Instagram

Facebook

Vårfloden - mellan skogsflod och fjällflod


2018-05-07

Bild: Fortum

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Dalälven
I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet vara låg under de närmaste veckorna. Det ökande flödet kommer från Rotälven.

I Ore älv är det höga flöden vilka kan öka ytterligare under nästa vecka från de oreglerade delarna av vattendraget.

Siljan stiger med ca 5 cm per dygn och tappningen vid utloppet följer bestämmelserna i vattendomen. Under nästa vecka kommer vi att nå den nivå som är den högsta tillåtna gränsen för korttidsreglering och då ökas tappningen enligt en förutbestämd tappningstabell. Enkelt uttryckt bestämmer nivån i Siljan tappningen vid utloppet (Gråda kraftverk).

I Västerdalälven har flödet legat stabilt på ca 500 m3/s i Mockfjärd i över en vecka. Nu förväntas snösmältningen i Sälenfjällen ge ökade flöden under kommande vecka.

Nivån i Venjan i Vanån har medvetet höjts långsamt för att det ska finnas marginal kvar till högsta tillåtna nivån när det kommer som mest vatten från Västerdalälven. Det minskar risken för att det högsta flödet i Vanån sammanfaller med toppen i Västerdalälven.

Nivån i Runn är ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen och regleras nu därför enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån stiger långsamt och bedöms stiga 10-20 cm ytterligare under nästa vecka när flödet från både Västerdalälven och Österdalälven ökar.

Klarälven
I Klarälven stiger nivån i Höljesmagasinet och i början av nästa vecka når nivån tröskeln på utskoven. Då kommer luckorna öppnas för att tappa ut en del av det vatten som fyller på. Det görs av två anledningar, dels för att inte nivån ska stiga för snabbt, dels för bibehålla möjlighet till dämpning längre fram om det behövs. I nästa vecka förväntas tappningen öka från nuvarande 170 m3/s till drygt 400 m3/s i slutet av veckan. Detta är en hög, men inte onormal, tappning under vårfloden.

Beroende på väderutvecklingen kan tappningen ökas ytterligare längre fram.

I nedre delen av Klarälven har flödet minskat den senaste veckan och vänder åter uppåt under andra halvan av nästa vecka när tappningsökningen från Höljes når fram.

I övriga större vattendragen i Värmland har vårfloden kulminerat och där det varit höga nivåer håller vattnet på att sjunka undan. De sjöar som har stora magasin fylls nu mot normal sommarnivå.
Källa: Fortum


Skriv utImorgon lördag bjuds allmänheten in till rundvandring på Dönje vattenkraftverk.
Imorgon lördag bjuds allmänheten in till rundvandring på Dönje vattenkraftverk.

Vattenkraftverket i Dönje öppnas upp för allmänheten

Lördagen 19 maj öppnar Fortum upp portarna till Dönje vattenkraftverk. Allmänheten bjuds på fika och rundvandring på anläggningen som uppfördes redan 1953...

Läs mer
Enerbrokers


Konkreta förbättringsprojekt ger lyckat resultat i den problematiska vattenkraften

Vattenkraften är en bra förnybar energikälla, men den är inte helt...

Läs mer
Idcon


Liten men tydlig vändning

Fortum ser nu tecken på en vändning i både Dalälven och Klarälven....

Läs mer
Vårfloden är ovanligt kraftig i år, menar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Ovanligt kraftig vårflod ger rekordlågt elpris

De senaste dagarnas elpris är de lägsta på mer än 1 år. Anledningen...

Läs mer


Vårfloden - mellan skogsflod och fjällflod

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat...

Läs mer


Nytt vattenverk säkrar vattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle

Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun föreslås att...

Läs mer


AF Gruppen bygger ett nytt kraftverk för Statkraft

AF Gruppen har undertecknat en avsiktsförklaring med Statkraft Energi om att genomföra...

Läs mer


Inga skadade efter dammbrottet vid sjön Lång i Dalarna

Söndag förmiddag fick räddningstjänsten information om ett dammbrott vid...

Läs mer


Vårfloden har kommit igång men pressar inte elpriset än

Den några veckor försenade vårfloden har nu kommit igång på flera...

Läs mer


Fortums vårflodsrapportering visar: Nivåerna på normal vårflodsnivå i de reglerade vattendragen

Kallare väderlek dämpar stigningstakten denna vecka vilket gör att flödena...

Läs mer


Vattenkraftsbolag satsar 10 miljarder i miljöfond

Åtta vattenkraftsföretag, som tillsammans står för 95 procent av Sveriges...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se