Instagram

Facebook

Vårfloden - mellan skogsflod och fjällflod


2018-05-07

Bild: Fortum

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Dalälven
I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet vara låg under de närmaste veckorna. Det ökande flödet kommer från Rotälven.

I Ore älv är det höga flöden vilka kan öka ytterligare under nästa vecka från de oreglerade delarna av vattendraget.

Siljan stiger med ca 5 cm per dygn och tappningen vid utloppet följer bestämmelserna i vattendomen. Under nästa vecka kommer vi att nå den nivå som är den högsta tillåtna gränsen för korttidsreglering och då ökas tappningen enligt en förutbestämd tappningstabell. Enkelt uttryckt bestämmer nivån i Siljan tappningen vid utloppet (Gråda kraftverk).

I Västerdalälven har flödet legat stabilt på ca 500 m3/s i Mockfjärd i över en vecka. Nu förväntas snösmältningen i Sälenfjällen ge ökade flöden under kommande vecka.

Nivån i Venjan i Vanån har medvetet höjts långsamt för att det ska finnas marginal kvar till högsta tillåtna nivån när det kommer som mest vatten från Västerdalälven. Det minskar risken för att det högsta flödet i Vanån sammanfaller med toppen i Västerdalälven.

Nivån i Runn är ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen och regleras nu därför enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån stiger långsamt och bedöms stiga 10-20 cm ytterligare under nästa vecka när flödet från både Västerdalälven och Österdalälven ökar.

Klarälven
I Klarälven stiger nivån i Höljesmagasinet och i början av nästa vecka når nivån tröskeln på utskoven. Då kommer luckorna öppnas för att tappa ut en del av det vatten som fyller på. Det görs av två anledningar, dels för att inte nivån ska stiga för snabbt, dels för bibehålla möjlighet till dämpning längre fram om det behövs. I nästa vecka förväntas tappningen öka från nuvarande 170 m3/s till drygt 400 m3/s i slutet av veckan. Detta är en hög, men inte onormal, tappning under vårfloden.

Beroende på väderutvecklingen kan tappningen ökas ytterligare längre fram.

I nedre delen av Klarälven har flödet minskat den senaste veckan och vänder åter uppåt under andra halvan av nästa vecka när tappningsökningen från Höljes når fram.

I övriga större vattendragen i Värmland har vårfloden kulminerat och där det varit höga nivåer håller vattnet på att sjunka undan. De sjöar som har stora magasin fylls nu mot normal sommarnivå.
Källa: Fortum


Skriv utSkånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska fortsätta att driva småskalig elproduktion.

Läs mer
Enerbrokers


Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljö...

Läs mer
Idcon
Kölskrapa som hittades i Acksjön.

Fornlämningar hittade runt Acksjön när vattennivån sänktes

När dammen i Acksjön, Hagfors, revs ut 2017 innebar det en sänkning av...

Läs mer
Bilden tagen vid vattenkraftverk i Jonsered.

Tre myndigheter får gemensamt uppdrag:

"Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och energi"

Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö...

Läs mer

Skånska Energi säljer vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till...

Läs mer
Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Söndagen den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som...

Läs mer


Fiskvägen i Forsnäs är färdig

Nu har vattnet släppts på i Tranås Energis nya fiskväg vid...

Läs mer

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 424 miljoner kronor

Skanska har kontrakterats för att bygga Nya Nedre Fiskumfoss kraftverk. Skanskas kund är...

Läs mer


Untra vattenkraftverk firar 100 år

1911 började bygget av Untra vattenkraftverk och det var då Europas största...

Läs mer


Adventsljusstaken lyser över Norrköping med grön el

Under första adventshelgen lyser åter Norrköpings unika adventsljusstake över...

Läs mer


Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt EU-finansierade tidvattenprojekt i Wales

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har slutfört driftsättningsprogrammet av sitt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

BVM

WPS

IFE
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se