Instagram

Facebook

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna


2019-03-26

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande flöden i de nedre delarna av de större vattendragen. Ännu är vi början av vårfloden och det är fortfarande låga flöden i de övre delarna av Klarälven och Dalälven. Väderprognosen visar på mestadels torrt väder och kallare nätter vilket gör att flödena ökar långsamt i dessa älvar. I Byälven, Gullspångsälven och Norsälven har vårfloden däremot kommit lite längre.

Tappningen från Jössefors, det största kraftverket i Byälven, ökar och det ger stigande nivå i Glafsfjorden. Tills dess att tappningen får Glafsfjordens nivå att närma sig kajkanten i Arvika är det dock långt kvar och det kravs stora regnmängder utöver snösmältningen för att det ska hända under denna våren.

I Gullspångsälven har snön smält i de nedre delarna och sjön Skagern är redan fylld efter vinterns avsänkning. Nu börjar även flödena stiga i Timsälven och Svartälven, de två älvgrenar som möts i sjön Möckeln vid Karlskoga. Därifrån rinner vattnet sedan vidare i Letälven ned mot Skagern.

Av de sjöar som Fortum reglerar är det Alkvettern som har högst nivå. Ökningstakten har avtagit det senaste dygnet och nivån i Alkvettern förväntas börja sjunka inom en vecka. Senaste gången Alkvettern var på denna nivå var i början av januari 2018 som en effekt av en mild och blöt inledning av vintern.

I Norsälven har Fryken stigit under de senaste veckorna och nu börjar även flödet i biflödena öka. I Kymmen avviker nivån från det som är normalt under mars då kraftverket håller på att repareras efter en skada och därmed inte varit i drift de senaste månaderna. Nivån är nu nära dämningsgränsen och tillrinningen tappas ut genom luckorna i dammen och rinner via Kymsälven till Rottnen. Även flödet i Rottnan är högre än normalt för årstiden eftersom inget vatten leds över till Kymmen via överledningstunneln – istället tappas allt vatten ut genom luckorna i dammen vid Skallbergssjön. Sjön Rottnen kommer hållas låg några veckor till, men förväntas sedan stiga snabbt upp till normal sommarnivå.

I den övre delen av Klarälven har snösmältningen inte startat och nivån i Höljessjön är fortfarande sjunkande och väntas nå ned mot lägsta tillåtna nivå om två veckor. Fram till dess kommer flödet i nedre delen av Klarälven bara stiga måttligt.

Utvecklingen av vårfloden i Västerdalälven liknar den i Klarälven och sakta stigande flöden är att vänta den närmaste tiden framåt.

I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet minska i takt med att tillrinningen nedanför Trängslet ökar och här tar det till dess att flödet från Rotälven stiger innan det blir mer vatten i älven. Siljan är nära sin lägsta nivån och kommer ligga kvar på denna nivån de närmaste veckorna och börjar stiga när flödet i både Österdalälven och Ore älv ökar.

Nedströms sammanflödet kommer det vara oförändrat närmaste veckan och nivån i sjön Runn kommer fortsätta sjunka med en till två decimeter i veckan.

Sett till snön har vi en normal vårflod att vänta oss och en normal vårflod innebär mycket vatten i vattendragen där områden som är översvämningskänsliga kommer påverkas. Har man egendom i ett område som regelbundet påverkas av högt vattenstånd bör man även i år förbereda på att det blir mycket vatten. Hur vårfloden utvecklas och om den blir större eller mindre än förväntat beror på vädret. Fortum följer utvecklingen dag för dag och kommer löpande informera om vad som händer och vilka prognoser vi har på flöden och vattennivåer i reglerade sjöar.

Med anledningen av dagens jordskalv i Värmland har Fortum att utfört extra dammtillsyn på anläggningarna i det berörda området, Uvån. Det fanns ingen misstanke om att anläggningarna skulle ha påverkats av skalvet, utan det handlar om en rutinmässig säkerhetsåtgärd.Källa: Fortum


Skriv ut

Minesto säkrar 14,9 miljoner euro i EU-medel från Wales regering

Den walesiska regeringen har annonserat sitt fortsatta stöd för miljöteknikbolaget Minesto genom att bevilja Minesto 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa fas av bolagets...

Läs mer
Enerbrokers


Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

Fartyg, vindkraftverk och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behö...

Läs mer
Idcon

Fortum får tillstånd att riva ut dammar i Klamma älv och Kvarnbäcken


Utrivningen av dammarna kommer att innebära bättre vandringsmöjligheter för...

Läs mer

Minesto inleder samarbete Pareto – vill kapitalisera kommersiell utrullning

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har inlett samarbete med den ledande finansiella...

Läs mer

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft


Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ska ge stöd och vägledning...

Läs mer

AF Gruppen bygger kraftverk för Statkraft Energi


AF Gruppen har signerad avtal med Statkraft Energi om byggandet av Vesle Kjela-kraftverket i Vinje...

Läs mer

Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya...

Läs mer


Fyra av fem mål nådda enligt Fortums miljöredovisning

Fortums miljöredovisning för vattenkraften visar på positiva effekter av de ä...

Läs mer
<span>Vattenkraftverket och dammen Cahora Bassa ligger i Zambezifloden i Moçambique. </span>

Sweco anlitas för renovering av stort vattenkraftverk i södra Afrika

Ett av Afrikas största vattenkraftverk i Moçambique är i behov av renovering och...

Läs mer


Nu kan övergivna gruvor bli rum för storskalig energilagring

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa...

Läs mer

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se