Instagram

Facebook

Ägandet av Blaiken och Solberg förändras


2019-05-31

Avslutande arbete med etapp 3 i Blaiken vindkraftpark, Skellefteå Kraft.
Bild: Paulina Holmgren
Avslutande arbete med etapp 3 i Blaiken vindkraftpark, Skellefteå Kraft.

Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.
Bild: Evalena Karlsson
Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.

Joonas Rauramo, direktör för Fortums vindkraftsenhet.
Bild: Fortum
Joonas Rauramo, direktör för Fortums vindkraftsenhet.

Skellefteå Kraft och Fortum äger två vindkraftparker gemensamt. Nu föreslås en förändring av ägandet som gör Skellefteå Kraft till ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum bli ensam ägare till Solberg vindkraftpark.

Skellefteå Kraft och Fortum inledde ett samarbete 2010 och bildade det gemensamma bolaget Blaikenvind AB för att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet utanför Storuman i Västerbotten. Parken, som består av 99 vindkraftverk, byggdes i fyra etapper och är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa.

Samtidigt som den sista etappen av Blaiken vindkraftpark färdigställdes inledde energibolagen ytterligare ett samarbete i bolaget Solberg Vindkraftpark AB för att bygga 22 vindkraftverk i Solberg, på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parken stod klar 2018.

Nu har bolagen kommit överens om att dela upp tillgångarna mellan bolagen och renodla ägandet. Skellefteå Kraft föreslås bli ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum föreslås bli ensam ägare till Solberg vindkraftpark Förutsatt att affären godkänns av Skellefteå kommunfullmäktige så kommer den att genomföras vid halvårsskiftet

– Samarbetet med Fortum har varit fruktsamt och givit många synergier. Skellefteå Kraft ser en fortsatt expansion för landbaserad vindkraft på den nordiska marknaden och genom att renodla ägandet av dessa parker skapar det möjligheter för både oss och Fortum att agera utifrån de olika företagens vilja och inriktning i framtidens vindkraftbransch, säger Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.

– Tack vare det goda samarbetet med Skellefteå Kraft är vi delägare i två stora vindkraftparker med bra vindförhållanden i Sverige. Det renodlade ägandet ger oss nya möjligheter att se över hela vår Nordiska vindkraftsportfölj, säger direktören för Fortums vindkraftsenhet Joonas Rauramo.Källa: Skellefteå Kraft


Skriv utE.ONs verksamheter inom förnybar produktion överförs till RWE

Som en del i E.ONs förvärv av det europeiska energiföretaget innogy, överförs idag verksamheterna inom E.ON Climate & Renewables till RWE-koncernen. För E.ON i...

Läs mer
Ramböll
Åndberg vindkraftpark byggs i Härjedalen.

Skellefteå Kraft och Ardian möjliggör ny vindkraftpark i Härjedalen

Skellefteå Kraft och investmentbolaget Ardian har tecknat ett avtal som innebär att...

Läs mer
Enerbrokers

Är expansionen av vindkraft hotad?


Vindkraftsindustrin är under extrem tillväxt och produktionen beräknas i år...

Läs mer
Enerbroker ny


Internationellt samarbete för hållbar vindkraft

Ny forskning vid Högskolan i Halmstad bidrar till globala samarbeten och en symbiotisk...

Läs mer
Ferroamp


Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi än vad som används i verksamheten till 2020

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige...

Läs mer
Blade Solutions

Domstolsbeslut om Hocksjön överklagas

Mark- och miljödomstolens avslag om förlängt igångsättningstillstå...

Läs mer


Forskning och utbildning i världsklass – Högskolan i Halmstads utmärker sig inom hållbar energi

Forskningen inom hållbar energi vid Högskolan i Halmstad håller mycket hög...

Läs mer


Svevia bereder väg för vindkraftpark på Målarberget

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia...

Läs mer

Diab tecknar leveransavtal för kärnmaterial med Vestas

Ratos dotterbolag Diab har tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med...

Läs mer


Snart påbörjas byggnationen av BayWa r.e.s nya vindbrukspark i södra Sverige

Under oktober månad kommer den globala utvecklaren av förnybar energi, tjä...

Läs mer
Stigshöjden vindpark.

Fontavis vindpark Stigshöjden är nu driftsatt

FONTAVIS och OX2 har driftsatt Stigshöjden vindpark 21,6 MW enligt plan. Vindparken bestå...

Läs mer

Turbiner i Turkiet för vindkraftsuppstickaren EnBW

Vindkraftsparken Kiyiköy.

Strax efter den snabba etableringen i Sverige sedan 2018 ska förnybarjätten EnBW...

Läs mer

OX2 och Infracapital tecknar avtal om ett 60 MW vindkraftsprojekt i Finland

Infracapital, en del av M&G Prudential som är inriktade på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se