Instagram

Facebook

Vårfloden - mellan skogsflod och fjällflod


2018-05-07

Bild: Fortum

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Dalälven
I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet vara låg under de närmaste veckorna. Det ökande flödet kommer från Rotälven.

I Ore älv är det höga flöden vilka kan öka ytterligare under nästa vecka från de oreglerade delarna av vattendraget.

Siljan stiger med ca 5 cm per dygn och tappningen vid utloppet följer bestämmelserna i vattendomen. Under nästa vecka kommer vi att nå den nivå som är den högsta tillåtna gränsen för korttidsreglering och då ökas tappningen enligt en förutbestämd tappningstabell. Enkelt uttryckt bestämmer nivån i Siljan tappningen vid utloppet (Gråda kraftverk).

I Västerdalälven har flödet legat stabilt på ca 500 m3/s i Mockfjärd i över en vecka. Nu förväntas snösmältningen i Sälenfjällen ge ökade flöden under kommande vecka.

Nivån i Venjan i Vanån har medvetet höjts långsamt för att det ska finnas marginal kvar till högsta tillåtna nivån när det kommer som mest vatten från Västerdalälven. Det minskar risken för att det högsta flödet i Vanån sammanfaller med toppen i Västerdalälven.

Nivån i Runn är ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen och regleras nu därför enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån stiger långsamt och bedöms stiga 10-20 cm ytterligare under nästa vecka när flödet från både Västerdalälven och Österdalälven ökar.

Klarälven
I Klarälven stiger nivån i Höljesmagasinet och i början av nästa vecka når nivån tröskeln på utskoven. Då kommer luckorna öppnas för att tappa ut en del av det vatten som fyller på. Det görs av två anledningar, dels för att inte nivån ska stiga för snabbt, dels för bibehålla möjlighet till dämpning längre fram om det behövs. I nästa vecka förväntas tappningen öka från nuvarande 170 m3/s till drygt 400 m3/s i slutet av veckan. Detta är en hög, men inte onormal, tappning under vårfloden.

Beroende på väderutvecklingen kan tappningen ökas ytterligare längre fram.

I nedre delen av Klarälven har flödet minskat den senaste veckan och vänder åter uppåt under andra halvan av nästa vecka när tappningsökningen från Höljes når fram.

I övriga större vattendragen i Värmland har vårfloden kulminerat och där det varit höga nivåer håller vattnet på att sjunka undan. De sjöar som har stora magasin fylls nu mot normal sommarnivå.
Källa: Fortum


Skriv utMinestos undervattensdrake, vågkraftkonverteraren DG500, under driftsättningstesterna i Holyhead Deep, utanför nordvästra Wales kust.
Minestos undervattensdrake, vågkraftkonverteraren DG500, under driftsättningstesterna i Holyhead Deep, utanför nordvästra Wales kust.

Minesto driftsättningstestar undervattensdrake

Miljöteknikbolaget Minesto har slutfört de inledande driftsättningstesterna av sin unika havsenergiteknik Deep Green utanför nordvästra Wales kust. Under de första...

Läs mer
Enerbrokers
Tännfallets kraftverk

Tännfallets nya kraftstation invigs 10-11 augusti

Med målet att utvinna maximal effekt med minsta möjliga miljöpåverkan har...

Läs mer
Idcon


Minesto inleder program för driftsättning av DG500

Miljöteknikbolaget Minesto har inlett programmet för driftsättning av bolagets...

Läs mer
Båttrafikanter på Storsjön uppmanas till försiktighet när de passerar mellan Östersund och Frösön. Jämtkraft utför reparationsarbeten på en sjökabelledning mellan Odensvik/Minnesgärde på Östersundssidan och Frösö Strand på Frösöns södra sida.

Reparation på djupt vatten

På kort tid har Frösön haft tre större strömavbrott. En orsak är...

Läs mer


Stor satsning på vågkraftverk inspirerat av hjärtats funktioner

Energimyndigheten har beviljat CorPower Ocean AB 85 miljoner kronor i stöd för att...

Läs mer


Visskvarn får faunapassage

Tranås Energi har nu beslutat att under 2019 påbörja bygget av ytterligare en...

Läs mer


Fortum har fått tillstånd att modernisera Bergvik vattenkraftverk

Den 31 maj meddelade mark och miljödomstolen i Östersund att Fortum får...

Läs mer

Fortum avser överklaga Kammarrättens dom om fastighetsskatten för vattenkraft

Kammarrätten har 11.6.2018 meddelat beslut angående vattenkraftens fastighetsskatt...

Läs mer


Majsolen i Sverige kunde gett 2 miljarder kWh

I många delar av landet slås det solrekord. I snitt sken solen omkring 380 timmar ö...

Läs mer


Kraftstationen Ljunga öppnar för allmänheten

Lördagen den 2 juni öppnas portarna till Ljunga vattenkraftstation i Ånge kommun....

Läs mer


Andra installationsfasen i Holyhead Deep slutförd

Svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört den andra installationsfasen till havs i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se