Instagram

Facebook

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk


2018-10-10

Bild: Fortum

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när det gäller alternativa lösningar till konventionella fiskvägar vid vattenkraftverk och dammar. Nu kan även allmänheten se vad projektet åstadkommer med hjälp av en undervattenskamera.

– Eldbäcken har sedan den anlades nyttjats flitigt av forskare vid Karlstads universitet för att studera vilka växter och djur som över tid etablerar sig i de olika tillskapade livsmiljöerna i biokanalen och hur detta går till. Det är därför roligt att nu även kunna erbjuda intresserad allmänhet att via internet och i realtid ta del av vad som sker via fiskräknaren, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Hösten 2017 installerades en kontrollstation med tillhörande fiskräknare i Eldbäcken. Syftet med kontrollstationen är att kontinuerligt övervaka och följa artsammansättning och vandringsbeteende hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen.

Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen, men den har även en undervattenskamera som i realtid visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken. Den kameran kan alla enkelt följa via en egen hemsida. I år har hittills 804 upp- eller nedströmspassager av totalt 10 olika arter registrerats i räknaren, som utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.

– Fortums vattenverksamhet har ett viktigt och stort fokus på biologisk mångfald. Traditionellt sett har fiskvägar anlagts för att specifikt främja vandringsbenägen laxfisk i anslutning till vattenkraftverk, men biologisk mångfald handlar om mer än så. Vårt samarbete med forskare och de svenska forskningsinstituten utgör en viktig del av vårt miljöarbete säger säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fortums miljöfond finansierar en rad miljöprojekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i svenska vatten. Genom sin miljöfond samverkar Fortum bl.a. med svenska forskningsinstitut för att öka medvetande och kunskapsnivå inom akvatisk ekologi kopplad till vattenkraft.

Fakta om Eldbäcken
Biokanalen vid Eldforsen kallas Eldbäcken. Huvudsyftet med Eldbäcksprojektet har varit att anlägga - och samtidigt vetenskapligt följa upp - en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur. Till skillnad från en mer traditionell teknisk eller naturlik fiskväg fungerar en biokanal således som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig.Källa: Fortum


Skriv utDe mest visuella förändringarna i designen av Minestos DG100-modell är de uppåtriktade vingspetsarna, så kallade winglets, samt den nedåtriktade vinkeln på vingen.
De mest visuella förändringarna i designen av Minestos DG100-modell är de uppåtriktade vingspetsarna, så kallade winglets, samt den nedåtriktade vinkeln på vingen.

Framsteg i produktutvecklingen – vingspecifikation för DG100 fastställd

Minesto har inlett upphandlingen av en tillverkare av vingen för företagets nya DG100-modell. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lä...

Läs mer
Enerbrokers


Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag för reproduktion...

Läs mer
Idcon


Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har lämnat in en patentansökan i syfte att...

Läs mer


Så påverkas miljön när verksamheter på havet tar plats – ny rapport från WSP

Havs- och vattenmyndigheten ska för första gången ta fram statliga havsplaner, en...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska...

Läs mer


Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljö...

Läs mer
Kölskrapa som hittades i Acksjön.

Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av...

Läs mer
Bilden tagen vid vattenkraftverk i Jonsered.

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag:

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till...

Läs mer
Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som...

Läs mer


Fiskvägen i Forsnäs är färdig

Nu har vattnet släppts på i Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se