Instagram

Facebook

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk


2018-10-10

Bild: Fortum

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när det gäller alternativa lösningar till konventionella fiskvägar vid vattenkraftverk och dammar. Nu kan även allmänheten se vad projektet åstadkommer med hjälp av en undervattenskamera.

– Eldbäcken har sedan den anlades nyttjats flitigt av forskare vid Karlstads universitet för att studera vilka växter och djur som över tid etablerar sig i de olika tillskapade livsmiljöerna i biokanalen och hur detta går till. Det är därför roligt att nu även kunna erbjuda intresserad allmänhet att via internet och i realtid ta del av vad som sker via fiskräknaren, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Hösten 2017 installerades en kontrollstation med tillhörande fiskräknare i Eldbäcken. Syftet med kontrollstationen är att kontinuerligt övervaka och följa artsammansättning och vandringsbeteende hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen.

Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen, men den har även en undervattenskamera som i realtid visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken. Den kameran kan alla enkelt följa via en egen hemsida. I år har hittills 804 upp- eller nedströmspassager av totalt 10 olika arter registrerats i räknaren, som utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.

– Fortums vattenverksamhet har ett viktigt och stort fokus på biologisk mångfald. Traditionellt sett har fiskvägar anlagts för att specifikt främja vandringsbenägen laxfisk i anslutning till vattenkraftverk, men biologisk mångfald handlar om mer än så. Vårt samarbete med forskare och de svenska forskningsinstituten utgör en viktig del av vårt miljöarbete säger säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fortums miljöfond finansierar en rad miljöprojekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i svenska vatten. Genom sin miljöfond samverkar Fortum bl.a. med svenska forskningsinstitut för att öka medvetande och kunskapsnivå inom akvatisk ekologi kopplad till vattenkraft.

Fakta om Eldbäcken
Biokanalen vid Eldforsen kallas Eldbäcken. Huvudsyftet med Eldbäcksprojektet har varit att anlägga - och samtidigt vetenskapligt följa upp - en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur. Till skillnad från en mer traditionell teknisk eller naturlik fiskväg fungerar en biokanal således som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig.Källa: Fortum


Skriv utMinesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella rådgivaren Pareto Securities för att intensifiera bolagets relationer med institutionella...

Läs mer
Enerbrokers

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer
Idcon

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya...

Läs mer


Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de ä...

Läs mer
<span>Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique. </span>

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och...

Läs mer


Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa...

Läs mer

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande...

Läs mer


Innovation gör tidvatten till ny hållbar energikälla

Tidvattenenergi är en hittills outnyttjad naturresurs med hög energitäthet. Ramboll...

Läs mer

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänerälvarna

Med 2018 års vårflod och snabba snösmältning som gav kortvarigt mycket hö...

Läs mer
Cecilia Norberg, vd Härjeåns Kraft AB och Helena Backlund-Erkstam, vd Ytterhogdals Elektriska AB.

Härjeåns Kraft AB förvärvar vattenkraft

Härjeåns Kraft AB förvärvar vattenkraft av Ytterhogdals Elektriska AB. I...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se