Instagram

Facebook

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänernälvarna


2018-03-13

Bild: BNZI

Inför årets vårflod finns det mycket snö i Dalälvens och Klarälvens tillrinningsområden. Mer snö än normalt har även Norsälven, Gullspångsälven och Byälven. Risken för höga flöden när snön väl smälter är högre än på flera år. Fortum förbereder genom att tömma magasinen mer än vanligt för att skapa utrymme att dämpa flödena och minska risken för skador i samband med vårfloden.
– En del sjöar kommer upplevas som ”rekordlåga” innan vårfloden startar, det är dock en förutsättning för att minska riskerna för skador i samband med vårfloden och det enligt de tillstånd som finns, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Förutom att tömma magasinen mer än vanligt där detta är möjligt har Fortum möten inför vårfloden med länsstyrelser och kommuner där vi har verksamhet. Vid dessa möten medverkar även SMHI och under vårfloden samverkar dammägare, räddningstjänst, länsstyrelse och SMHI för att viktig samhällsinformation ska nå ut

– Väderprognosen som sträcker sig en dryg vecka fram visar inget tecken på att årets vårflod kommer starta den närmaste veckan. Fortum följer väderprognoserna dag för dag och beräknar vad som händer med snön varje dag, säger Claes Kjörk.

Vårfloden kommer att bli större än normalt, men en utveckling där temperaturen från mitten av mars går över noll grader för att sedan stiga långsamt under april gör att vårfloden att kommer sträckas ut över tid och därmed ge lägre flödestopparna. Håller däremot kylan i sig långt i in april för att därefter följas av snabbt stigande temperaturer och mycket nederbörd kommer vi få höga vattennivåer i både sjöar och vattendrag.

Fortum förbereder genom att reglerade sjöar nu tappas ur för att göra plats för smältvattnet i magasinen. Hur stor del som kan magasineras varierar kraftigt mellan olika sjöar. Fortum har magasin som kan rymma en stor vårflod utan att någon tappning behöver släppas på medan andra magasin fylls på på någon vecka och därefter måste allt vatten som rinner till tappas ut i samma takt.

– Ett normalt år stänger vi tappningen när vårfloden startar, men detta år kommer tappningen från många magasin fortsätta några vecka längre för att minska risken att magasinen blir fyllda när snösmältningen är som störst och de oreglerade vattendragen har ett högt flöde, säger Claes Kjörk.

Dalälven
Österdalälven har många reglerade sjöar och Västerdalälven är till största delen oreglerad. Målet är att det högsta flödet från Västerdalälven har passerat sammanflödet med Österdalälven när Siljan når sin högsta regleringsgräns och tappningen måste ökas.

Även med nära normalt väder under våren är det troligt att:

  • Västerdalälven kommer få ett högt flöde som kan ge problem i översvämningskänsliga områden.
  • Siljans nivå når över högsta regleringsgränsen och avtappas enligt bestämmelserna i vattendomen. Siljan utlopp är trångt och det är inget ovanligt att Siljan stiger några decimeter över den högsta nivån där tappningen får varieras. 
  • Även Runn och Hovran påverkas smala och grunda avsnitt i älven och nivåerna kommer även i dessa sjöar tappas enligt fastställda bestämmelser i vattendomen när flödet i Dalälven är högst.

Klarälven
I Klarälven planerar Fortum att öppna dammluckorna långt innan magasinet är helt fyllt för att möjligheten att dämpa flödet någon när det rinner till som mest från de norska fjällen.

Klarälvens största magasin Höljessjön är trots sin storlek ett litet magasin i förhållande till det stora tillrinningsområdet som till största delen ligger i Norge. Vi räknar med att fem gånger så mycket som hela magasinets volym ska passera innan vårfloden är över. Detta innebär att tappningen inte kan minskas under hela vårfloden. Målet är att kunna dämpa flödet något när tillflödet är som högst. Kommer det mycket regn samtidigt som snösmältningen är som störst är det svårt att dämpa flödet exakt rätt tid och vissa år blir dämpningen liten.

De som påverkas av höga nivåer i Klarälven bör förbereda sig på ett år med mycket vatten i älven. Det är troligt att vi kommer att få flöden på ca 600 m3/s, senast vårfloden var på dessa nivåer var 2014.

Gullspångsälven, Norsälven och Byälven
I Gullspångsälven, Norsälven och Byälven förväntas en större vårflod än som varit de senaste åren, men det är för tidigt att bedöma risken för problem. Mer information kommer lämnas när vårfloden har startat och det går att bedöma hur höga flöden och vattennivåer som kan förväntas.Källa: Fortum


Skriv ut

Första sprängningarna:

Ett startskott för moderniseringen av Krångede kraftverk

Tidigare i år informerade Fortum om att det av arbetsmiljöskäl kommer byggas en ny tillfartstunnel och nya sugrörsluckor vid Krångede kraftverk. Genom bättre...

Läs mer
Enerbrokers

Skanska bygger vattenkraftverk i Norge för 630 miljoner kronor

Skanska ska bygga ett vattenkraftverk i norska Tolga kommun i Hedmark. Kontraktet är värt...

Läs mer
Idcon


Minesto bryter ny mark i energisektorn med verifiering av sin marina energiteknik

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har verifierat sin unika Deep Green-teknologi i...

Läs mer

Nya åtgärder mot vattenbrist

Sommarens långvariga värme och torka har påverkat många delar av samhä...

Läs mer

Vattenfall säljer Marviken

Nu säljer Vattenfall det sedan länge nedlagda kraftverket Marviken på Vikbolandet...

Läs mer
I våras installerades bland annat denna intagstank för havsvatten till Öresundskrafts nya produktionsanläggning för fjärrkyla. Den 19 september visas anläggningen för kunder, fastighetsägare och byggherrar.

Ny fjärrkyla ger produktionsrekord

214 procent. Eller mer än dubbelt så mycket som i juli förra året. Det ä...

Läs mer
Minestos undervattensdrake, vågkraftkonverteraren DG500, under driftsättningstesterna i Holyhead Deep, utanför nordvästra Wales kust.

Minesto driftsättningstestar undervattensdrake

Miljöteknikbolaget Minesto har slutfört de inledande driftsättningstesterna av sin...

Läs mer
Tännfallets kraftverk

Tännfallets nya kraftstation invigs 10-11 augusti

Med målet att utvinna maximal effekt med minsta möjliga miljöpåverkan har...

Läs mer


Minesto inleder program för driftsättning av DG500

Miljöteknikbolaget Minesto har inlett programmet för driftsättning av bolagets...

Läs mer
Båttrafikanter på Storsjön uppmanas till försiktighet när de passerar mellan Östersund och Frösön. Jämtkraft utför reparationsarbeten på en sjökabelledning mellan Odensvik/Minnesgärde på Östersundssidan och Frösö Strand på Frösöns södra sida.

Reparation på djupt vatten

På kort tid har Frösön haft tre större strömavbrott. En orsak är...

Läs mer


Stor satsning på vågkraftverk inspirerat av hjärtats funktioner

Energimyndigheten har beviljat CorPower Ocean AB 85 miljoner kronor i stöd för att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

Petrobio

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se