Instagram

Facebook

Vårfloden - mellan skogsflod och fjällflod


2018-05-07

Bild: Fortum

Det mesta av snön i låglänta områden har nu både smält och letat sig ut till de större vattendragen. Tillrinningarna i dessa områden har nu passerat sin kulmen och avtar dag för dag. I fjällområdena har snösmältningen börjat och väntas öka under kommande vecka vilket även, med viss fördröjning, resulterar i högre flöden nedströms.

Dalälven
I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet vara låg under de närmaste veckorna. Det ökande flödet kommer från Rotälven.

I Ore älv är det höga flöden vilka kan öka ytterligare under nästa vecka från de oreglerade delarna av vattendraget.

Siljan stiger med ca 5 cm per dygn och tappningen vid utloppet följer bestämmelserna i vattendomen. Under nästa vecka kommer vi att nå den nivå som är den högsta tillåtna gränsen för korttidsreglering och då ökas tappningen enligt en förutbestämd tappningstabell. Enkelt uttryckt bestämmer nivån i Siljan tappningen vid utloppet (Gråda kraftverk).

I Västerdalälven har flödet legat stabilt på ca 500 m3/s i Mockfjärd i över en vecka. Nu förväntas snösmältningen i Sälenfjällen ge ökade flöden under kommande vecka.

Nivån i Venjan i Vanån har medvetet höjts långsamt för att det ska finnas marginal kvar till högsta tillåtna nivån när det kommer som mest vatten från Västerdalälven. Det minskar risken för att det högsta flödet i Vanån sammanfaller med toppen i Västerdalälven.

Nivån i Runn är ca 0,3 m över högsta regleringsgränsen och regleras nu därför enligt bestämmelserna i vattendomen. Nivån stiger långsamt och bedöms stiga 10-20 cm ytterligare under nästa vecka när flödet från både Västerdalälven och Österdalälven ökar.

Klarälven
I Klarälven stiger nivån i Höljesmagasinet och i början av nästa vecka når nivån tröskeln på utskoven. Då kommer luckorna öppnas för att tappa ut en del av det vatten som fyller på. Det görs av två anledningar, dels för att inte nivån ska stiga för snabbt, dels för bibehålla möjlighet till dämpning längre fram om det behövs. I nästa vecka förväntas tappningen öka från nuvarande 170 m3/s till drygt 400 m3/s i slutet av veckan. Detta är en hög, men inte onormal, tappning under vårfloden.

Beroende på väderutvecklingen kan tappningen ökas ytterligare längre fram.

I nedre delen av Klarälven har flödet minskat den senaste veckan och vänder åter uppåt under andra halvan av nästa vecka när tappningsökningen från Höljes når fram.

I övriga större vattendragen i Värmland har vårfloden kulminerat och där det varit höga nivåer håller vattnet på att sjunka undan. De sjöar som har stora magasin fylls nu mot normal sommarnivå.
Källa: Fortum


Skriv ut

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när...

Läs mer
Enerbrokers


Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har uppnått initial elproduktion med sitt fö...

Läs mer
Idcon
Med pressad tidsplan leds fjärrvärmeledningen om 7 meter ovan mark.

Ytor för volymer

Med placering i centrum av pulserande Helsingborgs ställs hamnen inför en del utmaningar....

Läs mer


ABB tar hem stororder för överföring av ren energi i Centralasien

ABB levererar HVDC-omriktarstationer i ett konsortieprojekt med Cobra värt 330 miljoner dollar...

Läs mer


Rivningen av dammen första steget i Fortums miljöprojekt för Kolsjön

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön, en sjö ca två mil söder om...

Läs mer
Vy över Trollhättan från Trollhätte kanal.

Ramboll är med när Trollhättan Energi säkrar framtida vattenförsörjning

Trollhättan Energi ska trygga framtidens vattenförsörjning genom att bygga ett nytt...

Läs mer


Första sprängningarna:

Ett startskott för moderniseringen av Krångede kraftverk

Tidigare i år informerade Fortum om att det av arbetsmiljöskäl kommer byggas en ny...

Läs mer

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 630 miljoner kronor

Skanska ska bygga ett vattenkraftverk i norska Tolga kommun i Hedmark. Kontraktet är värt...

Läs mer


Minesto bryter ny mark i energisektorn med verifiering av sin marina energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har verifierat sin unika Deep Green-teknologi i...

Läs mer

Nya åtgärder mot vattenbrist

Sommarens långvariga värme och torka har påverkat många delar av samhä...

Läs mer

Vattenfall säljer Marviken

Nu säljer Vattenfall det sedan länge nedlagda kraftverket Marviken på Vikbolandet...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Göta energi

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se