Instagram

Facebook

Blaiken vindkraftpark är invigd


2017-09-08

Emil Högberg, regeringskansliet, och Mikael Lindmark, Blaikenvind, inviger Blaiken vindkraftpark tillsammans med Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel.
Bild:Skellefteå Kraft
Emil Högberg, regeringskansliet, och Mikael Lindmark, Blaikenvind, inviger Blaiken vindkraftpark tillsammans med Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel.

Kinas ambassadör GUI Congyou i samspråk med Per Langer, Fortum, och Hans Kreisel, Skellefteå Kraft.
Bild:Skellefteå Kraft
Kinas ambassadör GUI Congyou i samspråk med Per Langer, Fortum, och Hans Kreisel, Skellefteå Kraft.

Hans Kreisel, Magdalena Andersson, GUI Congyou, Ingemar Nilsson och Emil Högberg.
Bild:Skellefteå Kraft
Hans Kreisel, Magdalena Andersson, GUI Congyou, Ingemar Nilsson och Emil Högberg.

Mikael Lindmark, Blaikenvind, firar invigningen av Blaiken vindkraftpark med 160 gäster.
Bild:Skellefteå Kraft
Mikael Lindmark, Blaikenvind, firar invigningen av Blaiken vindkraftpark med 160 gäster.

Blaiken vindkraftpark med Blaiksjön i förgrunden.
Bild:Skellefteå Kraft
Blaiken vindkraftpark med Blaiksjön i förgrunden.

Via en symbolisk start av en av Blaiken vindraftparks 99 verk förklarade idag Mikael Lindmark, vd vid Blaikenvind, och Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, en av Europas största vindkraftparker för formellt invigd.

Invigningsceremonin leddes av ägarna bakom parken, energibolagen Skellefteå Kraft och Fortum, som via det gemensamma bolaget Blaikenvind under sju år byggt parken. Parken, som även klassats som ett europeiskt demonstrationsprojekt, har byggts i fyra etapper och är med sina 99 turbiner Sveriges näst största landbaserade vindkraftpark.

-   Vindkraften har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. Blaiken är ett exempel på hur vindkraften har utvecklats mot en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Vädret för dagen var av ett ovanligt slag för Blaikenområdet. Det var nästan helt vindstilla i parken där det vanligtvis är både kallt och blåsigt. Klimatet i Blaikenområdet gör vindkraftproduktionen där särskilt effektiv då luft vid lägre temperaturer har högre densitet och därför ger mer effekt. Men kylan ställer också höga krav på den tekniska utrustningen vilket drivit på utvecklingen av ny teknik under parkens framväxt.   

-   Blaiken är Fortums första stora vindkraftsprojekt och bygget av den har bidragit till att öka vår egen kompetens inom vindkraft generellt och de utmaningar som det arktiska klimatet ger specifikt. Detta har vi stor nytta av idag när vi fortsätter utveckla och bygga vindkraft i Norden och i Ryssland. Jag vill även passa på att särskilt lyfta fram det goda samarbetet med Skellefteå Kraft, säger Per Langer, ansvarig Fortum Sverige.

De flesta av invigningens 160 gäster bestod av intresserad allmänhet som rest från både Skellefteå, Sorsele och Storuman för att vara med på firandet. Med bland gästerna fanns även flera riksdagsledamöter, landshövdingen från Västerbotten, Kinas ambassadör i Sverige, generaldirektörer från myndigheter och vindkraftsexperter. Inbjuden att förrätta ceremonin var Emil Högberg, nytillträdd statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

- Blaiken är inte bara ett väldigt viktigt tillskott av förnybar energi, vilket Sverige behöver. Det är också ett utmärkt exempel på hur ny teknologi kan användas för att bidra till hur vi tar oss an klimatutmaningen, säger Emil Högberg, statssekreterare. 

Fakta:
Skellefteå Kraft och Fortum har tillsammans i bolaget Blaikenvind AB byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker i Blaikenområdet. Arbetet har skett i fyra olika etapper och under 2017 har den fjärde, och sista, etappen avslutats. Blaiken vindkraftpark består nu av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW.

Den årliga produktionen på cirka 714 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor. Ägarandelar, Skellefteå Kraft 85 procent, Fortum 15 procent.

Området i Blaiken har i den nationella vindkartläggningen som genomförts av Uppsala universitet pekats ut som ett mycket bra område för vindkraftsproduktion med en medelvind på 7,5-8 m/s. Ytterligare en fördel är att det tack vare existerande vattenkraft i området är enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

Blaiken vindkraftpark användes en kombination av nya teknologier som gör kraftverken unika i sitt slag. Dels användes så kallade växellådslösa direktdrivna magnetiska generatorer från Kina för att undvika problem med slitage på rörliga delar i växellådorna. För att det inte ska bildas is på rotorbladen har vindkraftverken utrustats med ingjutna kolfibermattor som värms upp när is bildas och ett varmluftssystem som cirkulerar i bladen, två teknologier som aldrig har använts tillsammans tidigare.

