Instagram

Facebook

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänernälvarna


2018-03-13

Bild: BNZI

Inför årets vårflod finns det mycket snö i Dalälvens och Klarälvens tillrinningsområden. Mer snö än normalt har även Norsälven, Gullspångsälven och Byälven. Risken för höga flöden när snön väl smälter är högre än på flera år. Fortum förbereder genom att tömma magasinen mer än vanligt för att skapa utrymme att dämpa flödena och minska risken för skador i samband med vårfloden.
– En del sjöar kommer upplevas som ”rekordlåga” innan vårfloden startar, det är dock en förutsättning för att minska riskerna för skador i samband med vårfloden och det enligt de tillstånd som finns, säger Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum.

Förutom att tömma magasinen mer än vanligt där detta är möjligt har Fortum möten inför vårfloden med länsstyrelser och kommuner där vi har verksamhet. Vid dessa möten medverkar även SMHI och under vårfloden samverkar dammägare, räddningstjänst, länsstyrelse och SMHI för att viktig samhällsinformation ska nå ut

– Väderprognosen som sträcker sig en dryg vecka fram visar inget tecken på att årets vårflod kommer starta den närmaste veckan. Fortum följer väderprognoserna dag för dag och beräknar vad som händer med snön varje dag, säger Claes Kjörk.

Vårfloden kommer att bli större än normalt, men en utveckling där temperaturen från mitten av mars går över noll grader för att sedan stiga långsamt under april gör att vårfloden att kommer sträckas ut över tid och därmed ge lägre flödestopparna. Håller däremot kylan i sig långt i in april för att därefter följas av snabbt stigande temperaturer och mycket nederbörd kommer vi få höga vattennivåer i både sjöar och vattendrag.

Fortum förbereder genom att reglerade sjöar nu tappas ur för att göra plats för smältvattnet i magasinen. Hur stor del som kan magasineras varierar kraftigt mellan olika sjöar. Fortum har magasin som kan rymma en stor vårflod utan att någon tappning behöver släppas på medan andra magasin fylls på på någon vecka och därefter måste allt vatten som rinner till tappas ut i samma takt.

– Ett normalt år stänger vi tappningen när vårfloden startar, men detta år kommer tappningen från många magasin fortsätta några vecka längre för att minska risken att magasinen blir fyllda när snösmältningen är som störst och de oreglerade vattendragen har ett högt flöde, säger Claes Kjörk.

Dalälven
Österdalälven har många reglerade sjöar och Västerdalälven är till största delen oreglerad. Målet är att det högsta flödet från Västerdalälven har passerat sammanflödet med Österdalälven när Siljan når sin högsta regleringsgräns och tappningen måste ökas.

Även med nära normalt väder under våren är det troligt att:

  • Västerdalälven kommer få ett högt flöde som kan ge problem i översvämningskänsliga områden.
  • Siljans nivå når över högsta regleringsgränsen och avtappas enligt bestämmelserna i vattendomen. Siljan utlopp är trångt och det är inget ovanligt att Siljan stiger några decimeter över den högsta nivån där tappningen får varieras. 
  • Även Runn och Hovran påverkas smala och grunda avsnitt i älven och nivåerna kommer även i dessa sjöar tappas enligt fastställda bestämmelser i vattendomen när flödet i Dalälven är högst.

Klarälven
I Klarälven planerar Fortum att öppna dammluckorna långt innan magasinet är helt fyllt för att möjligheten att dämpa flödet någon när det rinner till som mest från de norska fjällen.

Klarälvens största magasin Höljessjön är trots sin storlek ett litet magasin i förhållande till det stora tillrinningsområdet som till största delen ligger i Norge. Vi räknar med att fem gånger så mycket som hela magasinets volym ska passera innan vårfloden är över. Detta innebär att tappningen inte kan minskas under hela vårfloden. Målet är att kunna dämpa flödet något när tillflödet är som högst. Kommer det mycket regn samtidigt som snösmältningen är som störst är det svårt att dämpa flödet exakt rätt tid och vissa år blir dämpningen liten.

De som påverkas av höga nivåer i Klarälven bör förbereda sig på ett år med mycket vatten i älven. Det är troligt att vi kommer att få flöden på ca 600 m3/s, senast vårfloden var på dessa nivåer var 2014.

Gullspångsälven, Norsälven och Byälven
I Gullspångsälven, Norsälven och Byälven förväntas en större vårflod än som varit de senaste åren, men det är för tidigt att bedöma risken för problem. Mer information kommer lämnas när vårfloden har startat och det går att bedöma hur höga flöden och vattennivåer som kan förväntas.Källa: Fortum


Skriv ut<span class=\
Jämtkraft är med och skapar framtidens kollektivtrafik. Östersunds första elbuss drivs med lokal förnybar energi från Billstaån i Hackås, Bergs kommun, Jämtlands län.

Lokal vattenkraft driver Östersunds första elbuss

Östersunds nya elbuss drivs med lokal förnybar energi från Billstaån i Hackås, Bergs kommun. På lördag är det dags för premiärturen mellan...

Läs mer
Enerbrokers
Leif Jarl på Stocke Kvarn är en av Bixias lokala elproducenter.

Nästa steg i energiöverenskommelsen bäddar för fler förnybara kilowattimmar enligt Bixia

Regeringens nya lagförslag, som innebär att alla vattenkraftverk inom en 20-å...

Läs mer
Idcon


Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänernälvarna

Inför årets vårflod finns det mycket snö i Dalälvens och Klarälvens...

Läs mer
Småskaligt kraftverk i &Aring;byälven och dess konsekvenser.

Älvräddarna: "Miljömål får stå tillbaka för vattenkraften"

Fredagens besked från regeringen är enligt organisationen Älvräddarna ett...

Läs mer

Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och...

Läs mer


Premiär för Fortums miljörapport om vattenkraften

För Fortum var 2017 ett händelserikt år för vattenkraften och de miljö...

Läs mer

Vattenfall bildar allians för den franska vindkraftmarknaden

Vattenfall tar nu ett steg vidare på den europeiska vindkraftmarknaden genom att bilda en...

Läs mer


Dammutrivning i Kolsjön försenas på grund av överklagan

Länsstyrelsen i Värmland har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge...

Läs mer


Fortum ansöker om dammutrivningar i Klamma Älv och Kvarnbäcken

Fortum har ansökt om att få riva ut fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden i...

Läs mer
Kraftverket i Ljusne Strömmar.

Fortum förlänger sitt samarbete med Bilfinger inom vattenkraft i Sverige

Fortum förlänger sitt existerande kontrakt inom vattenkraft i Sverige, där Bilfinger...

Läs mer


Ber om konkretisering av bud

Jämtkrafts styrelse, där alla tre ägarkommuner finns representerade, ber Fö...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se