Instagram

Facebook

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk


2018-10-10

Bild: Fortum

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när det gäller alternativa lösningar till konventionella fiskvägar vid vattenkraftverk och dammar. Nu kan även allmänheten se vad projektet åstadkommer med hjälp av en undervattenskamera.

– Eldbäcken har sedan den anlades nyttjats flitigt av forskare vid Karlstads universitet för att studera vilka växter och djur som över tid etablerar sig i de olika tillskapade livsmiljöerna i biokanalen och hur detta går till. Det är därför roligt att nu även kunna erbjuda intresserad allmänhet att via internet och i realtid ta del av vad som sker via fiskräknaren, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Hösten 2017 installerades en kontrollstation med tillhörande fiskräknare i Eldbäcken. Syftet med kontrollstationen är att kontinuerligt övervaka och följa artsammansättning och vandringsbeteende hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen.

Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen, men den har även en undervattenskamera som i realtid visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken. Den kameran kan alla enkelt följa via en egen hemsida. I år har hittills 804 upp- eller nedströmspassager av totalt 10 olika arter registrerats i räknaren, som utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.

– Fortums vattenverksamhet har ett viktigt och stort fokus på biologisk mångfald. Traditionellt sett har fiskvägar anlagts för att specifikt främja vandringsbenägen laxfisk i anslutning till vattenkraftverk, men biologisk mångfald handlar om mer än så. Vårt samarbete med forskare och de svenska forskningsinstituten utgör en viktig del av vårt miljöarbete säger säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fortums miljöfond finansierar en rad miljöprojekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i svenska vatten. Genom sin miljöfond samverkar Fortum bl.a. med svenska forskningsinstitut för att öka medvetande och kunskapsnivå inom akvatisk ekologi kopplad till vattenkraft.

Fakta om Eldbäcken
Biokanalen vid Eldforsen kallas Eldbäcken. Huvudsyftet med Eldbäcksprojektet har varit att anlägga - och samtidigt vetenskapligt följa upp - en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur. Till skillnad från en mer traditionell teknisk eller naturlik fiskväg fungerar en biokanal således som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig.Källa: Fortum


Skriv utBesökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.
Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som fyllde 100 år. Drygt 360 personer trotsade väder och adventsfirande för att komma...

Läs mer
Enerbrokers


Fiskvägen i Forsnäs är färdig

Nu har vattnet släppts på i Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer
Idcon

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 424 miljoner kronor

Skanska har kontrakterats för att bygga Nya Nedre Fiskumfoss kraftverk. Skanskas kund är...

Läs mer


Untra vattenkraftverk firar 100 år

1911 började bygget av Untra vattenkraftverk och det var då Europas största...

Läs mer


Adventsljusstaken lyser över Norrköping med grön el

Under första adventshelgen lyser åter Norrköpings unika adventsljusstake över...

Läs mer


Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt...

Läs mer


Minesto tecknar avtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har tecknat ett samarbetsavtal med elbolaget SEV,...

Läs mer


Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalä...

Läs mer


Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har uppnått initial elproduktion med sitt fö...

Läs mer
Med pressad tidsplan leds fjärrvärmeledningen om 7 meter ovan mark.

Ytor för volymer

Med placering i centrum av pulserande Helsingborgs ställs hamnen inför en del utmaningar....

Läs mer


ABB tar hem stororder för överföring av ren energi i Centralasien

ABB levererar HVDC-omriktarstationer i ett konsortieprojekt med Cobra värt 330 miljoner dollar...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se