Blaiken vindkraftpark är klassad som ett demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro via EU:s ramprogram NER300, som ska främja förnybar energi och utveckling av ny teknik. Detta innebär att andra aktörer inom industrin kan komma till Blaiken vindkraftpark för att lära sig, bland annat om det unika avisningssystemet.

Blaiken vindkraftpark i siffror:
99  vindkraftverk

Installerad effekt på  247,5 MW

Årlig produktion på ca  714 GWh/år

3,3 miljarder kronor  investerade

Bidrag på  15 miljoner euro  från NER300

Skapar  32 årsarbetstillfällen

100 meter  tornhöjd i etapp 1 och 2,  90 meter  tornhöjd i etapp 3 och 4

Rotordiameter  100 meter  i etapp 1 och 2,  110 meter  i etapp 3 och 4

Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med  cirka 690 000 ton/år
Källa: Skellefteå Kraft

Skriv utStor vindkraftpremie till Mariestad

Mariestad föreslås få 20 miljoner kronor i vindkraftspremie från Energimyndigheten.


Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor...

Läs mer
Enerbrokers


Fokus på planering i ny etapp av forskningsprogrammet Vindval

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent fö...

Läs mer
RISE och Skellefteå Kraft samarbetar nu för att skapa ett testcenter för vindkraft i kallt klimat i Uljabuouda, där det redan finns en vindpark.

Isig testplats ska locka världens vindindustri till Sverige

RISE Research Institutes of Sweden och Skellefteå Kraft är på väg att...

Läs mer
Idcon

Foyen har biträtt OX2 i ännu en vindkraftsaffär

Förnybarhetsbolaget OX2 har tecknat ett förvärvsavtal med Fontavis, en schweizisk...

Läs mer


Ännu ett stort vindkraftsprojekt i E.ONs elnät

Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen...

Läs mer
Ferroamp


Veidekke bygger vindkraftparker åt Eolus Vind

Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att uppföra...

Läs mer
Ulla Hedman Andrén har utsetts till ordinarie ledamot i World Wind Energy Association, WWEA.

Svensk tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförenings verksamhetschef, Ulla Hedman Andrén, har vid ett extra...

Läs mer
Blade Solutions
Borhamns Stenförädling har tecknat avtal med Bixia som gör att anläggningen drivs av vindkraft från grannen.

Borghamns Stenförädling drivs med vind från grannen

På Borghamns Stenförädlingsanläggning på den lilla orten Borghamn i...

Läs mer
På bilden: Tony Sundberg, Stefan Karlsson (OX2), Stefan Helmvall och Sebastian Trygg-Svensson (OX2).

Lapplands Elnät vinner ännu ett mångmiljonkontrakt med OX2

OX2 har gett Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk i...

Läs mer
Mullbergs Vindpark i Rätan blir lokalägd när Persson Invest blir ny delägare tillsammans med Jämtkraft.

Persson Invest blir hälftenägare i Mullbergs Vindpark

Persson Invest köper Skanskas andel i Mullbergs Vindpark i Rätan. Idag äger Jä...

Läs mer

Foyen har biträtt OX2 i mångmiljardaffär om 85 vindkraftsverk i Sverige

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga Valhalla vindpark på 357 MW...

Läs mer
En ny vindkraftpark med 58 vindkraftverk ska byggas i Åmot-Lingbo, Gävleborgs län. Svevias uppdrag omfattar markarbeten och fundament.

Nytt rekorduppdrag för Svevia i Åmot-Lingbo vindpark

En ny vindkraftpark med 58 vindkraftverk ska byggas i Åmot-Lingbo, Gävleborgs län....

Läs mer
Fotomontage Lingbo kyrkaFotomontage Lingbo kyrka.

OX2 och Aquila Capital i mång-miljardaffär om 357 MW vindkraft i Sverige

OX2 meddelar idag att finansieringen av projekt Valhalla med 85 vindkraftverk har slutförts...

Läs mer
Att stommen är i limträ för vindkraftverken fungerar idag utmärkt!

Nu bygger vi 150 meter höga torn

Vindkraft blir generellt mer kostnadseffektiv ju större verken byggs. Problemet är att...

Läs mer

Produktionen för november 2017 uppgick till 53,5 GWh

Totalt producerade Rabbalshede Krafts vindparker i ege n ägo 53,5 GWh elenergi under...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

JIWA

storm geo

Smhi

Mared

GB tank

ppam solkraft

vtab

Clean Combustion

Blade solutions
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se