Instagram

Facebook

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna


2019-03-26

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande flöden i de nedre delarna av de större vattendragen. Ännu är vi början av vårfloden och det är fortfarande låga flöden i de övre delarna av Klarälven och Dalälven. Väderprognosen visar på mestadels torrt väder och kallare nätter vilket gör att flödena ökar långsamt i dessa älvar. I Byälven, Gullspångsälven och Norsälven har vårfloden däremot kommit lite längre.

Tappningen från Jössefors, det största kraftverket i Byälven, ökar och det ger stigande nivå i Glafsfjorden. Tills dess att tappningen får Glafsfjordens nivå att närma sig kajkanten i Arvika är det dock långt kvar och det kravs stora regnmängder utöver snösmältningen för att det ska hända under denna våren.

I Gullspångsälven har snön smält i de nedre delarna och sjön Skagern är redan fylld efter vinterns avsänkning. Nu börjar även flödena stiga i Timsälven och Svartälven, de två älvgrenar som möts i sjön Möckeln vid Karlskoga. Därifrån rinner vattnet sedan vidare i Letälven ned mot Skagern.

Av de sjöar som Fortum reglerar är det Alkvettern som har högst nivå. Ökningstakten har avtagit det senaste dygnet och nivån i Alkvettern förväntas börja sjunka inom en vecka. Senaste gången Alkvettern var på denna nivå var i början av januari 2018 som en effekt av en mild och blöt inledning av vintern.

I Norsälven har Fryken stigit under de senaste veckorna och nu börjar även flödet i biflödena öka. I Kymmen avviker nivån från det som är normalt under mars då kraftverket håller på att repareras efter en skada och därmed inte varit i drift de senaste månaderna. Nivån är nu nära dämningsgränsen och tillrinningen tappas ut genom luckorna i dammen och rinner via Kymsälven till Rottnen. Även flödet i Rottnan är högre än normalt för årstiden eftersom inget vatten leds över till Kymmen via överledningstunneln – istället tappas allt vatten ut genom luckorna i dammen vid Skallbergssjön. Sjön Rottnen kommer hållas låg några veckor till, men förväntas sedan stiga snabbt upp till normal sommarnivå.

I den övre delen av Klarälven har snösmältningen inte startat och nivån i Höljessjön är fortfarande sjunkande och väntas nå ned mot lägsta tillåtna nivå om två veckor. Fram till dess kommer flödet i nedre delen av Klarälven bara stiga måttligt.

Utvecklingen av vårfloden i Västerdalälven liknar den i Klarälven och sakta stigande flöden är att vänta den närmaste tiden framåt.

I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet minska i takt med att tillrinningen nedanför Trängslet ökar och här tar det till dess att flödet från Rotälven stiger innan det blir mer vatten i älven. Siljan är nära sin lägsta nivån och kommer ligga kvar på denna nivån de närmaste veckorna och börjar stiga när flödet i både Österdalälven och Ore älv ökar.

Nedströms sammanflödet kommer det vara oförändrat närmaste veckan och nivån i sjön Runn kommer fortsätta sjunka med en till två decimeter i veckan.

Sett till snön har vi en normal vårflod att vänta oss och en normal vårflod innebär mycket vatten i vattendragen där områden som är översvämningskänsliga kommer påverkas. Har man egendom i ett område som regelbundet påverkas av högt vattenstånd bör man även i år förbereda på att det blir mycket vatten. Hur vårfloden utvecklas och om den blir större eller mindre än förväntat beror på vädret. Fortum följer utvecklingen dag för dag och kommer löpande informera om vad som händer och vilka prognoser vi har på flöden och vattennivåer i reglerade sjöar.

Med anledningen av dagens jordskalv i Värmland har Fortum att utfört extra dammtillsyn på anläggningarna i det berörda området, Uvån. Det fanns ingen misstanke om att anläggningarna skulle ha påverkats av skalvet, utan det handlar om en rutinmässig säkerhetsåtgärd.Källa: Fortum


Skriv utMinestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.
Minestos marina energiomvandlare DG500 i Holyhead, innan den bogserades ut.

Minesto återupptar havstester i Wales

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har återupptagit havstester i Wales med bolagets DG500-system, Minestos första kraftverk i kommersiell skala.

Läs mer
Enerbrokers
Tester utförs på Minestos DG500 kraftverk vid Holyhead Deep utanför Wales kust.

Minesto slutför installationer av infrastruktur för testning av DG500

Minesto has slutfört installationerna av infrastruktur för testning vid företagets...

Läs mer
Idcon


Älvstädningen växer – analyserar förekomst av mikroplaster

Älvstädningen, det årligt återkommande miljöinitiativet, kommer nu...

Läs mer


Fortum tecknar avtal med ONE Nordic om drift och underhåll av Fortums 119 vattenkraftstationer

Fortum Sverige AB har efter en upphandlingsperiod valt att tilldela ONE Nordic AB ett större...

Läs mer


Etteplan förbättrar effektiviteten på dokumenthanteringen på Fortum Hydro med hjälp av AI

Med kognitiva teknologier avses teknologi som imiterar människans tankeprocesser. Anvä...

Läs mer
I nedre Dalälven finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet, vilket gör naturområdet unikt i Europa.

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen...

Läs mer

Energimyndigheten beviljar finansiering till Minestos innovativa energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto erhåller ytterligare offentligt stöd och...

Läs mer

Jämtkraft investerar i vattenkraftverk

Ljungå vattenkraftverk.

Jämtkraft köper Ljungå vattenkraftverk som ligger några mil söder om...

Läs mer


Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget...

Läs mer


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se