de ä...

Läs mer
<span>Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique. </span>

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och...

Läs mer


Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se